Festo Learning Experience

Cyfrowy portal edukacyjny dla indywidualnych doświadczeń edukacyjnych

Szczególnie w edukacji technicznej i szkoleniach ważne jest nie tylko przekazywanie wiedzy teoretycznej, ale także możliwosc jej zastosowania i pogłębienia tej wiedzy w praktyce. Festo Learning Experience (Festo LX) to nasz innowacyjny cyfrowy portal edukacyjny, który umożliwia nowy sposób uczenia się. Festo LX przyjmuje holistyczne podejście do edukacji technicznej i szkoleń, zapewniając dostęp do kompleksowo przygotowanych treści dydaktycznych i odpowiednich zastosowań praktycznych. Dzięki inteligentnemu połączeniu kursów e-learningowych i ćwiczeń praktycznych na palatformie Festo LX uczestnicy kursu zapewniają sobie możliwość zatrudnienia w branży zaawansowanych technologii. Dowiedz się więcej o naszym cyfrowym portalu edukacyjnym Festo LX już teraz i zapewnij sobie licencję spełniającą Twoje wymagania.

Doświadcz cyfrowej nauki, która jest tak indywidualna, jak sami ludzie

Co sprawia, że Festo LX jest wyjątkowy

Dzięki Festo LX stworzyliśmy cyfrowy portal edukacyjny, który oferuje wysoki stopień elastyczności, możliwość dostosowania i integrację sprzętu. Festo LX zawiera obszerną bibliotekę z dydaktycznie przygotowanymi treściami kursów od naszych ekspertów branżowych, które spełniają wymagania branżowe.

Różne formaty nauczania są łączone, aby nauka była jak najbardziej zróżnicowana i interaktywna. Istniejące treści są tworzone na podstawie indywidualnych elementów edukacyjnych, dzięki czemu można je szybko i łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb uczniów.

Połączenie teorii i praktyki jest łatwe do zrealizowania dzięki Festo LX. Dopasowując się do połączonych systemów nauczania, Festo LX proponuje odpowiednie kursy do przeprowadzania ćwiczeń praktycznych. Ponadto własne treści edukacyjne mogą być również zintegrowane z Festo LX i mogą być płynnie łączone z istniejącymi treściami kursów Festo Didactic. W ten sposób ma do dyspozycji wszystkie materiały edukacyjne zebrane w jednym miejscu.

W Festo LX przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa. Wszystkie dane są przechowywane na europejskich serwerach i przestrzegane są najwyższe standardy bezpieczeństwa IT. Ponadto przeprowadzane są regularne audyty bezpieczeństwa.

Zalety Festo LX w skrócie

  • Indywidualna i zorientowana na cel struktura lekcji
  • Elastyczność użytkowania
  • Wsparcie dla wielu różnych scenariuszy nauczania i uczenia się (tradycyjna lub odwrócona klasa, nauczanie na odległość, nauka we własnym tempie i wiele innych)
  • Połączenie istniejących materiałów szkoleniowych z odpowiednimi systemami edukacyjnymi Festo Didactic w celu połączenia nauki teoretycznej z praktycznym zastosowaniem i zapewnienia krzywej edukacyjnej.
  • Indywidualizacja treści edukacyjnych zawartych w Festo LX za pomocą narzędzia online LX Creator zgodnie z potrzebami nauczycieli i uczniów
  • Wzbogacanie istniejących treści edukacyjnych o własne materiały

Licencja na sukces dydaktyczny

Istnieją różne modele licencjonowania dla Festo LX. W zależności od tego, w jaki sposób i w jakim zakresie Festo LX ma być używany, rozróżnia się wersję Basic i Lite. Wszystkie opcje wykorzystują Festo LX jako własną platformę edukacyjną. W zależności od wybranej licencji użytkownik ma dostęp do wszystkich lub tylko niektórych treści i funkcji edukacyjnych.

Masz już własny system zarządzania nauczaniem?

Integracja treści Festo LX

Jeśli masz już własną platformę edukacyjną, możesz również udostępnić kursy Festo LX na własnej platformie edukacyjnej za pomocą integracji treści. Należy zauważyć, że integruje to tylko wybrane treści z istniejącą platformą edukacyjną - nie jest możliwy dostęp do funkcji Festo LX (np. dostosowywanie treści, tworzenie własnych treści).

