Onze workshops

Technologie, organisatie en mensen - ons workshops voor verschillende doelgroepen in het bedrijf

Wij zorgen voor de praktijkgerichte en op maat gemaakte ontwikkeling van competenties van werknemers in industriële bedrijven. Daarbij ligt de nadruk qua inhoud op kerncompetenties in de automatiseringstechniek en qua methode op het vermogen van medewerkers om hun nieuw verworven kennis direct in hun eigen werkomgeving toe te passen. Omdat gekwalificeerde en betrokken medewerkers een doorslaggevende bijdrage leveren aan de productiviteit en het concurrentievermogen van uw bedrijf.

Workshoponderwerpen

Ons aanbod omvat opleidingen en workshops voor de belangrijkste pijlers in het dagelijkse industriële leven: technologie, organisatie, mensen.

We bieden workshops voor pneumatiek, hydraulica, elektrotechniek/elektronica, PLC-programmering, digitalisering/Industrie 4.0, Lean Production en Leadership.

Ontdek hieronder ons volledige aanbod aan workshops!

Functiespecifieke workshops - van productie tot beheer

Onze trainings zijn perfect afgestemd op de behoeften van verschillende functies. De opleidingen dragen bij aan de kwalificatie van speciale functieprofielen. Deze omvatten:

Onderhoudsmedewerkers, operators, ingenieurs, ontwerpers, docenten, leraren en trainers, productiemedewerkers en hun managers, productieplanners en leidinggevenden.

Workshopaanbod - beschrijving van onze populairste workshops

Moderne industriële pneumatiek (PN111)

Deze workshop bevat de volgende onderwerpen:

 • Pneumatische aandrijvingen: cilinders voor verschillende toepassingen
 • Ventielen: verschillende typen ventielen, pneumatisch/elektrisch bediend, constructies en verschillende middenstanden
 • Besturing/regeling: pneumatische en elektrische besturing/regeling van ventielen
  • positie besturing: eindstandmelders en sensoren
  • besturing op basis van druk: gebruik van druk- en nuldruk-meting
  • besturing op basis van tijd: gebruik van tijdfuncties
  • snelheidsregeling: gebruik van snelheidsregelventielen, snelontluchters en gestuurde
   terugslagkleppen
  • logische besturingsfuncties: EN- en OF-functie
  • drukregeling: gebruik van drukreduceerventiel en drukbooster
 • Basiskennis elektrische besturing: drukknoppen, contacten en relais
 • Basisprincipes van luchtverzorging: productie, conditionering en verdeling
 • Symbolische weergave apparatuur volgens de geldende norm NEN 3348 / ISO 1219
 • Identificeren en verhelpen van storingen
 • Veiligheid

Na afloop: de deelnemer

 • weet hoe perslucht wordt opgewekt en wat het belang is van een juiste luchtkwaliteit
 • kan een pneumatisch component identificeren en het ontwerp, de eigenschappen en de werking ervan verklaren
 • kan de symbolen van pneumatische componenten identificeren en beschrijven
 • kan een eenvoudig pneumatisch schema ontwerpen, assembleren en testen
 • kan pneumatische componenten onderhouden en storing zoeken in eenvoudige pneumatische systemen
 • kan de technische specificaties en data van pneumatische componenten interpreteren

Kosten

Dag (3 dagen) € 1.200,00- (excl. btw)

Avond (6 avonden) € 1.550,00- (excl. btw)

Elektrische aandrijvingen (ED811)

Deze workshop bevat de volgende onderwerpen:

 • stappenmotor
 • servomotor
 • spindel- en tandriemaandrijving
 • kracht en snelheid van de aandrijvingen
 • het maken van de juiste keuze door berekening (handmatig/software)
 • aansluiten, configureren en testen van een stappenmotor

