E-learning

Digitalisering verandert de wereld van het leren

Net als de industrie is de beroepsopleiding voortdurend aan verandering onderhevig. De digitale transformatie verandert niet alleen welke competenties in het kader van een technische opleiding of bijscholing moeten worden verworven, maar ook hoe die kunnen worden aangeleerd. Door de technologische vooruitgang ontstaan dantal van vernieuwende vormen van leren die, in combinatie met moderne didactische leerconcepten, nieuwe mogelijkheden bieden voor de onderwijssector.

Wat betekent "digitaal leren" of "e-learning"?

Hedendaags onderwijs kan niet langer om de term digitaal leren heen. Bedoeld wordt een leerproces dat wordt ondersteund door digitale media en technologieën, digitale instrumenten of in digitale leeromgevingen. Hoewel de term op onderwijsgebied ingang heeft gevonden, blijft leren een cognitief proces, d.w.z. een proces in de hersenen dat geenszins geautomatiseerd is. Het idee om kennis rechtstreeks in het geheugen van de hersenen te kunnen downloaden klinkt misschien aanlokkelijk, maar blijft vooralsnog een utopie.

Toch kunnen digitale leermiddelen niet alleen het plezier in het leren vergroten, maar ook helpen om de gewenste leerdoelen sneller en duurzamer te bereiken.

Niet alleen technologie – ook didactische strategie

Eén ding is zeker: digitale technologieën in het onderwijs mogen geen doel op zich zijn. Ze moeten veeleer op gerichte wijze worden ingezet om duidelijk omschreven onderwijsdoelstellingen te bereiken. Een didactisch concept dat criteria integreert die bevorderlijk zijn voor het leren, is dan ook onontbeerlijk om het potentieel van digitale leersupport ten volle te benutten.

E-learning toegesneden op uw behoefte

Al onze leeroplossingen hebben één ding gemeen: het doel vaardigheden aan te leren. Wij willen niet alleen kennis overbrengen, maar de cursisten in staat stellen hun verworven vaardigheden gericht in de praktijk toe te passen. Daarom combineren wij in onze leersystemen altijd theoriemodules met praktijktrainingen. Moderne digitale leeroplossingen helpen u om beide op een zinvolle manier met elkaar te verbinden.