Festo Automation Experience

Neem beslissingen op basis van feiten. De Festo Automation Experience is een gebruiksvriendelijke oplossing op basis van kunstmatige intelligentie (KI) en Machine Learning waarmee u met de door uw installaties geproduceerde gegevens een hoge toegevoegde waarde kunt bereiken. Verhoog de productiviteit, verlaag de energiekosten, vermijd kwaliteitsverlies, optimaliseer uw werkvloer en creëer nieuwe bedrijfsmodellen – eenvoudig door uw gegevens met Festo AX te analyseren. Predictive Maintenance, Predictive Energy en Predictive Quality – samen implementeren we uw maatwerkoplossingen. Neem contact met ons op!

Wat Festo AX te bieden heeft

Als expert in elektrische en pneumatische automatisering bieden wij u veel meer dan een gewone IoT-oplossing, want wij combineren onze brede domeinkennis met onze ervaring in Data Science en software-ontwikkeling. Begin met toestandsbewaking en preventief onderhoud van componenten, machines en installaties. Op de werkvloer verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden om op gebruiksduur gebaseerde onderhoudssuggesties te doen, waardoor het onderhoud efficiënter kan worden uitgevoerd. Met slechts enkele muisklikken kunt u de mogelijkheden van Festo AX gemakkelijk uitbreiden en kunstmatige intelligentie toevoegen.

Lees meer over de belangrijkste functies:

 • Kunstmatige intelligentie in realtime
  Festo AX analyseert livegegevens in realtime. Wat betekent dat voor u? U krijgt de informatie die u nodig hebt zodra zich een afwijking voordoet. Geen wachttijd. Geen vertraging. Zo hebt u tijd om de nodige maatregelen te nemen voordat er iets fout gaat.
 • Flexibele integratie in alle systemen
  Festo AX werkt optimaal met onze componenten, die in veel machines en installaties worden gebruikt. Door gebruik te maken van gangbare protocollen, zoals OPC-UA, MQTT etc. kan de toepassing ook gemakkelijk worden geïntegreerd in componenten en machines van andere leveranciers.
 • On-Premises, On-Edge of in de cloud?
  Het maakt niet uit waar Festo AX wordt gebruikt: direct in de installatie (on-edge), op uw servers (on-premises) of in de cloud. Wij helpen u in de door u gekozen omgeving!
 • Human-in-the-loop: uw vakkennis integreren
  Bij Festo AX bestaat onze intelligentie uit onze algoritmen en uw waardevolle kennis. Daardoor leert Festo AX meer over de toestand van uw assets en zorgt zo voor een voortdurend leren en verbeteren van de algoritmen. Was de vastgestelde afwijking deel van de gezonde toestand of een lek in de persluchttoevoer? Door uw feedback, d.w.z. de classificatie van de afwijkingen en de aanbevolen procedure, weet degene die de melding ontvangt de volgende keer dat de afwijking zich voordoet, precies om welke installatie het gaat, wat er gebeurd is en wat hij dan moet doen. Eenvoudig gezegd: Festo AX houdt de 'Human-in-the-Loop'.
 • Uw gegevens zijn uitsluitend van u!
  De gegevens die wij verzamelen behoren uitsluitend toe aan onze klanten en worden uitsluitend op de overeengekomen wijze gebruikt.

Festo AX voor eindklanten

Festo AX voor eindklanten

Predictive Maintenance

Voorkomen van productiestilstand is voor veel fabrikanten een grote uitdaging. Festo AX helpt u bij deze uitdaging.

Hoe? De door uw assets geproduceerde gegevens worden rechtstreeks naar Festo AX gestuurd en onmiddellijk verwerkt door algoritmen op basis van kunstmatige intelligentie en Machine Learning (Real Time Analytics). U krijgt een melding zodra de gegevens afwijken van de 'gezonde toestand' van de assets (afwijkingsdetectie). De melding informeert u over de betreffende sensoren en adviseert zelfs mogelijke maatregelen. Natuurlijk heeft Festo AX ook uw kennis nog nodig: classificeer de afwijking zodat de software weet hoe te reageren de volgende keer dat dezelfde afwijking ontstaat – dit verbetert de algoritmen en voorkomt ongewenste meldingen (human-in-the-loop).

Het resultaat : afwijkingen worden in een vroeg stadium ontdekt, zodat onverwachte stilstand kan worden vermeden, reserveonderdelen klaarliggen en onderhoud kan worden uitgevoerd zonder uw productie negatief te beïnvloeden.

Predictive Energy

Festo AX helpt u bij alle taken die te maken hebben met efficiënt energiegebruik. Zo is verlaging van energiekosten zoals nettarieven door vermijding van dure piekbelastingen een complexe en veeleisende taak.

Hoe? Festo AX leert adaptief de lastprofielen van verbruikers en aansluitbare generatoren in de productie en berekent gemiddelde vermogenswaarden. De software genereert een waarschuwing die in een vroeg stadium aangeeft wanneer een gedefinieerde en kostenrelevante maximumlast wordt overschreden. Bijvoorbeeld bij de vermogensopname.