Na afloop: de deelnemer

 • kan de juiste elektrische aandrijving kiezen
 • kan een elektrische aandrijving opbouwen, elektrisch aansluiten en in de software configureren
 • kan veilig werken met elektrische aandrijvingen, storingen lokaliseren en verhelpen
 • weet wat de verschillen zijn tussen stappen- en servomotor aansturing
 • weet hoe een keuze gemaakt moet worden tussen de verschillende aandrijvingen
 • weet hoe een elektrische aandrijving is opgebouwd en welke componenten daarvoor nodig zijn
 • weet in welke stappen een elektrische aandrijving in bedrijf wordt gesteld
 • weet hoe de configuratie software werkt
 • weet hoe veilig moet worden omgegaan met een elektrische aandrijving

Kosten:

Dag (1 dag) € 450,00 (excl. btw)

Avond (2 avonden) € 610,00 (excl. btw)

De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Elektro techniek voor niet-technici (EL131)

Deze workshop bevat de volgende onderwerpen:

 • principes en begrippen van de elektrotechniek
 • eenheden en symbolen
 • meten in een elektrisch circuit
 • begrippen uit de elektrotechniek: gelijkspanning, wisselspanning, één- en drie fasen
 • vermogens in elektrische circuits
 • serie- en parallel schakeling
 • spanningsverdeler
 • elektrische schakelingen
 • elektrische componenten (relais, contactor, enz.)

Na afloop: de deelnemer

 • weet wat er bedoeld wordt met begrippen als stroom, weerstand en spanning
 • kan elektrotechnische schema’s lezen en begrijpen
 • kan een elektrisch systeem opbouwen en aansluiten
 • kan werken met de diverse meetinstrumenten, waaronder een universeelmeter

Kosten

Dag (2 dagen) € 900,00- (excl. btw)

Avond (4 avonden) € 1.200,- (excl. btw)

De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Codesys v3.5- Programmeren volgens IEC61131-3 (PLC381)

Deze workshop bevat de volgende onderwerpen:

 • programmeren in diverse IEC 61131-3 talen zoals: Structured Text, Sequential Function Chart, Ladder en Function Block Diagram
 • simulatiemode van Codesys
 • project aanpak
 • netwerkinstellingen
 • tijd- en telfuncties toepassen
 • visualisaties maken
 • I/O configuratie uitvoeren
 • programmeren en in bedrijf nemen van twee werkende MecLab stations

Na afloop: de deelnemer

 • kan een programma schrijven in Codesys V3.5
 • kan een installatie in bedrijf stellen
 • kan snel een storing lokaliseren en verhelpen
 • heeft kennis van diverse IEC 61131-3 talen zoals: Structured Text, Sequential Function Chart, Ladder LD en Function Block Diagram
 • kan functieblokken toepassen en visualisaties maken
 • kan verbinding maken met de PLC

Dag (2 dagen) € 900,00- (excl. btw)

Avond (4 avonden) € 1.200,00- (excl. btw)

De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Energiebesparing in industriële omgevingen (PN361)

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • uitleg van diverse compressoren en hun specifiek energieverbruik
 • kosten persluchtproduktie met rekenvoorbeeld
 • persluchtconditionering
 • kosten van lekkage
 • persluchtkwaliteit ISO 8573-1:2010
 • dimensioneren van het persluchtleidingwerk
 • dimensioneren van een pneumatisch teem vanaf de persluchtverzorgingseenheid tot aan de aandrijving, inclusief luchtslangen
 • bepalen van het totale luchtverbruik van een productie omgeving
 • gebruik van online Festo calculatietools zoals Airconsumption en GSED
 • tips & Tricks voor energie efficiënt ontwerpen van pneumatische temen
 • diverse rekenvoorbeelden
 • rekentool in Excel
 • praktische oefeningen

Na afloop: de deelnemer

 • heeft kennis van persluchtkwaliteitsklasse volgens ISO 8573-1:2010 en kan drukdauwpunt interpreteren
 • weet wat de mogelijkheden zijn om energie efficiënt te kunnen ontwerpen
 • kan de formules toepassen met behulp van een rekentool in Excel (deze rekentool wordt aan het einde van de cursus aan de deelnemer overhandigd)
 • kan de online softwaretools van Festo gebruiken
 • kan de juiste keuze maken voor een energie efficiënte applicatie
 • kan energieverspilling in pneumatische temen detecteren en een passende oplossing bieden

Kosten:

Dag € 450,00 (excl. btw)

Avond (2 avonden): € 610,00 (excl. btw)

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname.

