Handling van vloeistof: precisie en nauwkeurigheid

Deel 1: Hoe de prestaties van liquid-handling-systemen te evalueren en te optimaliseren

Een sleutelproces in de laboratoriumautomation is de afgifte van vloeistofaliquots, bijvoorbeeld met behulp van geautomatiseerde liquid handlers. De prestatiebeoordeling van liquid-handling-systemen is belangrijk voor zowel laboranten als fabrikanten van liquid handlingstechnologie. De maatstaven voor de evaluatie van de dosering zijn precisie en nauwkeurigheid.

Wat is het verschil tussen precisie en nauwkeurigheid?

Wanneer een liquid handler een reeks vloeistofaliquots levert, wijken de overeenkomstige vloeistofvolumes altijd enigszins af van het beoogde doelvolume. Afwijkingen kunnen zowel qua precisie als qua nauwkeurigheid voorkomen.

De grafiek toont de volumeverdeling van een cyclus vloeistofaliquots

De grafiek toont de volumeverdeling van een cyclus vloeistofaliquots

Precisie is een maat voor de variatiegraad van de individueel gemeten volumes ten opzichte van elkaar binnen een doseercyclus. Het is een maat voor de volumetrische reproduceerbaarheid bij het doseren van vloeibare aliquots. Deze wordt vaak uitgedrukt in termen van de variatiecoëfficiënt (CV), die wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de standaardafwijking en de gemiddelde waarde van de respectieve reeks.

De nauwkeurigheid beschrijft de afwijking van het werkelijke doseervolume van het beoogde doseervolume. Als de eindgebruiker bijvoorbeeld een reagens wil afgeven met een doelvolume van 100 nl en de dispenser levert een werkelijk volume van 103 nl, dan is de nauwkeurigheid +3 nl of +3%.

Bijschrift: Verschil tussen precisie en nauwkeurigheid

Verschil tussen precisie en nauwkeurigheid

Eenvoudig gezegd beschrijft precisie de willekeurige fout of nabijheid van de respectieve aliquotvolumes. De nauwkeurigheid beschrijft de systematische fout of hoe dicht het gemiddelde van de aliquots bij het doelvolume ligt.


U wilt uw liquid-handling-proces optimaliseren en hebt ondersteuning nodig?

We helpen u graag. Snel en ongecompliceerd. Vul gewoon het
contactformulier op deze website. We horen graag van u!

Onze gratis tools voor vloeistofbehandeling:

Wilt u de basisbeginselen kennen van het ontwerp van een pneumatisch doseersysteem? Verbeter uw kennis van pneumatica om uw optimale vloeistofverwerkingscapaciteit te bereiken. Download onze whitepaper van zeven pagina's.

Hoe kan u een vloeistofhandlingsysteem in vier stappen opzetten? Verminder uw risico, en vermijd dure fouten met geautomatiseerde vloeistofdosering. Download hier onze gids met vier stappen.

augustus 2018

Overzicht