Compliance: wij nemen onze verantwoordelijkheid

Compliance

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

Als internationaal actief familiebedrijf met een lange traditie geniet de Festo Group bij zakenpartners en medewerkers een uitstekende reputatie; Festo hecht grote waarde aan integriteit en stelt hoge eisen aan ethisch en wettelijk correct handelen. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover onze zakelijke en sociale relaties en tegenover onze wereldwijd actieve medewerkers.

Standaard voor ons handelen

Compliance beschrijft het naleven van de gelden wetten, voorschriften, normen en interne richtlijnen als basis voor onze bedrijfsactiviteiten. Onze gedragscode (Code of Conduct) is een bindende norm voor het zakelijk handelen van alle medewerkers van Festo en weerspiegelt onze opvatting over recht en waarden.

Festo verwacht deze houding ook van zijn zakenpartners. Naast onze gedragscode geldt Code of Conduct voor zakenpartners waarin de minimumnormen zijn vastgelegd over gedragsbeginselen die wij passend en onmisbaar achten voor elk type zakelijke activiteit.

Ons Compliance Office ondersteunt de toepassing van de gedragscode wereldwijd en is de contactpersoon voor alle vragen van onze klanten en medewerkers op dit gebied.

Compliance bij Festo

Compliance is bedoeld om bescherming te bieden tegen ongepast en onwettig gedrag (preventie), en om dergelijk gedrag consequent te herkennen, te evalueren en te sanctioneren (reactie). Geen enkele overtreding blijft zonder passende sanctie (nul tolerantie).

De bescherming heeft betrekking op onze meest waardevolle bezittingen en onze zakelijke activiteiten, met inbegrip van onze onderlinge omgang. Deze omvatten in eerste instantie de klassieke compliance-gebieden: corruptie, vermogensschade, kartels/afspraken en organisatiecultuur. Andere voor compliance relevante gebieden zijn belastingrecht, export/douane, kwaliteit en milieu, gegevensbescherming en arbeidsrecht. Deze andere gebieden vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectieve divisies, met inbegrip van het relevante risicobeheer (bijv. Corporate Tax voor Tax Compliance).

Uw opmerkingen zijn belangrijk

Wij willen onze eigen pretenties waarmaken om ons als lerend bedrijf voortdurend te verbeteren. Neem contact op met ons Compliance Office als u wangedrag of een overtreding van onze gedragscode wilt melden. Ook kunt u, veilig en anoniem, contact met ons opnemen via onze klokkenluidersportal.

Uw compliance-melding

Waarom moet een compliance-melding worden gedaan?

Festo wil voor zijn medewerkers en zakenpartners een aantrekkelijke werkgever en een betrouwbare zakenpartner zijn. En als 'lerend bedrijf' willen wij onze processen en ons gedrag continu verbeteren. Met uw melding helpt u ons daarbij.

Welke meldingen zijn nuttig?

Compliance-meldingen over schendingen van wetten, interne voorschriften en gedragscodes worden geregistreerd en correcties of verbeteringen worden geïnitieerd.

Hoe werkt een compliance-melding?

Als u de indruk hebt dat onze bedrijfsactiviteiten in strijd zijn met onze gedragscode of als de geldende wetgeving niet wordt nageleefd, verzoeken wij u contact op te nemen via het bovengenoemde contactadres. Wij waarderen een open manier van handelen.

Als u een kwestie echter liever anoniem meldt, is dat ook mogelijk: stuur dan een e-mail vanaf een anoniem e-mailadres of neem anoniem contact op via ons klokkenluidersportal. Als wij nog vragen of meer informatie nodig hebben, kunnen wij u direct bereiken via dat e-mailadres of via de klokkenluidersportal.

Anoniem en veilig zaken melden:

Ons klokkenluidersysteem biedt medewerkers en externe derden wereldwijd de mogelijkheid om mogelijk wangedrag van individuele medewerkers van de Festo Group in verschillende talen te melden.

Conflictmineralen

In de Democratische Republiek Congo en aangrenzende landen worden grondstoffen gedolven die eventueel gebruikt kunnen worden voor de financiering van gewelddadige conflicten, de zogenaamde 'Conflictmineralen'. Daarom streven wij ernaar geen grondstoffen in te kopen dat afkomstig zijn uit de regio Congo.

Binnen de toeleveringsketen is Festo verplicht om de inkoopbronnen te publiceren. Aan die verplichting voldoen wij, waar mogelijk, met de opstelling van een actueel CMRT (Conflict Minerals Reporting Template). Mocht u hierover nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke technische support.