Festo SupraMotion: superprovodnici u industrijskoj automatizaciji

SupraMotion

Superprovodnici u industrijskoj automatizaciji

Superprovodnici imaju veliki potencijal za primenu u industriji budućnosti. Omogućavaju beskontaktno skladištenje i pomeranje predmeta – uz malu potrošnju energije i bez tehnologije upravljanja za skladištenje. Zahvaljujući radu bez prašine i habanja idealni su za transport predmeta koji lebde u veoma čistom okruženju. Omogućava i rukovanje kroz zidove.

Šta su superprovodnici?

Superprovodnici su materijali sa jedinstvenim magnetnim svojstvima: ako se ohlade ispod određene temperature, mogu da sačuvaju polje stalnog magneta u unutrašnjosti magneta. To stvara snažan, ali nevidljiv spoj. Zahvaljujući tome magnet i superprovodnik ostaju na određenoj udaljenosti jedan od drugog – čak i prilikom prolaska kroz zidove, u tečnostima ili u vakuumu. Sve dok se superprovodnik nalazi ispod te takozvane prelazne temperature, njegova magnetna memorija skladišti otisak prsta magneta, a time i njegov položaj, čak i nakon njihovog odvajanja.

Električno hlađenje sa dugim vekom trajanja

U sistemu SupraMotion oslanjamo se na visokotemperaturne superprovodnike izrađene od keramičkog materijala koji se hlade na -210°C. Hladnjacima koji se trenutno koriste potrebna je snaga od maksimalno 40 vati po kriostatu (posudi za hlađenje). Rezultat su relativno niski operativni troškovi. Efekat lebdenja sam po sebi ne zahteva ni energiju ni tehnologiju upravljanja.

Zahvaljujući velikom toplotnom kapacitetu, rad je zagarantovan još nekoliko minuta u slučaju nestanka struje. Vek trajanja hladnjaka trenutno iznosi više od deset godina.

Lebdenje zasnovano na superprovodljivosti omogućava vrhunsku tehnologiju

Beskontaktni oblik lebdenja zasnovan na superprovodljivosti bez trenja nudi elegantno i praktično rešenje za neke od najzahtevnijih problema u visokotehnološkim industrijama – od poluprovodnika, baterija i biotehnologije, preko farmaceutske, prehrambene i medicinske industrije, do automatizacije laboratorija. Smanjenje kontaminacije svih vrsta na apsolutni minimum pomoći će da se utre put vrhunskim tehnologijama i proizvodima potrebnim za čistu, zdravu i održivu budućnost.

Raznovrsnost primena i koncepata kretanja

Već postoje razne tehnologije za pomeranje objekata dok lebde. Međutim, potpuno novi procesi su zamislivi sa superprovodnicima. Superprovodni moduli za automatizaciju mogu se implementirati sa različitim aktivnim pogonima. To im omogućava da izvode čak i neobične sekvence pokreta, oblike pozicioniranja i rukovanja bez kontakta. Sa najnovijim SupraMotion konceptom, SupraCube, autonoman rad je moguć u trajanju do dva sata zahvaljujući razdvajanju jedinice superprovodnika i električnog hladnjaka.

Tražimo pilot-klijente i konkretne aplikacije

Primena superprovodnika u oblasti industrijske automatizacije još uvek je u fazi razvoja. Ali sa tom tehnologijom su već zamislivi potpuno novi i efikasni procesi.

Stoga sa partnerima i klijentima ispitujemo njihove ideje za aplikacije koje se potom mogu implementirati u okviru pilot-projekata. Napravite i vi sledeći korak i pridružite nam se u tehnologiji superprovodnika u oblasti industrijske primene!

Kontaktirajte nas putem e-pošte: supramotion@festo.com