pneumatics

Pneumatyka

Szkolenia dla zawodowców.

Szkolenia Festo z pneumatyki pozwolą Ci na szybsze i sprawniejsze wykrywanie źródeł powstawania problemów dzięku czemu ograniczysz w swoim zakładzie ilość nieplanowanych przestojów oraz awarii. Wzrost specjalistycznej wiedzy pozwoli Ci przejść z naprawczego na prewencyjne utrzymanie ruchu podnosząc tym samym wydajność i żywotność pracy twoich urządzeń. Ucząc się razem z Festo zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.

Poznaj nasze szkolenia z zakresu pneumatyki:

PN282 Pneumatyka proporcjonalna NOWOŚĆ

Kod szkolenia: PN282

Treść szkolenia:

 • Korzyści ze stosowania pneumatyki proporcjonalnej w porównaniu do pneumatyki binarnej,
 • Budowa, zasada działania, parametry, właściwości i charakterystyki robocze różnych rozwiązań proporcjonalnych zaworów przepływowych i ciśnieniowych,
 • Czujniki stosowane w układach pneumatyki proporcjonalnej – czujniki ciśnienia, przepływu i położenia,
 • Regulatory PID i regulatory stanu,
 • Sterowanie i regulacja P, PI, PID ciśnienia,
 • Regulatory stanu w układach pozycjonowania pneumatycznego – serwonapędy pneumatyczne,
 • Zawory proporcjonalne w wyspach zaworowych,
 • Piezoelektryczne zawory proporcjonalne,
 • Praktyczna realizacja sterowania pneumatyki proporcjonalnej z poziomu sterowników PLC,
 • Przykładowe, realne aplikacje pneumatyki proporcjonalnej,
 • Potencjał i zastosowania pneumatyki proporcjonalnej w rozwiązaniach Przemysł 4.0, np. jako element diagnostyki predykcyjnej,
 • Przegląd rozwiązań technicznych Festo z zakresu pneumatyki proporcjonalnej,
 • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem przemysłowych rozwiązań pneumatyki proporcjonalnej.

Po ukończeniu kursu uczestnik:

zna:

 • Różnice pomiędzy pneumatyką binarną a proporcjonalną,
 • Korzyści ze stosowania pneumatyki proporcjonalnej,
 • Metody sterowania i regulacji stosowane w układach pneumatyki proporcjonalnej.

potrafi:

 • Ocenić potencjał oraz przydatność dostępnych rozwiązań z zakresu pneumatyki proporcjonalnej w konkretnych aplikacjach przemysłowych,
 • Dobierać komponenty – zawory, czujniki – do realizacji praktycznych układów pneumatyki proporcjonalnej,
 • Dobierać nastawy regulatorów PID i stanu w układach regulacji ciśnienia i położenia napędów pneumatycznych,
 • Implementować układy sterowania i regulacji w układach pneumatyki proporcjonalnej,
 • Diagnozować przemysłowe układy pneumatyki proporcjonalnej.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.


Czas trwania: 2 dni / 14 godzin

Cena: 1800 zł netto

Najbliższe terminy:

Gliwice:

28 - 29.08.2023

28 - 29.09.2023

30 - 31.10.2023

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

PN284 Elektropneumatyka proporcjonalna (compact) - NOWOŚĆ

Kod szkolenia: PN284

Treść szkolenia:

 • budowa i zastosowanie elektropneumatycznych elementów sterujących,
 • łączenie elektrycznego modułu sterującego i pneumatycznej sekcji wykonawczej,
 • budowa i zasada działania elektrozaworów sterujących ­ od pojedynczego elektrozaworu do wyspy zaworowej,
 • symbole stosowane na schematach elektropneumatycznych wg PN­ISO 1219­1,
 • budowa i zasada działania prostych układów sterowania elektropneumatycznego,
 • korzyści ze stosowania pneumatyki proporcjonalnej w porównaniu do pneumatyki binarnej,
 • budowa, zasada działania, parametry, właściwości i charakterystyki robocze różnych rozwiązań proporcjonalnych zaworów przepływowych i ciśnieniowych,
 • czujniki stosowane w układach pneumatyki proporcjonalnej – czujniki ciśnienia, przepływu i położenia,
 • regulatory PID i regulatory stanu,
 • sterowanie i regulacja P, PI, PID ciśnienia,
 • regulatory stanu w układach pozycjonowania pneumatycznego – serwonapędy pneumatyczne,
 • zawory proporcjonalne w wyspach zaworowych,
 • piezoelektryczne zawory proporcjonalne,
 • praktyczna realizacja sterowania pneumatyki proporcjonalnej z poziomu sterowników PLC,
 • przykładowe, realne aplikacje pneumatyki proporcjonalnej,
 • ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem przemysłowych rozwiązań pneumatyki proporcjonalnej, samodzielny montaż, sprawdzenie poprawności działania zbudowanych układów elektropneumatycznych oraz znajdowanie i eliminacja ewentualnych błędów.