Energie besparen door verminderen van luchtlekkage (PN201)

Deze workshop bevat de volgende onderwerpen:

 • persluchtopwekking
 • persluchtverbruik
 • kosten van perslucht
 • inzicht in nuttig en oneigenlijk gebruik van perslucht
 • besparingsmogelijkheden in een pneumatisch systeem
 • basiskennis pneumatiek
 • het opsporen van lekkages met een ultrasone lekkagedetector
 • het vastleggen en rapporteren van een persluchtlekkage
 • een besparingsoverzicht maken van gevonden persluchtlekkages
 • praktische oefeningen in het opsporen van lekkages

Na afloop: de deelnemer

 • kan na de training met een ultrasone lekkagedetector werken
 • kan inzicht geven over het persluchtverlies en de oorzaken van de lekkages
 • kan een lekkagerapportage maken en verbetervoorstellen geven
 • kan de kosten en terugverdientijd zichtbaar maken

Kennis van pneumatiek is een pré. Bijvoorbeeld de Festo training “Moderne Industriële Pneumatiek” (PN111)

In de cursus wordt gemeten met een Sonotec Sonaphone RD ultrasone lekkage detector, inclusief meetkoffer en alle toebehoren. Deze meetset is NIET bij de cursusprijs inbegrepen, maar apart verkrijgbaar. Aanschaf van de meetset wordt aanbevolen, zodat de deelnemer direct inzetbaar is om de kostenbesparing te realiseren door lekkagemeting (en verhelpen) op het bedrijf zelf.

Kosten:

Dag (1 dag) € 450,00 (excl. btw)

Avond (2 avonden) € 610,00 (excl. btw)

De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Workshop Pneumatiek Starter (WPS)

Tijdens deze praktische gebruikerstraining maakt u kennis met de mogelijkheden van pneumatiek. Aan de hand van de duidelijke opgaven uit het werkboek ervaart u hoe motiverend techniek kan zijn.

Na afloop: de deelnemer

 • kan na deze gebruikerstraining een inleidende presentatie verzorgen over pneumatiek en de leerlingen begeleiden bij de experimenten met de Pneumatiek Starter.

Kosten:

Dag (1 dag) € 265,00 (excl. btw)
Docenten van het voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen via Bijscholing VMBO

De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Workshop Mechatronica (WM)

Tijdens deze praktische gebruikerstraining maakt u kennis met de mogelijkheden van pneumatiek. Aan de hand van de duidelijke opgaven uit het werkboek ervaart u hoe motiverend techniek kan zijn.

Deze workshop bevat de volgende onderwerpen:

 • kennismaking met industriële productie Technische systemen ontwerpen en opbouwen
 • technische documentatie begrijpen en toepassen (stuklijst, schema, technische tekening)
 • elektrische, elektronische en pneumatische schakelingen ontwikkelen en opbouwen
 • pneumatische en elektrische aandrijvingen, sensoren en besturingen toepassen
 • De computer toepassen om te programmeren en te simuleren

Na afloop: de deelnemer

 • heeft inzicht in mechatronische systemen. Mechatronica is de combinatie van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en informatica.
 • leert om aan de hand van praktische opgaven verschillende sensoren, actuatoren en besturingen toe te passen in simulatiesoftware en trainingsopstellingen

Kosten:

Dag (1 dag) € 265,00 (excl. btw)
Docenten van het voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen via Bijscholing VMBO

De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Workshopagenda - Festo - Delft

