E-learning

rozwiązania eLearningowe

Więcej zabawy z eLearningiem

Globalna tendencja do uczenia się w sieci i ciągłej wymiany wiedzy tworzy dynamiczne cykle wzrostowe w edukacji, innowacjach i biznesie. W ten sposób powstają między innymi międzynarodowe standardy technologiczne i merytoryczne w zakresie kształcenia i szkolenia. Nie tylko aktywnie napędzamy ten rozwój, ale także oferujemy rozwiązania niezbędne do wykorzystania potencjału tych trendów.

Systemy Zarządzania Nauką (LMS)

Systemy zarządzania nauczaniem (LMS) służą do zarządzania i organizowania procesu nauczania. Wszystkie niezbędne funkcje są zintegrowane w jednej platformie. Pozwala to na skupienie się na najważniejszych elementach procesu nauczania: efektywnym i łatwym tworzeniu i przydzielaniu motywujących lekcji cyfrowych, przy jednoczesnym śledzeniu postępów uczniów w czasie rzeczywistym. Uczniowie otrzymują indywidualne wsparcie, zadania do wykonania i zachętę do działania. W ten sposób zapewniasz sobie trwały sukces w nauce.

Nasze systemy zarządzania nauczaniem spełniają wymogi cyfrowego nauczania. Umożliwiają płynne połączenie między cyfrowym zarządzaniem materiałami dydaktycznymi a rzeczywistą interakcją w klasie. Organizujesz, planuejsz zakres nauki, komunikujesz, zarządzasz materiałami edukacyjnymi i rejestrujesz indywidualne postępy w nauce, gdy uczniowie przechodzą przez kolejne etapy zajęć.

Classroom Manager Vocational Training

Classroom Manager Vocational Training to idealna platforma do zarządzania i prowadzenia zajęć online, zawierająca również kompleksowe zarządzanie treściami nauczania.

Możesz korzystać z cyfrowych treści edukacyjnych, takich jak kursy eLearningowe, kursy Tec2Screen ®, symulacje, jak również samodzielnie tworzyć dokumenty i materiały w bibliotece centralnej. Wykładowcy i trenerzy mają również możliwość tworzenia testów lub ankiet. Wszystkie media edukacyjne mogą być wykorzystane do tworzenia własnych programów nauczania. Treści mogą być zarządzane i przydzielane indywidualnie, a postępy w nauce każdego studenta są również oceniane i dokumentowane.

Dowiedz się więcej o programie Classroom Manager

Kursy eLearningowe

Nasze kursy eLearningowe przekazują wiedzę poprzez moduły z teorią, interaktywne animacje, filmy, grafiki i ćwiczenia do wykonania. Za pomocą przykładów z przemysłu zdobyta wiedza jest przenoszona do codziennej pracy studentów i pracowników.

Takie praktyczne podejście gwarantuje, że nauka jest dynamiczna i motywująca, dając jednocześnie swobodę wykładowcom.

Co sprawia, że nasze kursy eLearningowe są tak wyjątkowe?

 • Stosują najnowocześniejsze metody dydaktyczne, np. modularyzację treści, podejście micro-learningowe i media interaktywne
 • Stanowią doskonałe wprowadzenie do nowych (technologicznych) tematów
 • Przywództwo uczestników i opowiadanie historii zwiększa motywację
 • Praktyczne i branżowe przykłady ułatwiają przyswajanie wiedzy
 • Przez cały czs możesz kontrolować swoje postępy w nauce
 • Kursy mogą być wykorzystywane do samodzielnej nauki jako część lekcji w klasie lub do nauki w domu
 • Można je zintegrować z różnymi innymi koncepcjami dydaktycznymi lub działaniami programowymi
 • Kompatybilność z LMS: płynna integracja z innymi koncepcjami dydaktycznymi lub programami nauczania

Zdecyduj sam!

Wykorzystaj nasze kursy eLearningowe, aby dopasować je do swojej infrastruktury edukacyjnej.

 • W ramach podstawowej subskrypcji naszego cyfrowego portalu szkoleniowego Festo LX otrzymują Państwo dostęp do naszych kursów e-learningowych oraz wielu innych treści i funkcji
 • W przypadku zainteresowania tylko wybranymi kursami, możliwy jest również indywidualny dostęp online do wybranych kursów e-learningowych za pośrednictwem Festo LX
 • Zintegruj nasze kursy eLearningowe z Classroom Manager Vocational Training
 • Zintegruj nasze kursy eLearningowe z istniejącym systemem zarządzania nauczaniem w twojej pracy

Odkryj nasze kursy eLearningowe

Connected Learninig

Co to jest Connected Learning?

Connected Learning tworzy nowy wymiar nauki dzięki płynnemu połączeniu świata wirtualnego i rzeczywistego.