Korzyści:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

zna:

 • warunki zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy elementów elektropneumatycznych,
 • różnice pomiędzy pneumatyką binarną a proporcjonalną,
 • korzyści ze stosowania pneumatyki proporcjonalnej,
 • metody sterowania i regulacji stosowane w układach pneumatyki proporcjonalnej.

potrafi:

 • identyfikować komponenty elektropneumatyczne oraz określać ich budowę, przeznaczenie i zasadę działania,
 • projektować, montować i sprawdzać poprawności działania prostych układów elektropneumatycznych,
 • znajdować usterki komponentów i układów sterowania elektropneumatycznego,
 • czytać schematy elektropneumatyczne oraz przeprowadzać analizę ich działania, interpretować dokumentację elektropneumatyczną i dane odnoszące się do elementów elektropneumatyki.
 • ocenić potencjał oraz przydatność dostępnych rozwiązań z zakresu pneumatyki proporcjonalnej w konkretnych aplikacjach przemysłowych,
 • dobierać komponenty – zawory, czujniki – do realizacji praktycznych układów pneumatyki proporcjonalnej,
 • dobierać nastawy regulatorów PID i stanu w układach regulacji ciśnienia i położenia napędów pneumatycznych,
 • implementować układy sterowania i regulacji w układach pneumatyki proporcjonalnej,
 • diagnozować przemysłowe układy pneumatyki proporcjonalnej.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu

Kod szkolenia: PN284

Cena: 2600 PLN netto

Czas trwania: 4 dni (4 x 7 godzin zegarowych)

Najbliższe terminy:

Gliwice:

19 - 22.09.2023

24 - 27.10.2023

PN111 Podstawy pneumatyki

Kod szkolenia: PN111

Treść szkolenia:

• właściwości sprężonego powietrza, jego produkcja, przygotowanie i dystrybucja,

• konstrukcja i działanie elementów pneumatycznych (wykonawczych i sterujących),

• łączenie napędów i zaworów pneumatycznych (oznaczenia przyłączy zaworu),

• budowa i zasada działania zaworów sterujących ­ od pojedynczego zaworu do wyspy zaworowej,

• symbole stosowane na schematach pneumatycznych wg PN­EN 1219­1,

• budowa i działanie prostych układów sterowania pneumatycznego,

• zasady bezpiecznej pracy ze sprężonym powietrzem,

• ćwiczenia praktyczne ­ samodzielny montaż, sprawdzenie poprawności działania zbudowanych układówpneumatycznych oraz znajdowanie i eliminacja ewentualnych błędów.

Korzyści:

Uczestnik:

• zna :

– własności sprężonego powietrza i sposób jego właściwego przygotowania,

– warunki zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy elementów pneumatycznych,

• potrafi:

– projektować, montować i sprawdzać poprawności działania prostych układów pneumatycznych,

– znajdować usterki komponentów i układów sterowania pneumatycznego,

– czytać schematy pneumatyczne oraz przeprowadzać analizę ich działania,

– interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do elementów pneumatyki.

Grupa docelowa: operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: PN111

Cena: 2250 PLN netto

Czas trwania: 3 dni / 21 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

12 - 14.06.2023

12 - 14.07.2023

31.07 - 02.08.2023

04 - 06.09.2023

02 - 04.10.2023

Gliwice:

26 - 28.05.2023

15 - 17.05.2023

12 - 14.06.2023

19 - 21.07.2023

23 - 25.08.2023

13 - 15.09.2023

25 - 27.10.2023

PN281 Podstawy elektropneumatyki

Kod szkolenia: PN281

Treść szkolenia:

• budowa i zastosowanie elektropneumatycznych elementów sterujących,

• łączenie elektrycznego modułu sterującego i pneumatycznej sekcji wykonawczej,

• budowa i zasada działania elektrozaworów sterujących ­ od pojedynczego elektrozaworu do wyspy zaworowej,

• symbole stosowane na schematach elektropneumatycznych wg PN­ISO 1219­1,

• budowa i zasada działania prostych układów sterowania elektropneumatycznego,

• zasady bezpiecznej pracy ze sprężonym powietrzem,

• ćwiczenia praktyczne ­ samodzielny montaż, sprawdzenie poprawności działania zbudowanych układów elektropneumatycznych oraz znajdowanie i eliminacja ewentualnych błędów.

