Workshops

Onze workshops

Technologie, organisatie en mensen - ons workshops voor verschillende doelgroepen in het bedrijf

Wij zorgen voor praktijkgerichte en op maat gemaakte ontwikkeling van competenties van werknemers in industriële bedrijven. Daarbij ligt de nadruk op kerncompetenties in de automatiseringstechniek en het vermogen van medewerkers om hun nieuw verworven kennis direct in hun eigen werkomgeving toe te passen. Gekwalificeerde en betrokken medewerkers leveren een doorslaggevende bijdrage aan de productiviteit en het concurrentievermogen van uw bedrijf.

Workshoponderwerpen

Ons aanbod omvat opleidingen en workshops voor de belangrijkste pijlers in het dagelijkse industriële leven: technologie, organisatie, mensen.

We bieden workshops voor pneumatiek, hydraulica, elektrotechniek/elektronica, PLC-programmering, digitalisering/Industrie 4.0, Lean Production en Leadership.

Ontdek hieronder ons volledige aanbod aan workshops!

Functiespecifieke workshops - van productie tot beheer

Onze trainings zijn perfect afgestemd op de behoeften van verschillende functies. De opleidingen dragen bij aan de kwalificatie van speciale functieprofielen. Deze omvatten:

Onderhoudsmedewerkers, operators, ingenieurs, ontwerpers, docenten, leraren en trainers, productiemedewerkers en hun managers, productieplanners en leidinggevenden.

Workshopaanbod - beschrijving van onze populairste workshops

Moderne industriële pneumatiek (PN111)

Deze workshop bevat de volgende onderwerpen:

 • Pneumatische aandrijvingen: cilinders voor verschillende toepassingen
 • Ventielen: verschillende typen ventielen, pneumatisch/elektrisch bediend, constructies en verschillende middenstanden
 • Besturing/regeling: pneumatische en elektrische besturing/regeling van ventielen
  • positie besturing: eindstandmelders en sensoren
  • besturing op basis van druk: gebruik van druk- en nuldruk-meting
  • besturing op basis van tijd: gebruik van tijdfuncties
  • snelheidsregeling: gebruik van snelheidsregelventielen, snelontluchters en gestuurde
   terugslagkleppen
  • logische besturingsfuncties: EN- en OF-functie
  • drukregeling: gebruik van drukreduceerventiel en drukbooster
 • Basiskennis elektrische besturing: drukknoppen, contacten en relais
 • Basisprincipes van luchtverzorging: productie, conditionering en verdeling
 • Symbolische weergave apparatuur volgens de geldende norm NEN 3348 / ISO 1219
 • Identificeren en verhelpen van storingen
 • Veiligheid

De deelnemer:

 • weet hoe perslucht wordt opgewekt en wat het belang is van een juiste luchtkwaliteit
 • kan een pneumatisch component identificeren en het ontwerp, de eigenschappen en de werking ervan verklaren
 • kan de symbolen van pneumatische componenten identificeren en beschrijven
 • kan een eenvoudig pneumatisch schema ontwerpen, assembleren en testen
 • kan pneumatische componenten onderhouden en storing zoeken in eenvoudige pneumatische systemen
 • kan de technische specificaties en data van pneumatische componenten interpreteren

Kosten

Dag (3 dagen) € 1.100,00- (excl. btw)

Avond (6 avonden) € 1.450,00- (excl. btw)

Elektrische aandrijvingen (ED811)

Deze workshop bevat de volgende onderwerpen:

 • stappenmotor
 • servomotor
 • spindel- en tandriemaandrijving
 • kracht en snelheid van de aandrijvingen
 • het maken van de juiste keuze door berekening (handmatig/software)
 • aansluiten, configureren en testen van een stappenmotor

De deelnemer:

 • kan de juiste elektrische aandrijving kiezen
 • kan een elektrische aandrijving opbouwen, elektrisch aansluiten en in de software configureren
 • kan veilig werken met elektrische aandrijvingen, storingen lokaliseren en verhelpen
 • weet wat de verschillen zijn tussen stappen- en servomotor aansturing
 • weet hoe een keuze gemaakt moet worden tussen de verschillende aandrijvingen
 • weet hoe een elektrische aandrijving is opgebouwd en welke componenten daarvoor nodig zijn
 • weet in welke stappen een elektrische aandrijving in bedrijf wordt gesteld
 • weet hoe de configuratie software werkt
 • weet hoe veilig moet worden omgegaan met een elektrische aandrijving