PS - 2 oktober 2024

Woensdag 22 mei 2024 - 09:30-16:30 uur

WM - 9 oktober 2024

Woensdag 29 mei 2024 - 09:30-16:30 uur

PN111 - 11, 18 en 25 september 2024

Woensdag 11 september - 09:30-16:30 uur

Woensdag 18 september - 09:30-16:30 uur

Woensdag 25 september - 09:30-16:30 uur

ED811 - 8 oktober 2024

Dinsdag 8 oktober - 09:30-16:30 uur

EL131 - 10 en 17 oktober 2024

Donderdag 10 oktober - 09:30-16:30 uur

Donderdag 17 oktober - 09:30-16:30 uur

PN361 - 21 oktober 2024

Maandag 21 oktober - 09:30 -16:30 uur

PLC381 - 5 en 12 november 2024

Dinsdag 5 november - 09:30-16:30 uur

Dinsdag 12 november - 09:30-16:30 uur

PN201 - 7 november 2024

Donderdag 7 november - 09:30 -16:30 uur

PN111 - 4, 11 en 18 december 2024

Woensdag 4 december 2024 - 09:30-16:30 uur

Woensdag 11 december 2024 - 09:30-16:30 uur

Woensdag 18 december 2024 - 09:30-16:30 uur

Workshopagenda - Stevast Techniek - Beilen

PN111 - 16, 23 en 30 mei 2024

PN111 - 6, 13 en 20 juni 2024

Donderdag 6 juni 08:45-16:45 uur

Donderdag 13 juni 08:45-16:45 uur

Donderdag 20 juni 08:45-16:45 uur

PN111 - 27 juni en 4, 11 juli 2024

Donderdag 27 juni 08:45 -16:45 uur

Donderdag 4 juli 08:45 -16:45 uur

Donderdag 11 juli 08:45 -16:45 uur

PN111 - 18, 25 juli en 1 augustus

Donderdag 18 juli - 09:30-16:30 uur

Donderdag 25 juli - 09:30-16:30 uur

Donderdag 1 augustus - 09:30-16:30 uur

EL131/EL141 - 28 februari en 6, 13 maart 2024

Woensdag 28 februari 08:45-16:45 uur

Woensdag 6 maart 08:45-16:45 uur

Woensdag 13 maart 08:45-16:45 uur

EL131/EL141 - 20, 27 maart en 3 april 2024

Woensdag 20 maart 08:45-16:45 uur

Woensdag 27 maart 08:45-16:45 uur

Woensdag 3 april 08:45-16:45 uur

EL131/EL141 - 10, 17, 24 april 2024

Woensdag 10 april 08:45-16:45 uur

Woensdag 17 april 08:45-16:45 uur

Woensdag 24 april 08:45-16:45 uur

EL131/EL141 - 1, 8, 15 mei 2024

Woensdag 1 mei 08:45-16:45 uur

Woensdag 8 mei 08:45-16:45 uur

Woensdag 15 mei 08:45-16:45 uur

EL131/EL141 - 22, 29 mei en 5 juni 2024

Woensdag 22 mei 08:45-16:45 uur

Woensdag 29 mei 08:45-16:45 uur

Woensdag 5 juni 08:45-16:45 uur

EL131/EL141 - 19, 26 juni en 3 juli 2024

Woensdag 19 juni 08:45-16:45 uur

Woensdag 26 juni 08:45-16:45 uur

Woensdag 3 juli 08:45-16:45 uur

EL131/EL141 - 10, 17, 24 juli 2024

Woensdag 10 juli 08:45-16:45 uur

Woensdag 17 juli 08:45-16:45 uur

Woensdag 24 juli 08:45-16:45 uur

SEM911 - 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 maart 2024 (avondtraining)

Woensdag 11 maart (avondtraining)

Woensdag 12 maart (avondtraining)

Woensdag 13 maart (avondtraining)

Woensdag 14 maart (avondtraining)

Woensdag 18 maart (avondtraining)

Woensdag 19 maart (avondtraining)

Woensdag 20 maart (avondtraining)

Woensdag 21 maart (avondtraining)

Opleiding op aanvraag beschikbaar

Onderstaande workshops zijn op aanvraag beschikbaar:

 • PN201 Energie besparen door vermindering van luchtlekkage
 • PN202 Meten van persluchtkwaliteit
 • PLC371 Codesys v 3.5 Inleiding in PLC Techniek
 • EL141 Elektrotechniek voor niet- technici deel 2
 • EP211 Electro pneumatische besturingen