Osa sa navojnim vretenom ELGT-BS

Kompaktna i jeftina osovina vretena sa integrisanom dvostrukom vođicom za 2D i 3D sisteme nosača u elektronskoj industriji, za desktop aplikacije i proizvodnju baterija.
  • Velika opteretivost i krutost zahvaljujući vođenju sa dvostrukim dejstvom
  • Kompaktna konstrukcija
  • Sa kugličnim vijkom
  • Optimalni odnos od ugradnog ka radnom prostoru zahvaljujući optimizovanoj konstrukciji osa
  • Jednostavna integracija motora sa montažnim kompletom
  • Optimizovan za primene u elektronskoj i automobilskoj industriji
Konfigurišite proizvod
  • Prednosti proizvoda
  • Proizvodi
  • Preuzimanja

Pregled ose vretena ELGT kao konzolnog sistema

Osa vretena ELGT

1. Hardcover dizajn

Za zaštitu vođice i pogona vretena

2. Adapterski kompleti

Za Festo servo motore i mnoge azijske i evropske motore drugih proizvođača

3. Montaža motora

Slobodno birane pozicije motora (rotirane 4 x 90°), mogu se kasnije konvertovati

4. Provera položaja

Ekonomično i jednostavno prepoznavanje položaja zahvaljujući induktivnim blizinskim prekidačima koji su montirani direktno u žlebu i kompletu adaptera za optičke senzore koji se obično koriste na azijskim tržištima, npr. iz Omrona

5. Z-ose

Alternativne Z-ose za vertikalna kretanja: ELGC ose vretena ili EGSC mini klizači

6. Elementi za povezivanje

Veoma lagani, ali izuzetno čvrsti montažni ugaonici i montažne ploče za preciznu vezu između svih osa

7. Vođica

Dvostruka vođica osovinskog klizača za veličinu 120/160 i ekstra široka jednostruka vođica osovinskog klizača za veličinu 90

8. Opcije montaže

Montaža direktnim zavrtnjem ili bočno pomoću kliznih blokova ili montažnih konzola

9. Proizvodnja baterija

Svaki <1% sadržaja bakra i cinka

Osa vretena ELGT za konzolne sisteme – ekonomična, kompaktna i kruta

Naša osa vretena ELGT sa svojom zaštićenom dvostrukom vođicom potvrdila se i kao pojedinačna osa, i kombinovana sa 2D i 3D konzolnim sistemima svojom izuzetnom kompaktnošću i veoma dobrom ekonomičnošću. Koristi se svuda gde je vaš proizvodni proces zahteva, kad god se transportni put ne sme ometati ili kad je maksimalna kompaktnost uslovljena rasporedom mašine. U elektronskoj industriji i u desktop aplikacijama, kao i u proizvodnji baterija. Može da se koristi i u sistemima za ispitivanje i inspekciju, za rukovanje malim delovima i u sistemima za montažu.