Kosten:

Dag (1 dag) € 425,00 (excl. btw)

Avond (2 avonden) € 575,00 (excl. btw)

De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Elektro pneumatische besturingen (EP211)

Deze workshop bevat de volgende onderwerpen:

 • principes en begrippen van de besturingstechniek
 • basiskennis sensoren
 • logische functies
 • tijd- en telschakelingen
 • geheugens
 • combinatorische besturingen m.b.v. bewegingsdiagram
 • sequentiële besturingen
 • ontwerpen van pneumatische besturingen
 • veiligheid en storing zoeken
 • praktische oefeningen

De deelnemer:

 • kan een bewegingsdiagram lezen, interpreteren en eventueel zelf opstellen
 • weet wat de basisfuncties zijn binnen de besturingstechniek en hoe deze worden weergegeven in een pneumatisch-, hydraulisch- en/of elektrisch schema
 • weet welke sensortypen er zijn en wat hun specifieke kenmerken zijn
 • weet wat de betekenis is van pneumatiek-/hydraulieksymbolen volgens NEN 3348 (ISO-1219)
 • weet wat de betekenis is van elektrotechnieksymbolen volgens NEN 5152
 • kan een elektro pneumatische volgordebesturing ontwerpen aan de hand van de in het bewegingsdiagram gevonden schakelformules
 • kan een elektrische besturing opbouwen met behulp van een elektrisch schema
 • kan een storing lokaliseren en verhelpen m.b.v. het bewegingsdiagram

Kosten

Dag (5 dagen) € 1.825,00- (excl. btw)

Avond (10 avonden) € 2.300,00- (excl. btw)

De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Elektro techniek voor niet-technici (EL131)

Deze workshop bevat de volgende onderwerpen:

 • principes en begrippen van de elektrotechniek
 • eenheden en symbolen
 • meten in een elektrisch circuit
 • begrippen uit de elektrotechniek: gelijkspanning, wisselspanning, één- en drie fasen
 • vermogens in elektrische circuits
 • serie- en parallel schakeling
 • spanningsverdeler
 • elektrische schakelingen
 • elektrische componenten (relais, contactor, enz.)

De deelnemer:

 • weet wat er bedoeld wordt met begrippen als stroom, weerstand en spanning
 • kan elektrotechnische schema’s lezen en begrijpen
 • kan een elektrisch systeem opbouwen en aansluiten
 • kan werken met de diverse meetinstrumenten, waaronder een universeelmeter

Kosten

Dag (2 dagen) € 850,00- (excl. btw)

Avond (4 avonden) € 1.125,- (excl. btw)

De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Codesys v3.5- Programmeren volgens IEC61131-3 (PLC381)

Deze workshop bevat de volgende onderwerpen:

 • programmeren in diverse IEC 61131-3 talen zoals: Structured Text, Sequential Function Chart, Ladder en Function Block Diagram
 • simulatiemode van Codesys
 • project aanpak
 • netwerkinstellingen
 • tijd- en telfuncties toepassen
 • visualisaties maken
 • I/O configuratie uitvoeren
 • programmeren en in bedrijf nemen van twee werkende MecLab stations

De deelnemer:

 • kan een programma schrijven in Codesys V3.5
 • kan een installatie in bedrijf stellen
 • kan snel een storing lokaliseren en verhelpen
 • heeft kennis van diverse IEC 61131-3 talen zoals: Structured Text, Sequential Function Chart, Ladder LD en Function Block Diagram
 • kan functieblokken toepassen en visualisaties maken
 • kan verbinding maken met de PLC

Dag (2 dagen) € 850,00- (excl. btw)

Avond (4 avonden) € 1.125,00- (excl. btw)

De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Energiebesparing in industriële omgevingen (PN361)

