Corporate Responsibility: verantwoordelijkheid bij het familiebedrijf Festo

Corporate Responsibility

Onze bijdrage aan een duurzame ontwikkeling

Wij zien Corporate Responsibility (CR) als onze economische, ecologische en sociale bijdrage aan een duurzame ontwikkeling. Wij richten ons daarbij naar de voor Festo relevante Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Het bedrijf Festo is opgebouwd door de inzet van meerdere generaties. We geven onze toekomst vorm door onze financiële onafhankelijkheid als familiebedrijf. Dat is onze missie. Daarbij betrekken we al onze stakeholders – klanten, medewerkers, toeleveranciers en de maatschappij – bij de gezamenlijke en duurzame waardecreatie. Met onze expertise op het gebied van automatisering en technische opleidingen verhogen we de productiviteit van onze klanten en creëren we zo ruimte voor een duurzame ontwikkeling van de economie, het milieu en de maatschappij. Dat is ons doel.

In ons duurzaamheidsrapport documenteren we onze wereldwijde verantwoordelijkheid aan de hand van voorbeelden uit de periode 2017-2019 en geven we een vooruitblik op de thema’s in onze duurzaamheidsstrategie die we in 2020 hebben aangenomen.

Duurzaamheidsrapport 2017-2019 van Festo

Om door te bladeren klik hier. Het doorbladerbare boek wordt in een nieuw venster geopend.

Actiegebieden van onze duurzaamheidsstrategie 2020+

De ontwikkeling van de actiegebieden van onze huidige duurzaamheidsstrategie 2020+ is gebaseerd op de identificatie van de voor ons bedrijf relevante Sustainable Development Goals. In het najaar van 2015 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de 17 SDG’s aangenomen. Zij vormen de kern van de Agenda 2030 – een globaal actieplan dat tot doel heeft de huidige uitdagingen, zoals extreme armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid, en de bescherming van onze planeet, aan te pakken en tegelijkertijd economische vooruitgang te boeken die ecologisch verantwoord en in overeenstemming is met sociale rechtvaardigheid. Bij Festo zijn we vastbesloten om de daarin geformuleerde doelstellingen in het kader van onze eigen duurzaamheidsstrategie te ondersteunen.

Actiegebieden van onze duurzaamheidsstrategie 2020+

De actiegebieden van onze duurzaamheidsstrategie 2020+

Bij het identificeren van de belangrijke SDG’s en het afleiden van actiegebieden werden de resultaten van de stakeholderanalyse aangevuld met de monitoring van externe veranderingen op het gebied van wetgeving, bedrijfsleven en politiek, technologie, energie, milieu en maatschappij. Op basis hiervan evalueren we regelmatig onze strategische oriëntatie en onze duurzaamheidsdoelstellingen en -maatregelen.

Voor Festo relevante onderwerpen

De grootste impactmogelijkheden voor Festo zijn geïdentificeerd in de implementatie van de volgende SDG’s:

  • Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
  • Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
  • Schoon water en sanitair (SDG 6)
  • Waardig werk en economische groei (SDG 8)
  • Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9)
  • Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
  • Klimaatactie (SDG 13)

Het programma Blue Competence

Wij zijn als partner betrokken bij het duurzaamheidsprogramma Blue Competence. Blue Competence is een programma van het VDMA, om duurzaamheid bij de machine- en installatiebouw te stimuleren, maar ook om duurzame oplossingen van de branche te publiceren. In dit samenwerkingsverband verplichten wij ons de twaalf duurzaamheidsprincipes van de machine- en installatiebouw na te leven.

De duurzaamheidsprincipes van de machine- en installatiebouw (PDF)