Met spits potlood berekend: energie-efficiëntie

Wat heeft een installatie voor potloden te maken met energie-efficiëntie? Veel! In de tentoonstelling "Experience Energy Efficiency" op het hoofdkantoor van Festo in Esslingen-Berkheim laat de puntenslijpinstallatie voor potloden zien hoe de ene optimaliseringsmaatregel voor energie-efficiëntie kan worden gecombineerd met een andere om een energie-efficiënt totaalconcept te creëren: door het reduceren van wrijving en gewicht, door het terugwinnen van energie, door het selecteren van de juiste componenten en door efficiënte aansturing en regeling.

Concurrentievoordeel door duurzame productie

In de automatiseringstechniek staat energie-efficiëntie inmiddels centraal. Maar welk besparingspotentieel kan concreet worden benut? Dit wordt gedemonstreerd aan de hand van de potloodinstallatie. Potloden worden geslepen, bedrukt, getransporteerd naar een vulstation, verpakt in blikken en overgebracht naar het magazijn. Deze demofabriek kan gebruikt worden om vragen over integrale energie-efficiëntie op een duidelijke en praktische manier te beantwoorden.

Als familiebedrijf met een langetermijnperspectief richt Festo zich al jaren op een integrale energie-efficiëntie – zowel in het eigen bedrijf als bij de klanten. Altijd met het oog op de gehele waardeketen – van engineering en energie-efficiënte producten tot het efficiënte ontwerp van systemen en de energiebesparende werking van machines en installaties in de zin van "groene" productie.

Ook de tentoonstelling volgt deze viervoudige aanpak met video's, interactieve exposities van Festo-producten en oplossingen, de presentatie van duurzame services en een gefundeerd opleidingsaanbod. De boodschap is: elk gebied draagt in gelijke mate bij aan het vinden van een optimale, zuinige en perfect afgestemde automatiseringsoplossing. Goed om antwoorden te geven op de uitdagingen van de 21e eeuw, zoals die aan het begin van de rondleiding werden gepresenteerd. Met name in het kader van grondstoffenschaarste, klimaatverandering en ecologische voetafdruk.

Energie-efficiëntie: integraal ontwerp

Succesvolle energie-efficiëntieoplossingen zijn gebaseerd op een integraal ontwerp. Een uitgebreid overzicht omvat hardware, advies, engineering, meting en opleiding - net zoals Festo dat aanbiedt.

Integraal denken, doelbewust handelen

Engineerring voor het optimale installatie-ontwerp

Door gebruik te maken van drie verschillende handlingsystemen – pneumatisch, elektrisch en gecombineerd – demonstreert station 1 de Total Cost of Ownership bij verschillende cyclustijden gedurende een gebruiksperiode van meerdere jaren. De bezoeker kan de gewenste terugverdientijd instellen en bepalen wat voor hem de voordeligste oplossing is qua aanschaf- en energiekosten.

Producten en oplossingen voor meer energie-efficiëntie

Decentrale ventieleilanden in de buurt van de aandrijvingen, bijv. om doelgericht perslucht in station 2 te besparen. Maar er is nog veel meer besparingspotentieel: geanimeerde afbeeldingen informeren over 11 extra besparingsmogelijkheden. Met een aandeel van 30% in het finale energieverbruik in de Duitse industriesector zijn dit de maatregelen van de toekomst.

Services en bijscholing als sturingsinstrumenten

Terwijl station 3 zich richt op Festo Energy Saving Services, beschrijft station 4 de diensten van Festo Didactic. Hier worden theorie en praktijk duurzaam met elkaar verbonden. Kennis leidt namelijk tot nieuwe oplossingen. Of het nu gaat om een energie-efficiënte schroefcompressor in het compressorblok van een persluchtinstallatie of om besturingscommando's waarmee de energiebalans consequent kan worden verbeterd.

Festo energie-efficiëntie maakt persluchtverliezen hoorbaar

Het registratieapparaat brengt het aan het licht: speciale apparatuur maakt ook verborgen persluchtverliezen hoorbaar die tijdens het gebruik in de fabriek niet met het blote oor te horen zijn. Met Festo Energy Saving Services vindt u zelfs de kleinste lekkages. Hieruit ontstaan interessante besparingsmogelijkheden.

Samen op weg naar de toekomst

De tentoonstelling "Experience Energy Efficiency" is een indrukwekkend voorbeeld van de wijze waarop Festo, in nauwe samenwerking met klanten, leveranciers, toonaangevende onderzoeksinstituten en andere bedrijven, voortdurend nieuwe wegen inslaat, zoals onze eigen innovatieafdeling aantoont.

Overzicht