Het resultaat: Proactieve maatregelen om relevante verbruikers uit te schakelen, zelfopwekkers – zoals WKK's – aan te sluiten of de productie te herstructureren, kunnen al worden uitgevoerd voordat de belastinggrens wordt overschreden. Zo kunt u piekbelastingen vermijden, nettarieven en dus ook de productiekosten verlagen.

Predictive Quality

Productieprocessen zijn zo ingesteld dat de beste resultaten worden bereikt, maar toch worden er telkens weer producten afgekeurd. Festo AX helpt u kwaliteitsverlies te voorkomen en zo het aantal afkeuringen te verminderen.

Hoe dat gaat? Festo AX leert de complexe relaties tussen procesparameters en exogene invloedsfactoren, zoals omgevingstemperaturen, en waarschuwt de procesdeskundige proactief voor dreigend kwaliteitsverlies door de procesgegevens in realtime te analyseren.

Het resultaat: Het systeem berekent welke procesparameters verantwoordelijk zijn voor het kwaliteitsverlies en hoe die moeten worden aangepast om de gedefinieerde productkwaliteit te herstellen. Dit garandeert een constante kwaliteit en voorkomt afkeuring.

Lees meer in onze White Paper

'Toestandsbewaking versus kunstmatige intelligentie' - Hoe we in de toekomst beslissingen zullen nemen op basis van feiten.

De Whitepaper behandelt de volgende onderwerpen:

 • Grondbeginselen - Terminologie
 • Gedecentraliseerde intelligentie, slimme producten
 • Business Intelligence, Condition Monitoring, Kunstmatige Intelligentie

Festo AX voor OEM's

Festo AX voor OEM's

De implementatie van kunstmatige intelligentie op uw eigen werkvloer is niet de enige manier waarop u kunt profiteren van gegevens die uw assets produceren. Sluit Festo AX aan op uw installaties om uw assortiment uit te breiden met nieuwe KI-producten. Bied uw klanten de mogelijkheid om verzamelde gegevens optimaal te benutten of bied op KI gebaseerde producten aan als een 'volledig pakket'.

Uw voordelen

 • Minder stilstandtijden in de productie
  dus: geen ongeplande stilstand, geen productievertragingen, geen contractuele boetes voor uw klanten

 • Lagere energiekosten
  door optimaal energiegebruik

 • Hogere output per dag
  door bewaking en herkenning van knelpunten en optimalisatie van cyclustijden

 • Minder afkeuring
  geen kwaliteitsverlies, minder afkeuring, efficiëntere productie dankzij constante productkwaliteit

 • Lagere productiekosten
  door de optimale instelling van de instelbare regelparameters

 • Alle informatie die u nodig hebt met één druk op de knop
  afgestemd op uw behoeften, met Festo AX-visualisatie

Start direct met een van onze pakketten

Festo AX Connectivity Check: testen of uw machines KI-compatibel zijn?


Zo doen we dat:

 • Inventarisatie van alle relevante componenten
 • Analyse van de bestaande hardware gericht op:
  • Protocollen
  • Technische/systemische vereisten voor het gebruik van Festo AX
 • Uitwerking van een eerste concept voor de naadloze aansluiting van onze KI-software
 • Festo AX-aanbeveling voor eventueel benodigde extra hardware (gateways, randapparatuur, sensoren etc.)

Festo AX Data Check: analyse van uw gegevens en training van een eerste KI-model

Zo doen we dat:

 • Inventarisatie van historische gegevens
 • Evt. persistent maken van gegevens
 • Toepassen van de gegevens in onze Machine Learning KI-modellen
 • Trainen van een eerste model voor:
  • voorspellend onderhoud (Predictive Maintenance) of
  • kwaliteitsoptimalisatie (Predictive Quality) of
  • verhoging van de energie-efficiëntie (Predictive Energy)
 • Ontwikkeling van een eerste concept voor de uitbreiding/precisiëring van het datamodel

Festo AX pilotproject: toepassing van de KI-modellen en integratie in uw IT-architectuur

Voor uw individuele toepassing ontwikkelen wij samen uw Festo AX-oplossing:

 • Planning en uitvoering van een connectiviteitsconcept; eventueel voortbouwend op het pakket Festo AX Connectivity Check
 • Ontwikkeling van het KI-model; eventueel voortbouwend op het pakket Festo AX Data Check
 • Documentatie van de resultaten
 • Training van uw medewerkers in het gebruik van de Festo AX-software en -gebruikersinterface
 • Betalingen voor de pakketten Festo AX Data of Connectivity Check worden in mindering gebracht

Optioneel: onze Festo AX Evaluation Kit biedt een voorgeconfigureerde omgeving

 • voor een eenvoudige start van KI-projecten (met een maandelijkse huurprijs)
 • Krachtige, op afstand beheerde industriële pc met Edge-Runtime
 • Festo CPX-AP-I Remote I/O voor integratie van IO-Link en analoge sensortechnologie
 • LTE-router met SIM-kaart (met toeslag) voor Remote Support (optioneel)
 • Voeding en ventilator