Łącząc znane metody uczenia się, takie jak nauczanie bezpośrednie, zajęcia praktyczne i samokształcenie, bezpośrednia interakcja między oprogramowaniem a sprzętem usuwa granicę między teorią a praktyką. Connected Learning" jest realizowany za pomocą mobilnego, multimedialnego i interaktywnego urządzenia Tec2Screen ®.

Profesjonalne kompetencje, samodzielność i zdolność do adaptacji to ważne umiejętności, które są wymagane w naszym codziennym życiu zawodowym. Koncepcja nauczania Connected Learning tworzy warunki wstępne do zdobycia właśnie tych umiejętności i kompetencji w zawodach technicznych. Connected Learning zapewnia nowoczesne technologie dla innowacyjnych metod nauczania na wyciągnięcie reki!

Zalety

 • Silne połączenie zajęć praktycznych, procesów operacyjnych i nowoczesnych technologii umożliwia rozwój różnorodnych umiejętności i zdolności, a tym samym wspiera kompetencje zawodowe uczących się.
 • Wspieranie braków kompetencyjnych ucznia przy jednoczesnym wzmacnianiu jego mocnych stron w nauce.
 • Rekomendowanie metod i treści nauczania osobom uczącym się w sposób dostosowany do ich potrzeb i indywidualny - w zależności od ścieżki uczenia się i wcześniejszej wiedzy.

Dowiedz się więcej o Connected Learning!

Connected Learning - Koncepcja uczenia się

Tec2Screen ®

Tec2Screen ® jest interaktywnym narzędziem nauki, który umożliwia naukę wg koncepcji Connected Learning.

Dzięki opatentowanemu interfejsowi - Złączy - Tec2Screen ® ustanawia połączenie pomiędzy światem wirtualnym i rzeczywistym i wraz z podstawą tworzy rdzeń systemu. Opracowane przez nas kursy i symulacje dostarczają treści do nauki, informowania, kontrolowania, mierzenia, regulowania i programowania, które są połączone z rzeczywistym sprzętem za pomocą modułu Przyłączy. W ten sposób poznasz ekscytujący świat technologii w sposób odkrywczy i interaktywny poprzez eksperymenty i bezpośrednią obserwację przepływu sygnału między sprzętem, a oprogramowaniem!

Modułowe i elastyczne rozwiązanie do nauki

Dzięki modułowej i elastycznej strukturze jednostek nauczania, możesz korzystać z Tec2Screen ® niezależnie od czasu i miejsca oraz indywidualnie dostosować proces i tempo nauki. Dzięki temu możesz rowijać kompetencje uczących się bazując na ich wcześniejszej wiedzy i zainteresowaniach.

Nauka w domu lub w podróży - mobilność urządzenia pozwala uczniom uczyć się korzystania z nowych mediów cyfrowych w dowolnym miejscu i czasie.

Istnieją różne sposoby, w jakie możesz używać i zarządzać kursami i symulacjami Tec2Screen®.

 • Odkryj Tec2Screen® na naszym cyfrowym portalu edukacyjnym Festo LX. Zawartość Tec2Screen® można wykorzystywać niezależnie lub jako dodatek do podstawowej subskrypcji Festo LX. Z podstawową subskrypcją masz dostęp do wielu innych treści i funkcji.
 • Zintegruj kursy i symulacje Tec2Screen® z Classroom Manager Vocational Training
 • Zintegruj dostępne treści z twoim systemem zarządzania nauczaniem

Zalety

 • Płynne połączenie teorii z praktyką
 • Przepływ sygnałów i interakcja sprzętu i oprogramowania są bezpośrednio widoczne i zrozumiałe
 • Możliwość dostosowania do różnych systemów i technologii nauczania
 • Kursy i symulacje mogą być przypisane do uczestników zgodnie z ich wcześniejszą wiedzą i preferowanymi metodami uczenia się.
 • Podejście do uczenia się skoncentrowane na uczniu wspiera zmianę roli nauczyciela na administratora i motywatora (przewodnik dydaktyczny)
 • Classroom Manager umożliwia indywidualną administrację i monitorowanie wyników pracy uczniów

Dowiedz się więcej o Tec2Screen®!

Komponenty Tec2Screen®

Złącza

Aby zbadać połączenie między światem rzeczywistym i wirtualnym, opracowaliśmy system Złączy - modułów z opatentowanym interfejsem, które można podłączać. Złącza umożliwiają bezpośrednią interakcję między oprogramowaniem a sprzętem, a tym samym między teorią a praktyką. Przepływ sygnału jest widoczny i zrozumiały.

Złącza

Podstawa

Podstawa składa się z wytrzymałej obudowy z tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi uchwytami na tablet Apple ® oraz systemem Złączy, podstawa służy jako wtykowy interfejs dla modułów.