Dowiedz się więcej o integracji treści Festo LX

Dodatkowa usługa, którą można zarezerwować

Festo LX Single Sign-On (SSO)

Dzięki funkcji Festo LX Single-Sign-On (dostępnej tylko w wersjach Basic i Lite) pracownicy logują się do Festo LX za pomocą istniejącego konta firmowego i nie muszą tworzyć dodatkowego konta.

Dowiedz się więcej o Festo LX Single-Sign-On

Cechy Festo LX

Cechy Festo LX

Festo LX zapewnia nauczycielom i uczniom wiele różnych funkcji, które ułatwiają naukę.

Spersonalizowane nauczanie

Festo LX oferuje wysoki stopień indywidualizacji, dzięki czemu uczniowie otrzymują dokładnie taką wiedzę, jakiej potrzebują. Festo LX podąża za tak zwaną koncepcją mikrokursów. Nuggety to małe, samodzielne fragmenty nauki, które oferują możliwość uczenia się w ukierunkowany i skuteczny sposób. Nuggety są zwykle zbudowane z tekstów, obrazów, filmów, animacji, linków i innych interaktywnych elementów. Kilka nuggetów można połączyć, aby utworzyć konkretny kurs, a tym samym przekazać treść na określony temat.

LX Creator

LX Creator sprawia, że indywidualna nauka jest jeszcze łatwiejsza. Istniejące materiały edukacyjne i kursy można szybko i łatwo edytować, a także tworzyć własne treści. LX Creator oferuje ten sam wygląd i sposób działania, co zawartość Festo Didactic. Dla uczniów tworzy to spójne doświadczenie edukacyjne bez wizualnej przerwy i znacznie ułatwia nauczycielom tworzenie treści.

LX Creator

Ścieżki kształcenia

Ścieżki kształcenia składają się z kombinacji różnych kursów dotyczących określonego tematu lub dziedziny zawodowej. Tworzą struktury i zalecają idealną kolejność, w jakiej kursy powinny być ukończone. Nasze ścieżki kształcenia opierają się na naszej wiedzy dydaktycznej, ale także na krajowych profilach zawodowych i ramowych programach nauczania. Ścieżki szkoleniowe mogą być zmieniane i tworzone w taki sam sposób jak kursy za pomocą LX Creator.

Zarządzanie sprzętem

Zarządzanie sprzętem oferuje możliwość dodawania i zarządzania istniejącym sprzętem edukacyjnym do Festo LX. Na pierwszy rzut oka widać, jaki sprzęt i ile jego kopii jest dostępnych w organizacji. W oparciu o istniejący sprzęt do nauki sugerowane są odpowiednie kursy i materiały edukacyjne. W Festo LX można również tworzyć urządzenia innych producentów, zarządzać nimi i dodawać je jako wymagany sprzęt do samodzielnie tworzonych modułów.

Zarządzanie sprzętem

Biblioteka edukacyjna

Biblioteka edukacyjna Festo LX obejmuje ponad 600 kursów na tematy związane z edukacją techniczną i szkoleniami. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach "Zawartość kursu w Festo LX" i "Formaty kursów w Festo LX".

Biblioteka edukacyjna

Oceny

Dzięki zintegrowanym kontrolom skuteczności uczenia się w Festo LX, testy wiedzy mogą być przeprowadzane i oceniane automatycznie. Możliwe jest ustawienie określonych ram czasowych i liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi na pytania wymagane do zaliczenia.

Connected Learninig

Dzięki Connected Learning, Festo LX oferuje bezpośrednią komunikację i interakcję między sprzętem a treściami edukacyjnymi. W ten sposób złożone korelacje techniczne są reprezentowane za pomocą widocznego przepływu sygnału, parametry są bezpośrednio regulowane, wykorzystywane są wirtualne instrumenty i przeprowadzane są ćwiczenia rozwiązywania problemów.

Connected Learninig

Analiza uczenia się

W Festo LX nauczyciele mają możliwość monitorowania postępów w nauce i sukcesów swoich uczniów. W ten sposób można na pierwszy rzut oka zobaczyć, jak postępują poszczególne grupy edukacyjne i którzy uczniowie nadal potrzebują konkretnego wsparcia w danym temacie. Efekty uczenia się dla osób i grup można eksportować w edytowalnym formacie.

Połączenie z platformą

Jeśli posiadasz już własną platformę edukacyjną, możliwe jest łatwe zintegrowanie treści Festo LX z istniejącymi systemami. Daje to dostęp do cennych treści Festo LX bez konieczności korzystania z dodatkowego portalu edukacyjnego.