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • uitleg van diverse compressoren en hun specifiek energieverbruik
 • kosten persluchtproduktie met rekenvoorbeeld
 • persluchtconditionering
 • kosten van lekkage
 • persluchtkwaliteit ISO 8573-1:2010
 • dimensioneren van het persluchtleidingwerk
 • dimensioneren van een pneumatisch teem vanaf de persluchtverzorgingseenheid tot aan de aandrijving, inclusief luchtslangen
 • bepalen van het totale luchtverbruik van een productie omgeving
 • gebruik van online Festo calculatietools zoals Airconsumption en GSED
 • tips & Tricks voor energie efficiënt ontwerpen van pneumatische temen
 • diverse rekenvoorbeelden
 • rekentool in Excel
 • praktische oefeningen

De deelnemer:

 • heeft kennis van persluchtkwaliteitsklasse volgens ISO 8573-1:2010 en kan drukdauwpunt interpreteren
 • weet wat de mogelijkheden zijn om energie efficiënt te kunnen ontwerpen
 • kan de formules toepassen met behulp van een rekentool in Excel (deze rekentool wordt aan het einde van de cursus aan de deelnemer overhandigd)
 • kan de online softwaretools van Festo gebruiken
 • kan de juiste keuze maken voor een energie efficiënte applicatie
 • kan energieverspilling in pneumatische temen detecteren en een passende oplossing bieden

Kosten:

Dag € 425,00 (excl. btw)

Avond (2 avonden): € 575,00 (excl. btw)

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname.

Workshopagenda - Festo - Delft

ED811 - 15 juni 2023

Donderdag 11 mei - 09:30-16:30 uur

ED811 - 21 september 2023

Donderdag 21 september - 09:30-16:30 uur

ED811 - 23 november 2023

Donderdag 23 november - 09:30-16:30 uur

EL131 - 6 en 13 juni 2023

Dinsdag 6 juni - 09:30-16:30 uur

Dinsdag 13 juni - 09:30-16:30 uur

EL131 - 29 september en 6 oktober 2023

Vrijdag 29 september - 09:30-16:30 uur

Dinsdag 6 oktober - 09:30-16:30 uur

EL131 - 30 november en 7 december 2023

Donderdag 30 november - 09:30-16:30 uur

Donderdag 7 december - 09:30-16:30 uur

PN111 - 5, 12 en 19 september 2023

Dinsdag 5 september - 09:30-16:30 uur

Dinsdag 12 september - 09:30-16:30 uur

Dinsdag 19 september - 09:30-16:30 uur

PN111 - 14, 21 en 28 november 2023

Dinsdag 14 november - 09:30-16:30 uur

Dinsdag 21 november - 09:30-16:30 uur

Dinsdag 28 november - 09:30-16:30 uur

PLC381 - 10 en 17 oktober 2023

Dinsdag 10 oktober 2023 - 09:30-16:30 uur

Dinsdag 17 oktober 2023 - 09:30-16:30 uur

Workshopagenda - Stevast Techniek - Beilen

PN111 - 10, 11 en 12 juli 2023

Maandag 10 juli 08:45-16:45 uur

Dinsdag 11 juli 08:45-16:45 uur

Woensdag 12 juli 08:45-16:45 uur

EL131 - 6, 13 en 20 september 2023

Woensdag 6 september 08:45-16:45 uur

Woensdag 13 september 08:45-16:45 uur

Woensdag 20 september 08:45-16:45 uur

EL131 - 4, 11 en 18 oktober 2023

Woensdag 4 oktober 08:45-16:45 uur

Woensdag 11 oktober 08:45-16:45 uur

Woensdag 18 oktober 08:45-16:45 uur

EL131 - 1, 8 en 15 november 2023

Woensdag 1 november 08:45-16:45 uur

Woensdag 8 november 08:45-16:45 uur

Woensdag 15 november 08:45-16:45 uur

EL131 - 6, 13 en 20 december 2023

Woensdag 6 december 08:45-16:45 uur

Woensdag 13 december 08:45-16:45 uur

Woensdag 20 december 08:45-16:45 uur

Opleiding op aanvraag beschikbaar

Onderstaande workshops zijn op aanvraag beschikbaar:

 • PN201 Energie besparen door vermindering van luchtlekkage
 • PN202 Meten van persluchtkwaliteit
 • PLC371 Codesys v 3.5 Inleiding in PLC Techniek
 • EL141 Elektrotechniek voor niet- technici deel 2