Festo SupraSensor: beskontaktno vaganje

Beskontaktno vaganje

Lebdeća posuda za vaganje sa superprovodnošću

Izuzetno čisti i sterilni procesi postaju sve važniji za industrijsku proizvodnju, posebno u medicinskoj i farmaceutskoj industriji. Površine u čistim prostorijama moraju biti zatvorene, moraju se lako čistiti i pravilno dezinfikovati. Novi koncept sa tehnologijom superprovodnika sada omogućava beskontaktno i precizno vaganje i merenje.

Nije lako sprečiti zagađenje proizvodnje u laboratoriji. Posebno je problematična oprema koja se koristi, na primer epruvete, petrijeve šolje ili merni uređaji poput vage. Ona se u zaštićeno radno područje unosi sa spoljne strane i može doneti klice. Ako ih postavite na radnu površinu, ispod njih nastaju uzani prostori koje je teško održavati čistim.

Lebdeća posuda za vaganje

Korišćenjem tehnologije lebdenja zasnovane na magnetnom polju – na primer sa tehnologijom superprovodnika – takva ograničenja se mogu izbeći u budućnosti. Koncept SupraSensor kompanije Festo pokazuje jednu od mogućnosti. Pokazuje funkciju beskontaktne vage, jer se može koristiti, na primer, u sigurnosnim radnim stolovima u biološkim ili hemijskim analizama.

Jezgro primene je kriostat sa superprovodnikom koji je trajno montiran na preciznu vagu ispod radne površine. Posuda za vaganje na koju je sa donje strane pričvršćen stalni magnet, koji je beskontaktno spojen na superprovodnik, a time i na vagu, lebdi iznad površine. To je moguće zahvaljujući posebnom svojstvu superprovodnika koji na određenoj udaljenosti mogu fiksirati lebdeće magnete kada se ohlade na određenu temperaturu.

SupraSensor: lebdeća posuda za vaganje

Lebdeća posuda za vaganje: jednostavno čišćenje u laboratorijskom okruženju

Laboratorijsko okruženje koje se lako čisti

Kada se upotrebljava u laboratorijskom okruženju, na površini radne stanice više nema ometajućih struktura i može se efikasno i jednostavno čistiti. Samo posuda za vaganje lebdi iznad ploče stola. Ako nije potrebna, može se ukloniti i za korišćenje je dostupno celo radno područje.

Osim merenja i vaganja, ova tehnologija nudi mnoge druge mogućnosti, kao što su analitičko određivanje gustine ili viskoznosti, precizno doziranje ili praćenje reaktivnih ili bioloških procesa.

Istovremeno, primena sa superprovodnicima je veoma robusna i stabilna kako prostorno tako i vremenski: funkcija lebdenja svojstvena materijalu ne zahteva nikakvu regulacionu tehniku i dugo ostaje na mestu čak i ako je napajanje prekinuto.

фебруар 2018

Pregled