Integriteitstest van een ultrafiltratiemembraan

Integriteitstest bij ultrafiltratie

Waarschijnlijk behoort een ultrafiltratiesysteem ook bij u al tot de standaardsystemen voor de waterzuivering. De membranen vormen daarbij de centrale component. Als deze gaan lekken, wordt het filtraat verontreinigd. Daarom moet het drukverschil tussen aanvoer en afvoer nauwkeurig in de gaten worden gehouden om lekkages zo spoedig mogelijk op te sporen. Festo adviseert daarvoor een geautomatiseerde, decentrale drukregeling en drukbewaking.

Vergelijking van de efficiëntie van de verschillende soorten filterintegriteitstesten

Nadelen van de handmatige methode

In vele gevallen wordt de drukbestendigheidstest handmatig uitgevoerd. Dat is de traditionele oplossing: alle kleppen worden met de hand geopend en gesloten. Bovendien moet de testdruk handmatig worden ingesteld. De meting, analyse en bewaking vinden ook handmatig plaats. Deze methoden hebben echter duidelijke nadelen: naast het benodigde personeel is ook een uitgebreide gegevensanalyse nodig. Bovendien is de methode foutgevoelig en slechts moeizaam in besturingssystemen te integreren.

Tussenoplossing: halfautomatische methode

Vele waterzuiveringsinstallaties werken al halfautomatisch. Daardoor hoeven talloze stappen van de drukbestendigheidstest al niet meer handmatig te worden gestart en uitgevoerd. Via PLC worden de drukwaarden automatisch geanalyseerd. Meestal moet echter druk nog steeds handmatig worden ingesteld en geregeld.

Voordelen van een geautomatiseerde oplossing

Een volledige automatisering, zoals Festo die met de CPX/MPA kan aanbieden, is via de koppeling van de veldapparaten op I/O-kaarten probleemloos op PLC-niveau geïntegreerd. Dit betekent: alle processtappen zijn geautomatiseerd. Drukregeling en -meting vinden direct in het veld via geïntegreerde functies plaats.

Halfautomatische uitvoering van de drukbestendigheidstest

Halfautomatische uitvoering van de drukbestendigheidstest

Geïntegreerde oplossing CPX/MPA van Festo

Festo biedt u een oplossing voor ultrafiltratiesystemen, waarbij de drukbestendigheidstest als functie in het I/O-systeem is geïntegreerd: de CPX/MPA, een modulaire elektrische terminal (CPX) met geïntegreerde pneumatische eenheid (MPA). Het compacte systeem wordt decentraal direct in de installatie geïntegreerd en volgt de gebruikelijke veldbusprotocollen, kan dus eenvoudig in de bovengeschikte centrale besturing worden opgenomen. Als alternatief kan een lokale, onafhankelijke PLC-besturing ook decentraal worden gerealiseerd via de CEC-besturingsmodule die in de CPX/MPA kan worden geïntegreerd. De bekabeling wordt daardoor tot een minimum beperkt. Het systeem garandeert continue procesbewaking ook bij afstandsbediening en beschermt de drukregeling tegen verkeerde bediening en manipulatie.

De druk wordt opgevraagd via een analoge ingangskaart CPX-4AE-P-xx, waarmee de druk in de luchtleiding via een directe persluchtaansluiting meet. De in de PLC gedefinieerde instelling zorgt ervoor dat een in de CPX/MPA geïntegreerde proportioneel drukregelventiel VPPM direct wordt omgezet. U hebt dus geen apart regelventiel of een druksensor in het veld meer nodig. Magneetafsluiters, die voorkomen dat onbehandeld water in het pneumatisch systeem dringt, worden eveneens aangestuurd via de digitale uitgangskaarten op de CPX.

De CPX/MPA kan zelfs nog meer functies van uw installatie overnemen: pilotkleppen voor afsluiters, analoge uitgangskaarten voor regelaars, digitale ingangskaarten voor feedback over de stand van de appendages of analoge ingangskaarten voor processensoren.

Volledig geautomatiseerde oplossing voor de drukbestendigheidstest

Volledig geautomatiseerde oplossing voor de drukbestendigheidstest

Voordelen van de automatisering met CPX/MPA

Door de combinatie van elektrische en pneumatische componenten in een I/O-systeem kan Festo voor doorlopende integriteitstesten bij de ultrafiltratie een innovatieve oplossing aanbieden. Daarvan profiteren zowel exploitanten als fabrikanten van waterzuiveringsinstallaties:

  • Integratie: de directe aansluiting van het drukregelventiel, de drukopvraag en de digitale uitgangen via een bus op de achterwand zorgt voor minimale bekabelingskosten. Alleen voor de afsluitventielen zijn een slang en een elektrische signaalkabel nodig.
  • Veiligheid: het drukniveau wordt via PLC bepaald. Daardoor is het systeem vergeleken met handmatige drukinstelling beschermd tegen verkeerde bediening door het installatiepersoneel. De veiligheid wordt nog meer verhoogd wanneer u de CPX/MPA in een afgesloten schakelkast installeert.
  • Efficiëntie: de juist drukinstelling kan optimaal worden gereproduceerd.
  • Bewaking: de druk in de afzonderlijke membraanmodules kan probleemlos via terminals worden opgevraagd.
  • Autonomie: CEC als decentrale PLC-functie maakt een autonoom systeem mogelijk, dat ook bij busfouten veilig werkt.
  • Management: gegevens worden eenvoudig gemeten en geanalyseerd in een bovengeschikte PLC of decentraal via Festo-SCADA op de CDPX. Dat geldt ook voor de afstandsbediening via internet of mobiele telefoon.

En zoals gezegd: de CPX/MPA kan ook nog aanvullende oplossingen integreren.