Dane firmy i uwagi prawne

Festo Sp. z o.o.
Janki k. Warszawy,
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn
Tel.: +48 (22) 711-41-00
Fax: +48 (22) 711-41-02

NIP: 522-010-11-48
REGON: 001417021
Kapitał zakładowy: 14 888 593,50 PLN
BDO 000070531

Certyfikacja wg ISO 9001:2015 przez TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Certyfikat Nr Q1530546

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO –
Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000125918
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa