Korporativna odgovornost: Odgovornost u porodičnoj kompaniji Festo

Korporativna odgovornost

Naš doprinos održivom razvoju

Održive ekonomija i način života su ključni su elementi budućeg zajedničkog života na našoj planeti. Međusobno povezivanje ekonomije i ekologije je pri tome višegeneracijski poduhvat i odgovornost je svakog pojedinca. Razumemo korporativnu odgovornost (CR) kao svoj ekonomski, ekološki i društveni doprinos održivom razvoju. Pri tome su naše aktivnosti usmerene ka ciljevima održivog razvoja UN-a (SDG) koji su relevantni za kompaniju Festo.

Festo ima veoma različit uticaj na 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Pomoću fundamentalnih analiza smo identifikovali sledećih sedam ciljeva održivog razvoja kojima Festo kao kompanija može dati relevantan doprinos održivom razvoju:

  • Zdravlje i blagostanje (SDG 3)
  • Kvalitetno obrazovanje (SDG 4)
  • Čista voda i sanitarni uslovi (SDG 6)
  • Dostojanstven rad i ekonomski rast (SDG 8)
  • Industrija, inovacije i infrastruktura (SDG 9)
  • Odgovorna potrošnja i proizvodnja (SDG 12)
  • Mere za zaštitu klime (SDG 13)
Sedam relevantnih ciljeva održivog razvoja (SDG) za kompaniju Festo

Oblasti delovanja naše strategije održivosti 2020+

Razvoj oblasti delovanja u našoj trenutnoj strategiji održivosti 2020+ se zasniva na identifikaciji ciljeva održivog razvoja koji su relevantni za našu kompaniju. U jesen 2015. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 17 ciljeva održivog razvoja.

Ciljevi održivog razvoja su centralni deo Programa održivog razvoja do 2030. – globalnog plana delovanja koji ima za cilj rešavanje aktuelnih izazova kao što su ekstremno siromaštvo, nejednakost i nepravda, kao i zaštitu naše planete, dok ekonomski napredak treba učiniti ekološki prihvatljivim i uskladiti sa socijalnom pravdom. Mi smo u kompaniji Festo posvećeni podršci ciljeva održivog razvoja koji su formulisani u okviru naše sopstvene strategije održivosti.

U identifikovanju ključnih ciljeva održivog razvoja i razvoja povezanih oblasti delovanja, rezultate analize zainteresovanih učesnika smo dopunili opažanjima spoljašnjih promena u oblastima zakonodavstva, ekonomije i politike, tehnologije, energije, životne sredine i društva. Na toj osnovi redovno preispitujemo svoju stratešku orijentaciju i svoje ciljeve i mere održivosti.

Oblasti delovanja naše strategije održivosti 2020+

Oblasti delovanja naše strategije održivosti 2020+

Na putu ka klimatskoj neutralnosti

Tokom sledećih nekoliko godina Festo će značajno smanjiti svoj CO₂ otisak. Kao rezultat toga, sve naše proizvodne i logističke lokacije, kao i nemačke prodajne lokacije i sedište kompanije u Eslingenu biće CO₂ neutralne do početka 2023 godine.

U tom cilju, kompanija ulaže u sopstvenu regenerativnu proizvodnju energije i mere za uštedu energije. Festo će preći na CO₂-neutralnu električnu energiju širom sveta i nadoknaditi emisije koje se još ne mogu izbeći u prelaznom periodu.

Naš izveštaj o održivosti za 2021.

Kompanija Festo je mnogih ruku delo, koje je stvarano generacijama. Kao porodična kompanija, svoju budućnost oblikujemo pomoću naše finansijske nezavisnosti. To je naša misija. Pri tome uključujemo sve svoje interesente – klijente, zaposlene, dobavljače i društvo – u kolektivno i održivo stvaranje vrednosti. Svojom stručnošću u automatizaciji i tehničkom obrazovanju povećavamo produktivnost svojih klijenata i stvaramo mogućnosti za održivi ekonomski, ekološki i društveni razvoj. To je naša zahtev.

U svom Izveštaju o održivosti za 2021. na primerima iz 2021. godine dokumentujemo svoju globalnu odgovornost.

Partner inicijative Blue Competence

Mi smo partner inicijative održivosti Blue Competence. Blue Competence je inicijativa Nemačkog udruženja mašinske industrije (VDMA) za podsticanje održivosti u izgradnji mašina i postrojenja, ali i za promovisanje održivih rešenja u branši. Našim partnerstvom smo posvećeni poštovanju dvanaest principa održivosti u izgradnji mašina i postrojenja.

Smernice održivosti u izgradnji mašina i postrojenja (PDF)