E-learning wordt door leerlingen prettig ervaren

E-learning platform populair bij ROC Mondriaan

Op ROC Mondriaan werken studenten van de opleiding Technicus Engineer met de digitale leeromgeving Festo LX. Docent Kevin Kloosterman vertelt waarom dit e-learning platform een welkome aanvulling is.

De groep vierdejaars studenten die de opleiding Technicus Engineer volgt telt 15 studenten. Kloosterman schafte daarom 25 licenties aan. “Ik ben er eerst zelf wat mee gaan spelen om de software te ontdekken. Een maand later ben ik met de groep begonnen,” begint Kloosterman.

“Ik was al langer op zoek naar een manier om lesmateriaal op één handige plek bij elkaar te brengen. Af en toe schreef ik zelf opdrachten in readers, in een Word- document. Nu kan ik dat soort zaken direct in LX doen. Bijkomend voordeel is dat lesgeven op afstand mogelijk is. Zeker tijdens de pandemie was dat een uitkomst,” schetst Kloosterman zijn uitgangspunten bij de zoektocht naar een digitale leeromgeving.

De leerlingen uit de Technicus Engineer- groep hebben het platform snel omarmd. Zij krijgen voor de lessen Montage & Onderhoud vooraf opdrachten die hen voorbereiden op een praktijkuur. “Bijvoorbeeld filmpjes en theoretische achtergronden over tandwieloverbrengingen,” gaat Kloosterman verder. “Vervolgens kunnen studenten de geleerde kennis tijdens het praktijkuur met de aanwezige hardware, de Mechanical Trainer, in praktijk brengen. Dat maakt de spaarzame praktijkuren heel waardevol.”

Een ander voordeel is het persoonlijk maken van leerpaden. Voor twee leerlingen die zich voorbereiden op de World Skills wedstrijden een mooie gelegenheid om extra skills te leren. “Die gasten zijn heel erg gemotiveerd om zich goed voor te breiden op de wedstrijden. Via LX kan ik, naast de cursussen die iedereen krijgt, ook extra leerpaden voor die twee beschikbaar maken met zogenaamde ‘nuggets’. Daarin leren ze bijvoorbeeld zaken over predictive maintenance. Als een machine 24 uur draait, welke onderdelen verdienen dan het meeste aandacht? Dat soort vragen worden ze op interactieve wijze mee aan de gang gezet. Heel erg leuk.”

Kevin Kloosterman tijdens WorldSkills

Archiefbeeld van deelnemers aan de World Skills wedstrijden. Huidige deelnemers bereiden zich voor in Festo LX.

Het locatie onafhankelijk leren is een ander bijkomend voordeel. Festo LX is op alle devices beschikbaar, met name tijdens de coronapandemie bood dat uitkomst. Maar Kloosterman verwacht dat er een deel van het onderwijs op afstand blijvend zal zijn. “Laatst was er een jongen die vertelde dat hij zijn les had voorbereid via zijn smartphone bij z’n oma in de achtertuin. Die vrijheid wordt door leerlingen als prettig ervaren.”

Hoewel er meerdere digitale leerplatformen bestaan, is Kloosterman van plan de activiteiten in LX verder uit te breiden. “Diverse andere platformen kun je wel zaken in opslaan, maar niet in wijzigen of trajecten ook op maat maken en volgen. Dat LX die functies in overzichtelijke dashboards wél biedt, is een reden om onze activiteiten komend schooljaar in LX op te schalen. Ik wil ook de derdejaars ermee laten werken en rondom hydrauliek hebben we ook wat plannen. Delen die we zelf ontwikkelen, willen we ook gaan delen op het platform. Als het platform door gebruikers inhoudelijk gaat groeien, wordt het nóg waardevoller,” besluit Kloosterman.

juni 2021

Overzicht