Zawartość kursu w Festo LX

W Festo LX dostępna jest szeroka gama różnych treści edukacyjnych dla wielu obszarów edukacji technicznej i szkoleń. Od automatyzacji fabryk i zasilania płynami, przez Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) i Przemysł 4.0, po elektrotechnikę, automatyzację procesów, energię odnawialną i STEM. Treści edukacyjne dostępne w Festo LX są stale aktualizowane i rozszerzane, aby sprostać potrzebom edukacyjnym.

Formaty kursów w Festo LX

Aby lekcje były jak najbardziej efektywne i zróżnicowane, konieczne jest stosowanie różnych form nauczania. Festo LX oferuje szeroką gamę opcji prezentacji i przekazywania treści edukacyjnych.

Kurs eLearningowy

Nasze kursy e-learningowe to interaktywnie zaprojektowane treści edukacyjne, zwykle z podejściem fabularnym i lektorem prowadzącym przez kurs. Kursy te są szczególnie odpowiednie jako wprowadzenie do nowych tematów i zapewniają ogólny przegląd. Co najlepsze, do ukończenia kursów wystarczy tablet, laptop lub smartfon z połączeniem internetowym.

kursy eLab

Nasze kursy eLab oferują szeroki zakres treści edukacyjnych związanych ze sprzętem, które są nauczane przy użyciu sprzętu Festo Didactic lub oprogramowania symulacyjnego. Kursy obejmują kilka ćwiczeń wybranych przez nauczyciela zgodnie z wymaganymi efektami uczenia się. Nasze powiązane systemy edukacyjne są wymagane do ukończenia kursów. Nasze kursy eLab mają na celu sprawdzenie wcześniej zdobytej wiedzy teoretycznej za pomocą praktycznych zadań.

kursy eTheory

Nasze kursy eTheory oferują szeroki zakres niezależnych od sprzętu treści edukacyjnych na tematy techniczne. W porównaniu do kursów e-learningowych, zazwyczaj przekazują one szerszą wiedzę.

Oceny

Nasze oceny wyników nauczania są wykorzystywane do sprawdzania wcześniejszej wiedzy lub postępów uczniów w danym temacie. W tym celu wykorzystywany jest predefiniowany katalog pytań, który musi zostać ukończony w określonym czasie i wymaga określonej liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi. Wartości te są ustalane przez nauczycieli w celu odpowiedniego dostosowania poziomu trudności.

Symulacje

Nasze symulacje prowadzą uczniów do przeprowadzania praktycznych i bezpiecznych eksperymentów, które nie mają wpływu na rzeczywiste procesy. Symulacje oferują opłacalne rozszerzenie nauki, ponieważ pozwalają zaoszczędzić na zakupie dodatkowego sprzętu do nauki.

Filmy instruktażowe

W naszych filmach edukacyjnych eksperci przedstawiają złożone tematy w prosty sposób. W filmach wideo aktualne tematy z zakresu szkoleń technicznych są wyjaśnione w łatwy do zrozumienia i praktyczny sposób, co umożliwia szybką i skuteczną naukę.

Festo LX

Partnerstwa

Wraz z cennymi partnerami stale rozwijamy i ulepszamy dostępne treści na Festo LX. Na przykład współpracowaliśmy już z renomowanymi partnerami, aby opracować kursy jeszcze bardziej zbliżone do wymagań branży i wymaganych kompetencji.

Mahr - Treści edukacyjne dla nowego standardu Geometrycznej Specyfikacji Produktu

ISO GPS (GPS = Geometric Product Specification) jest standardem dla globalnie jednolitego, jednoznacznego języka geometrycznego od 2022 roku. Zapewnia to jasny opis rysunków technicznych w celu uniknięcia późniejszych wyjaśnień podczas wdrażania. W tym celu wszyscy zaangażowani w tworzenie i wdrażanie rysunków technicznych muszą osiągnąć ten sam poziom, aby prawidłowo stosować i interpretować metodologię i przepisy. Aby wypełnić tę lukę w wiedzy wśród pracowników zajmujących się projektowaniem, zapewnieniem jakości i produkcją, Festo Didactic i Mahr opracowały wspólny program nauczania, aby zapoznać pracowników w tych obszarach z podstawową wiedzą na temat normy ISO GPS.

Dowiedz się więcej o treściach partnerskich z Mahr