Korzyści:

Uczestnik:

• zna :

– własności sprężonego powietrza i sposób jego przygotowania,

– warunki zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy elementów elektropneumatycznych,

• potrafi:

– identyfikować komponenty elektropneumatyczne oraz określać ich budowę,przeznaczenie i zasadę działania,

– projektować, montować i sprawdzać poprawności działania prostych układówelektropneumatycznych,

– znajdować usterki komponentów i układów sterowania elektropneumatycznego,

– czytać schematy elektropneumatyczne oraz przeprowadzać analizę ich działania, interpretować dokumentację elektropneumatyczną i dane odnoszące się do elementów elektropneumatyki.

Grupa docelowa: operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: PN281

Cena: 2250 PLN netto

Czas trwania: 3 dni / 21 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

22 - 24.05.2023

19 - 21.06.2023

17 - 19.07.2023

9 - 11.08.2023

11 - 13.09.2023

09 - 11.10.2023

Gliwice:

29 - 31.05.2023

21 - 23.06.2023

26 - 28.07.2023

07 - 09.08.2023

04 - 06.09.2023

02 - 04.10.2023

PN293 Podstawy pneumatyki dla operatorów

Kod szkolenia: PN293

Treść szkolenia:

• Wprowadzenie do pneumatyki:

– własności sprężonego powietrza

– podstawowe określenia i jednostki

– bezpieczeństwo układów pneumatycznych

• Wytwarzanie i przygotowanie sprężonego powietrza:

– zanieczyszczenia i ich usuwanie

– normy jakości wg ISO,

– zespół przygotowania powietrza

– filtr, reduktor ciśnienia, smarownica,

– budowa i działanie,

– konserwacja zespołu przygotowania powietrza wymiana wkładów filtrujących.

• Pneumatyczne elementy robocze:

– przegląd konstrukcji, budowa i działanie

• Zawory:

– podział zaworów, oznaczenia zaworów, przegląd konstrukcjibudowa i działanie

• Symbole graficzne elementów pneumatycznych wg ISO 1219

• Ćwiczenia praktyczne:

– samodzielny montaż oraz sprawdzanie działania układów i eliminowanie błędów

– Sterowanie siłownikiem jednostronnego działania

– Sterowanie siłownikiem dwustronnego działania

– Zastosowanie zaworów monostabilnych i impulsowych

– Regulacja prędkości ruchu siłownika

• Analiza przypadków usterek układów pneumatycznych:

– Gromadzenie się oleju na elementach Spadki ciśnienia niewynikające z normalnej pracy układu

– Przecieki

– Zatkanie przewodów doprowadzających powietrze do elementów ruchomych

– Niepoprawna praca siłownika

– Spóźniona, przedwczesna lub brak reakcji układu

• Omówienie i podsumowanie szkolenia oraz test sprawdzający.

Grupa docelowa: pracownicy produkcji, operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu.

Kod szkolenia: PN291

Cena: 1500 PLN netto

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

01 - 02.06.2023

03 - 04.08.2023

30 - 31.10.2023

Gliwice:

01 - 02.06.2023

10 - 11.07.2023

10 - 11.08.2023

30 - 31.10.2023

PN121 Eksploatacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych

Kod szkolenia: PN121

Treść szkolenia:

• montaż i sprawdzanie poprawności działania systemów pneumatycznych i elektropneumatycznych,

• analiza procesów sterowania za pomocą GRAFCET zgodnie z normą PNEN 60848:2003,

• funkcje obwodów pneumatycznych i elektropneumatycznych,

• rodzaje wysp zaworowych,

• tryby pracy maszyn (automatyczny, manualny, zatrzymanie awaryjne),

• elektropneumatyczne i elektroniczne systemy sterowania maszyn,

• zasady bezpiecznej pracy ze sprężonym powietrzem,

• montaż i obsługa elementów pneumatyki i sterowania,

• ćwiczenia praktyczne ­ systematyczne poszukiwanie, rozpoznawanie i usuwanie usterek.

