Corporate Sustainability

Onze bijdrage aan een duurzame ontwikkeling

Een duurzame economie en levensstijl is het centrale thema voor een toekomstgericht samenleven op onze planeet. De verbinding van economie en ecologie is een generatieoverkoepelende taak en de verantwoordelijkheid van ieder individu. Wij zien Corporate Sustainability (CS) als onze economische, ecologische en sociale bijdrage aan een duurzame ontwikkeling. Essentiële inhoud van onze duurzaamheidsstrategie is daarom stevig verankerd in onze bedrijfsstrategie.

Wij willen met onze acties een bijdrage leveren aan het bereiken van de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties (VN). Deze werden in de herfst van 2015 aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN en vormen de kern van Agenda 2030 - een globaal actieplan dat tot doel heeft de huidige uitdagingen, zoals de bescherming van onze planeet, aan te pakken en tegelijkertijd economische vooruitgang te boeken die ecologisch verantwoord en in overeenstemming is met sociale rechtvaardigheid.

Uitstekende duurzaamheid

Festo is een van de winnaars van de Duitse duurzaamheidsprijs (DNP) in de categorie hydrauliek, pompen en compressoren. Dit is gebaseerd op de doelen van de 2030-agenda van de Duitse regering en dus op belangrijke transformatiegebieden zoals klimaat, biodiversiteit, hulpbronnen, toeleveringsketen en maatschappij. De 140 leden van de DNP-jury kozen de bedrijven die volgens hen dit jaar de duurzame transformatie in hun sector leiden en gaven de volgende redenen voor de onderscheiding van Festo.

"Het familiebedrijf Festo is actief in de automatiseringssector en doet er alles aan om de transformatie van de industriële productie mee vorm te geven. Het bedrijf streeft ernaar om in 2026 volledig CO₂-neutraal te zijn en optimaliseert voortdurend de energie-efficiëntie en afvalrecycling. Ethische principes en een inclusieve en ondersteunende werkomgeving zijn fundamentele waarden voor Festo."

Ons duurzaamheidsrapport 2022

Het bedrijf Festo is opgebouwd door de inzet van meerdere generaties. We geven onze toekomst vorm door onze financiële onafhankelijkheid als familiebedrijf. Dat is onze missie. We betrekken al onze stakeholders – klanten, medewerkers, toeleveranciers en de maatschappij – bij de gezamenlijke en duurzame waardecreatie. Met onze expertise op het gebied van automatisering en technische opleidingen verhogen we de productiviteit van onze klanten en creëren we zo ruimte voor een duurzame ontwikkeling van de economie, het milieu en de maatschappij. Dat is ons doel.

In ons duurzaamheidsrapport 2022 documenteren we onze wereldwijde verantwoordelijkheid aan de hand van voorbeelden uit het jaar 2022.

De actiegebieden van onze duurzaamheidsstrategie

In maart 2020 keurde onze Raad van Bestuur de duurzaamheidsstrategie goed, die sindsdien regelmatig wordt geactualiseerd. De duurzaamheidsstrategie wordt momenteel nog nauwer verweven met de bedrijfsstrategie.

Een belangrijke beslissing in 2022 was om de thema's energie-efficiëntie en klimaatbescherming in de hele toeleveringsketen te combineren in één actiegebied dat nu holistisch wordt beheerd. Dit heeft geleid tot een consolidatie van zes naar vijf actiegebieden in de duurzaamheidsstrategie.

Bij de identificatie van de belangrijkste thema's en het afleiden van actiegebieden werden de resultaten van de stakeholderanalyse aangevuld met de monitoring van externe veranderingen op het gebied van wetgeving, bedrijfsleven en politiek, technologie, energie, milieu en maatschappij. Op basis hiervan evalueren we regelmatig onze strategische oriëntatie, en onze duurzaamheidsdoelstellingen en -maatregelen.

De actiegebieden van onze duurzaamheidsstrategie

De actiegebieden van onze duurzaamheidsstrategie

Op weg naar CO2-neutraliteit

Festo gaat de komende jaren zijn CO2-voetafdruk enorm verlagen. Zo zullen vanaf 2023 al onze gebouwen in Duitsland en onze wereldwijde productie- en logistieke vestigingen wat betreft Scope 1 en 2 CO2-neutraal zijn. Vanaf 2026 zal de hele Festo Groep CO2-neutraal zijn. Ook daarna blijven we werken aan energiebesparende maatregelen en het ombouwen van onze verwarmingstechniek om de compensatiebehoefte continu te verminderen.

Partner bij het programma Blue Competence

Wij zijn als partner betrokken bij het duurzaamheidsprogramma Blue Competence. Blue Competence is een programma van het VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau), om duurzaamheid bij de machine- en installatiebouw te stimuleren, maar ook om duurzame oplossingen van de branche te publiceren. In dit samenwerkingsverband verplichten wij ons de twaalf duurzaamheidsprincipes van de machine- en installatiebouw na te leven.

De duurzaamheidsprincipes van de machine- en installatiebouw (PDF)