Digitalno obrazovanje

Digitalno učenje

Digitalizacija menja svet učenja

Kao i industrija, i stručno osposobljavanje prolazi kroz kontinualni proces promena. Digitalna transformacija ne menja samo kompetencije koje se moraju steći u okviru tehničkog obrazovanja ili daljeg usavršavanja, već i način na koji se one mogu naučiti. Kao rezultat tehnološkog napretka pojavljuju se mnogi inovativni oblici učenja koji u kombinaciji sa savremenim didaktičkim konceptima učenja nude nove mogućnosti u obrazovnom sektoru.

Šta znači „digitalno učenje“ ili „e-učenje“?

U savremenom obrazovanju više se ne može izbeći koncept digitalnog učenja. Pod tim se podrazumeva učenje podržano digitalnim medijima i tehnologijama, učenje sa digitalnim alatima ili u digitalnim svetovima učenja. Iako se taj pojam već ustalio u oblasti obrazovanja, učenje i dalje ostaje kognitivni proces, odnosno proces u mozgu koji se ni u kom slučaju ne odvija automatizovano. Ideja o mogućnosti preuzimanja znanja direktno u memoriju mozga možda zvuči primamljivo, ali za sada je i dalje samo san.

Međutim, digitalna nastavna sredstva ne samo da mogu učiniti učenje zabavnijim, već mogu pomoći i u bržem i održivijem postizanju željenih ciljeva učenja.

Iako učenje pomoću digitalnih alata ni na koji način neće zameniti tradicionalnu pedagogiju, za škole i programe stručnog osposobljavanja ključno je uspostaviti inovativne obrazovne modele koji mogu odražavati brzi svet visoke tehnologije u kome živimo.

Ne samo tehnologija – već i didaktička strategija

Jedno je sigurno: digitalne tehnologije u obrazovanju ne smeju biti same sebi svrha. Šta više, moraju se upotrebljavati ciljano, kako bi se postigli jasno definisani obrazovni ciljevi. Stoga je didaktički koncept koji integriše kriterijume koji podržavaju učenje bitan, kako bi se iskoristio puni potencijal podrške digitalnom učenju.

Naš pristup industrijskom stručnom osposobljavanju

Sva naša rešenja za učenje imaju nešto zajedničko: cilj postizanja kompetencije. Ne želimo samo da prenosimo znanje, već i da osposobimo učenike da svoje stečene sposobnosti ciljano koriste u praksi. Zato u svojim sistemima obuke uvek kombinujemo teorijske module sa praktičnom obukom. Savremena rešenja za digitalno učenje vam pomažu u tome da obe stvari kombinujete na smislen način.