Corporate Responsibility: verantwoordelijkheid bij het familiebedrijf Festo

Corporate Responsibility

Onze bijdrage aan een duurzame ontwikkeling

Een duurzame economie en levensstijl is het centrale thema voor een toekomstgericht samenleven op onze planeet. De verbinding van economie en ecologie is een generatieoverkoepelende taak en de verantwoordelijkheid van ieder individu. Wij zien Corporate Responsibility (CR) als onze economische, ecologische en sociale bijdrage aan een duurzame ontwikkeling. Wij richten ons daarbij naar de voor Festo relevante Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

De invloed die Festo kan uitoefenen op de 17 SDG’s van de Verenigde Naties is zeer divers. Met behulp van een materialiteitsanalyse hebben wij de volgende zeven SDG’s geïdentificeerd waaraan Festo als bedrijf een relevante bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling:

  • Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
  • Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
  • Zuiver water en sanitair (SDG 6)
  • Waardig werk en economische groei (SDG 8)
  • Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9)
  • Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
  • Klimaatactie (SDG 13)
De zeven relevante Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) voor Festo

De actiegebieden van onze duurzaamheidsstrategie 2020+

De ontwikkeling van de actiegebieden van onze huidige duurzaamheidsstrategie 2020+ is gebaseerd op de identificatie van de voor ons bedrijf relevante Sustainable Development Goals. In het najaar van 2015 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de 17 SDG’s aangenomen.

De SDG's vormen de kern van de Agenda 2030 – een wereldwijd actieplan dat tot doel heeft de huidige uitdagingen, zoals extreme armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid, en de bescherming van onze planeet, aan te pakken en tegelijkertijd economische vooruitgang te boeken die ecologisch verantwoord en in overeenstemming is met sociale rechtvaardigheid. Bij Festo zijn we vastbesloten om de daarin geformuleerde doelstellingen in het kader van onze eigen duurzaamheidsstrategie te ondersteunen.

Bij het identificeren van de belangrijke SDG’s en het afleiden van actiegebieden werden de resultaten van de stakeholderanalyse aangevuld met de monitoring van externe veranderingen op het gebied van wetgeving, bedrijfsleven en politiek, technologie, energie, milieu en maatschappij. Op basis hiervan evalueren we regelmatig onze strategische oriëntatie, en onze duurzaamheidsdoelstellingen en -maatregelen.

Actiegebieden van onze duurzaamheidsstrategie 2020+

De actiegebieden van onze duurzaamheidsstrategie 2020+

Op weg naar klimaatneutraliteit

Festo gaat de komende jaren zijn CO₂-voetafdruk enorm verlagen. Als gevolg daarvan zullen begin 2023 al onze productie- en logistieke locaties, evenals de Duitse verkoopvestigingen en het hoofdkantoor in Esslingen CO₂-neutraal zijn.

Om dit te bereiken investeert het bedrijf in een eigen hernieuwbare energieopwekking en energiebesparende maatregelen. Festo schakelt wereldwijd over op CO₂-neutrale elektriciteit en gedurende de overgangsperiode compenseren we de emissies die nog niet vermeden kunnen worden.

Ons duurzaamheidsrapport 2021

Het bedrijf Festo is opgebouwd door de inzet van meerdere generaties. We geven onze toekomst vorm door onze financiële onafhankelijkheid als familiebedrijf. Dat is onze missie. We betrekken al onze stakeholders – klanten, medewerkers, toeleveranciers en de maatschappij – bij de gezamenlijke en duurzame waardecreatie. Met onze expertise op het gebied van automatisering en technische opleidingen verhogen we de productiviteit van onze klanten en creëren we zo ruimte voor een duurzame ontwikkeling van de economie, het milieu en de maatschappij. Dat is ons doel.

In ons duurzaamheidsrapport 2021 documenteren we onze wereldwijde verantwoordelijkheid aan de hand van voorbeelden uit het jaar 2021.

Partner bij het programma Blue Competence

Wij zijn als partner betrokken bij het duurzaamheidsprogramma Blue Competence. Blue Competence is een programma van het VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau), om duurzaamheid bij de machine- en installatiebouw te stimuleren, maar ook om duurzame oplossingen van de branche te publiceren. In dit samenwerkingsverband verplichten wij ons de twaalf duurzaamheidsprincipes van de machine- en installatiebouw na te leven.

De duurzaamheidsprincipes van de machine- en installatiebouw (PDF)