Compliance: wij nemen onze verantwoordelijkheid

Compliance

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

Als internationaal familiebedrijf met jarenlange ervaring heeft de Festo Groep bij zakenrelaties en medewerkers een uitstekende reputatie opgebouwd, hecht waarde aan integriteit en stelt hoge eisen aan ethisch correct en rechtmatig handelen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze zakenrelaties en partners en onze wereldwijde medewerkers.

Standaard voor ons handelen

Compliance - de naleving van wetten, voorschriften, normen en richtlijnen - is voor ons de basis van onze bedrijfsactiviteiten.

Om onze medewerkers en zakenrelaties inzicht in onze normen en waarden te geven, hebben wij een Gedragscode vastgesteld die dient als verplichte standaard voor de bedrijfsactiviteiten van alle Festo-medewerkers.

Ons Compliance Office ondersteunt de toepassing van de Gedragscode wereldwijd en is de contactpersoon voor alle vragen van onze klanten en medewerkers op dit gebied.

Onze Compliance Circle

Onze Compliance Circle

Informatie

Het Compliance Office informeert regelmatig over nieuwe ontwikkelingen op Compliance-gebied.

Communicatie

De Gedragscode wordt in alle landen van de Festo Groep toegepast en wordt via interne communicatiekanalen verspreid.

Training

Door gerichte trainingsmaatregelen wereldwijd leren medewerkers welk zakelijk gedrag van hen wordt verwacht.

Advisering

Wereldwijd kunnen medewerkers het Compliance Office altijd raadplegen voor nadere uitleg van de Gedragscode.

Verbetering

Dankzij de vragen van medewerkers kunnen wij onze interne processen continu verbeteren.

Uw opmerkingen zijn belangrijk

Wij willen aan onze eigen eis voldoen om ons als lerend bedrijf continu te verbeteren. Neem contact op met ons Compliance Office als u wangedrag of een overtreding van onze Gedragscode wilt melden.

Ook kunt u - veilig en anoniem - via onze klokkenluidersportal contact met ons opnemen.

Uw Compliance-melding

Waarom zou een Compliance-melding noodzakelijk zijn?

Voor zijn medewerkers en zakenpartners wil Festo een aantrekkelijke werkgever en zakenpartner zijn. En als 'lerend bedrijf' willen wij onze processen en ons gedrag continu verbeteren. Met uw melding ondersteunt u ons daarbij.

Welke meldingen zijn nuttig?

Compliance-meldingen over overtredingen van wetten en bedrijfsinterne regels worden in behandeling genomen en leiden tot correcties resp. verbeteringen.

Hoe werkt een Compliance-melding?

Als u de indruk hebt dat onze bedrijfsactiviteiten in strijd zijn met onze Gedragscode of als daarbij de geldende wetgeving niet wordt nageleefd, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij waarderen uw mening. Als u een kwestie echter liever anoniem meldt, dan is dat ook mogelijk: stuur dan een e-mail vanaf een anoniem e-mailadres of neem anoniem contact op via ons klokkenluidersportal. Als wij nog vragen of meer informatie nodig hebben, kunnen wij u dan namelijk direct bereiken via dat e-mailadres of via de klokkenluidersportal.

Stuur uw melding direct naar compliance@festo.com

Of stuur deze anoniem en veilig via onze klokkenluidersportal

Conflictmineralen

In de Democratische Republiek Congo en aangrenzende landen worden grondstoffen gedolven die worden gebruikt voor de financiering van gewelddadige conflicten, de zogenaamde 'Conflictmineralen'. Daarom streven wij er naar geen grondstoffen in te kopen die uit de regio Congo afkomstig zijn.

Binnen de toeleveringsketen is Festo verplicht om de inkoopbronnen te publiceren. Aan die verplichting voldoen wij, waar mogelijk, met de opstelling van een actueel CMRT (Conflict Minerals Reporting Template). Neem bij vragen hierover contact op met het Compliance Office: compliance@festo.com