Ambalaža

Duga vremena ciklusa, sinhroni transportni putevi proizvoda i ambalaže, precizan i neprekidan redosled pokreta, precizno doziranje pri punjenju – samo su neki od zahteva naših klijenata kada je reč o procesima pakovanja koje su ostvarili uz pomoć kompanije Festo.

Prikaži više Prikaži manje