Tec2Screen® Podstawa

Apple iPad®

Tablet z ekranem dotykowym i obsługą gestów wielodotykowych. Zaczynasz od razu z preinstalowanym kontem i aplikacjami:

 • iTunes ® Konto
 • Tec2Screen ® App
 • AirPort ® Utility

Tec2Screen ® Podstawa jest głównym elementem, który łączy iPad ® za pomocą opatentowanego systemu Złączy. IPad ® może być również używany niezależnie od Tec2Screen ® podczas lekcji i w inny sposób jako w pełni funkcjonalny tablet.

Apple iPad

Classroom Manager

System zarządzania nauczaniem Classroom Manager zarządza wszystkimi cyfrowymi mediami edukacyjnymi, takimi jak kursy Tec2Screen ®, symulacje, multimedialne programy nauczania lub samodzielnie stworzone dokumenty i opracowania we wspólnej bibliotece. Dodatkowo masz możliwość tworzenia własnych testów lub ankiet. Wykorzystaj te media edukacyjne do zaprojektowania własnych jednostek lekcyjnych i przydziel je uczniom indywidualnie, zgodnie z ich umiejętnościami.
Treści nauczania są zarządzane i przydzielane, a postępy w nauce każdej osoby są oceniane i dokumentowane.

Jeśli używasz już systemu zarządzania nauką (LMS), oferujemy Ci nasz Tec2Screen ® Manager z ograniczoną funkcjonalnością jako darmową alternatywę.

Kursy

Filmy, animacje, ćwiczenia pomiarowe i zadania testowe inspirują do szukania rozwiązań i odkryć - czyniąc naukę ekscytującą.
Zintegrowane z kursem wirtualne przyrządy pomiarowe zachęcają do interaktywnego rozwiązywania problemów. Ponadto, bez problemu możliwe jest przetwarzanie kursów w trybie offline poza laboratorium - technologii można się uczyć zawsze i wszędzie.

Zalety

 • Poznaj szeroki zakres treści nauczania: Pomiar, kontrola, regulacja, programowanie, symulacja itp.
 • Badaj i odkrywaj dzięki filmom, animacjom, ćwiczeniom pomiarowym i testom
 • Zintegrowany skaner kodów QR pozwala w razie potrzeby szybko uzyskać bardziej szczegółowe informacje o zastosowanych komponentach.
 • Zintegrowane w kursie wirtualne przyrządy pomiarowe, takie jak multimetry, czy oscyloskopy, wspierają interaktywne rozwiązywanie problemów i doskonale przygotowują zmierzone wartości do analizy.
 • Ucz się zawsze i wszędzie - przetwarzanie części teoretycznej kursów w trybie offline jest możliwe na wszystkich popularnych urządzeniach multimedialnych. Kursy zorientowane na projekty i rozwiązywanie problemów są dostępne w wielu technologiach i cały czas dodawane są nowe kursy.

Kurs Tec2Screen

Symulacje

Z pomocą interaktywnych metod nauczania przedstawienie złożonego zagadnienia poprzez proste i łatwe do zrozumienia symulacje staje się łatwe.

Z Tec2Screen ®, różne techniki, języki programowania i obszary zastosowań programowania PLC mogą być realistycznie testowane i symulowane pod względem struktury i prezentacji. Proces jest dosłownie "w ręku" uczącego się, a przepływ sygnału jest śledzony przez obwody oraz przez linie przepływu na iPadzie ®.

Podczas ćwiczeń praktycznych uczący się wykorzystują skaner kodów QR do odkrywania nowych zestawów edukacyjnych, modułów minifabryki MPS ®, urzadzęń lub poszczególnych komponentów.

Tec2Screen ® zapewnia ćwiczenia i narzędzia do rejestrowania i wyświetlania mierzonych wartości. Wirtualne przyrządy pomiarowe takie jak multimetr czy oscyloskop rejestrują zarówno sygnały analogowe jak i cyfrowe. W ten sposób w elektrotechnice można mierzyć różne wartości, na przykład napięcie, prąd lub opór.

Zalety

 • Symulacje Tec2Screen ® pokazują wykorzystanie sterowników PLC w ekscytujący i realistyczny sposób.
 • Sterowniki i aplikacje mogą być szybko testowane i symulowane - niezależnie od języka programowania i sterownika PLC.
 • Dzięki możliwości zmiany parametrów, uczący się natychmiast rozpoznaje i rozumie efekty wprowadzonych zmian.
 • Nauka na błędach - symulacja pozwala na popełnianie błędów i pokazuje ich konsekwencje bez powodowania uszkodzeń prawdziwych urządzeń.
 • Symulacje zastępują duże i skomplikowane systemy i urządzenia - oszczędzasz miejsce i pieniądze.

Symulacja Tec2Screen