Korzyści:

Uczestnik:

• zna :

– funkcje sterowników PLC w systemach automatyki i ich rolę w prawidłowym działaniu urządzeń pneumatycznych.

• potrafi:

– czytać schematy układów pneumatycznych i elektropneumatycznych oraz sprawdzać ich działanie,

– montować i uruchamiać złożone urządzenia pneumatyczne,

– w systematyczny sposób poszukiwać, rozpoznawać i usuwać usterki w urządzeniach pneumatycznych.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: PN121

Cena: 2250 PLN netto

Czas trwania: 3 dni / 21 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

24 - 26.05.2023

26 - 28.07.2023

20 - 22.09.2023

18 - 20.10.2023

Gliwice:

22 - 24.05.2023

12 - 14.07.2023

31.07. - 02.08.2023

25 - 27.09.2023

09 - 11.10.2023

PN211 Obsługa systemów pneumatyki i elektropneumatyki

Kod szkolenia: PN211

Treść szkolenia:

• właściwości sprężonego powietrza, jego produkcja, przygotowanie i dystrybucja,

• budowa i działanie pneumatycznych elementów automatyki,

• funkcje obwodów pneumatycznych i elektropneumatycznych,

• kombinacja pneumatycznego napędu i elektrycznego sterowania,

• symbole używane w schematach pneumatycznych wg PN­ISO 1219­1,

• budowa i działanie prostych układów sterowania,

• struktura i funkcje elektrycznych urządzeń przełączających i zaworów sterujących,

• wyspy zaworowe w układach pneumatyki,

• zasady bezpiecznej pracy ze sprężonym powietrzem,

• montaż i konserwacja elementów pneumatyki i sterowania,

• obsługa urządzeń pneumatycznych oraz systemowe poszukiwanie i wykrywanie usterek,

• aktualna normalizacja i przepisy dotyczące pneumatyki,

• ćwiczenia praktyczne: samodzielny montaż, sprawdzanie działania oraz ewentualne poszukiwanie ieliminacja błędów.

Korzyści:

Uczestnik:

• zna :

– własności sprężonego powietrza i sposób jego przygotowania,

• umie:

– identyfikować komponenty pneumatycznych pod względem ich budowy, przeznaczenia i działania,

– projektować, montować oraz sprawdzać poprawność działania prostych układów pneumatycznych,

– znajdować usterki komponentów i układów sterowania pneumatycznego,

– zapewnić warunki ciągłej i niezawodnej pracy elementów pneumatycznych,

– czytać schematy pneumatyczne oraz dokonywać analizy ich działania,

– interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do układów pneumatyki.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: PN211

Cena: 3000PLN netto

Czas trwania: 5 dni / 35 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

26 - 30.06.2023

21 - 25.08.2023

23 - 27.10.2023

Gliwice:

03 - 07.07.2023

28.08 - 01.09.2023

16 - 20.10.2023

PN183 Projektowanie oszczędnych układów pneumatycznych

Kod szkolenia: PN183

Treść szkolenia:

• produkcja sprężonego powietrza i przykłady obliczeń kosztów,

• osuszanie powietrza i jego koszty,

• optymalizacja wymiarowania i wybór materiałów instalacji pneumatycznych,

• jakość sprężonego powietrza dla różnych zastosowań,

• budowa i funkcje zespołu przygotowania sprężonego powietrza,

• pomiar prędkości przesuwu tłoka dla różnych uszczelnień i wymiarów cylindra,

• wymiarowanie systemu pneumatycznego ­ od zespołu przygotowania powietrza do elementównapędowych z uwzględnieniem przewodów i uszczelnień,

• określenie wymagań dla sprężonego powietrza w zakładzie,

• przykłady różnych ciśnień w ruchu postępowym i zwrotnym cylindra,

• obniżanie kosztów instalacji pneumatycznej od pojedynczego zaworu do wyspy zaworowej,

• przykłady wysp zaworowych oraz kryteria ich doboru,

• ćwiczenia praktyczne: obsługa oprogramowania PositioningDrives, obliczanie kosztów spowodowanych nieszczelnościami instalacji i urządzeń pneumatycznych.

Korzyści:

Uczestnik:

• zna :

– najważniejsze zasady i warunki prawidłowego projektowania układów pneumatycznych,

• potrafi:

– wykorzystać komputerowe oprogramowanie wspomagające do poprawy jakości projektowania ioptymalnego wymiarowania instalacji pneumatycznej,

– stosować w praktyce zasady efektywnego działania układów pneumatycznych,

– zapobiegać, a w razie zaistnienia, wykrywać i likwidować przyczyny strat energii w systemachpneumatyki.

Grupa docelowa: projektanci układów pneumatycznych w systemach automatyki.

Kod szkolenia: PN183

Cena: 1700PLN netto

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin

Najbliższe terminy:

 • Gliwice:
  03 - 04.08.2023
 • Janki:
  15 - 16.05.2023

PN152 Wykorzystanie podciśnienia w technice montażu

Kod szkolenia: PN152

Treść szkolenia:

• wytwarzanie i dystrybucja podciśnienia,

• różnice w technice montażu opartej na technologii podciśnieniowej w stosunku do konwencjonalnej, w zakresie pobierania, transportu i odkładania materiału,

• pomiar podciśnienia dla celów sterowania,

• dobór rozmiarów przyssawek,

• wymagana jakość powietrza dla systemów podciśnieniowych,

• wpływ cech materiałów przy stosowaniu chwytaków podciśnieniowych,

• ćwiczenia praktyczne ­ pomiar podciśnienia, zastosowania techniki podciśnieniowej.

Korzyści:

Uczestnik:

• rozumie zasady techniki podciśnieniowej,

• zna:

– metody praktycznego wykorzystania podciśnienia w technikach montażu,

• potrafi:

– dobrać komponenty niezbędne do wytwarzania podciśnienia,

– dobrać rodzaj przyssawki do różnych zastosowań przemysłowych,

– wykrywać i usuwać usterki w urządzeniach stosujących podciśnienie.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: PN152

Cena: 1500PLN netto

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

05 - 06.10.2023

PN251 Podstawy pneumatyki i elektropneumatyki z oprogramowaniem FluidSim® P

Kod szkolenia: PN251

Treść szkolenia:

• symbole używane w schematach pneumatycznych i elektropneumatycznych wg PN­ISO 1219­1,

• zasady tworzenia schematów, organizacji symboli (bibliotek symboli i schematów,bibliotek użytkownika, dokumentacji schematów),

• podstawy oprogramowania wspomagającego dobór komponentów, budowę schematów oraz tworzenie dokumentacji technicznej (FluidDRAW®, FluidSIM® P, PositioningDrives)

• edytowanie schematów układów (aranżacja linii i symboli, grupowanie i operowanie symbolami, wybór komponentów, konfigurowanie komponentów),

• budowa prostych i złożonych układów sterowania,

• symulacja zbudowanych schematów ułatwiająca zrozumienie działania rzeczywistych obwodów sterowania,

• użycie oprogramowania FluidSIM® P do tworzenia modelu procesu stosowanego w nauce i testowaniu programu sterownika PLC,

• ćwiczenia praktyczne ­ samodzielna budowa schematów, sprawdzanie poprawności działania, znajdowanie i eliminacja ewentualnych błędów.

Korzyści:

Uczestnik:

• poznaje nowoczesne narzędzie do projektowania i symulacji układów pneumatyki,

• zna:

– symbole elementów pneumatyki i elektropneumatyki,

– własności sprężonego powietrza i sposoby jego przygotowania,

• potrafi:

– wykonać, metodą krok po kroku, projekt nowego układu pneumatyki dzięki umiejętności obsługiprogramu FluidSIM® P,

– budować schematy układów pneumatycznych i elektropneumatycznych,

– czytać schematy układów i analizować ich działanie,

– interpretować dokumentację i dane techniczne w niej zawarte.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: PN251

Cena: 1500PLN netto

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

22 - 23.06.2023

Gliwice:

29 - 30.06.2023

07 - 08.08.2023

AUT131 Projektowanie i symulacja układów pneumatyki i elektropneumatyki z oprogramowaniem FluidSim® P

Kod szkolenia: AUT131

Treść szkolenia:

• przypomnienie symboli elementów pneumatyki i elektropneumatyki wg PN­ISO 1219­1,

• podstawy obsługi interfejsu programu,

• konfiguracja interfejsu i bibliotek,

• moduł symulacyjny oraz parametryzacja elementów,

• prezentacja wartości bieżących w module symulacyjnym oraz zbierania danych,

• graficzna prezentacja wartości bieżących,

• Kompleksowa symulacja: zarówno sterowanego obiektu podłączonego do rzeczywistego sterownika PLC za pomocą EasyPort jak i OPC,

• znajdowanie oraz usuwanie usterek przy użyciu modułu symulacyjnego.

Korzyści:

Uczestnik:

• uzyskuje nowoczesne narzędzie do projektowania układów pneumatyki i elektropneumatyki,

• potrafi projektować układy pneumatyki i elektropneumatyki oraz symulować i analizować ich pracę.

Grupa docelowa: wszyscy pracujący z systemami pneumatycznymi i elektropneumatycznymi, również sterowanymi mikrokontrolerami: konstruktorzy, programiści mikrokontrolerów (PLC), wykładowcy, służby utrzymania ruchu.

Kod szkolenia: AUT131

Cena: 1500 PLN netto

Czas trwania: 2 dni / 14 godzin

Najbliższe terminy:

Janki:
13 - 14.07.2023

PN122 Logika pneumatyczna

Kod szkolenia: PN122

Treść szkolenia:

 • elementy logiczne w pneumatyce,
 • algebra Boole'a, opis i minimalizacja funkcji logicznych,
 • układy kombinacyjne i sekwencyjne,
 • struktury kaskadowe i łańcuchowe,
 • montaż i sprawdzenie poprawności działania układów pneumatycznych,
 • pneumatyczne systemy sterowania maszyn,
 • ćwiczenia praktyczne ­ samodzielny montaż, sprawdzenie poprawności działania zbudowanych układów pneumatycznych oraz znajdowanie i eliminacja ewentualnych błędów

Po ukończeniu kursu uczestnik:

potrafi:

 • czytać schematy pneumatyczne oraz przeprowadzać analizę ich działania,
 • montować i uruchamiać złożone urządzenia pneumatyczne,
 • identyfikować komponenty pneumatyczne oraz określać ich budowę, przeznaczenie i zasadę
 • działania,
 • projektować, montować i sprawdzać poprawność działania złożonych układów pneumatycznych,
 • znajdować usterki komponentów i układów sterowania pneumatycznego,
 • interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do elementów pneumatyki.

zna:

 • zasady projektowania złożonych układów sterowania pneumatycznego,
 • zasady sterowania sekwencyjnego i kombinacyjnego,
 • zasady logiki i wykorzystania jej do minimalizacji funkcji logicznych.

Grupa docelowa:

 • pracownicy utrzymania ruchu
 • projektanci
 • inżynierowie produkcji
 • instruktorzy zawodu

Kod szkolenia: PN122

Cena: 2550 PLN netto

Czas trwania: 3 dni / 21 godzin

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

16 - 18.08.2023

Gliwice:

03 - 05.04.2023


Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

PN232 Efektywność energetyczna układów pneumatycznych

Kod szkolenia: PN232

Treść szkolenia

 • produkcja sprężonego powietrza oraz jego koszty w oparciu o przykłady,
 • jakość sprężonego powietrza dla różnych zastosowań,
 • zasady bezpiecznej pracy ze sprężonym powietrzem,
 • identyfikacja miejsc nadmiernego zużycia sprężonego powietrza, pomiary wycieków i obliczanie związanych z nimi kosztów,
 • osuszanie sprężonego powietrza i związane z tym koszty,
 • dopasowanie sieci dystrybucyjnej do warunków optymalnej pracy urządzeń,
 • przystosowanie instalacji i przyłączy pneumatycznych do łatwego serwisowania,
 • ocena oszczędności wynikających z usprawnień sieci i urządzeń pneumatycznych.

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • zna:
  – sposoby ograniczania zużycia energii w zakładzie,
  – zna związki pomiędzy różnymi formami energii,
 • potrafi:
  – identyfikować miejsca nadmiernego zużycia energii,
  – obliczyć koszty wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza,
  – określić warunki dopasowania sieci dystrybucyjnej do zasad optymalnej pracy urządzenia.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu, kadra menadżerska.

Kod szkolenia: PN232

Cena: 750 PLN netto

Czas trwania: 1 dzień / 7 godzin

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.