Proporcionalni upravljački ventil VPWS

Kompaktan i moćan: VPWS proporcionalni elektromagnetni ventil je lagan i kompaktan ventil sa uloškom od 15 mm sa velikim protokom. On bezbedno i precizno reguliše tokove gasa – bilo da se radi o kiseoniku, ugljen-dioksidu, vazduhu, azot-oksidu ili inertnim gasovima.
  • Sedišni ventil sa direktnim upravljanjem
  • Radni medij: vazduh, kiseonik, inertni gasovi
  • Ekstremno malo i lako
  • Kompaktno i povoljno
  • Pričvršćenje na priključnu bazu
  • Prednosti proizvoda
  • Proizvodi
  • Preuzimanja
  • Diagrams

210 l/min pri 2 bara

Lak, kompaktan kao ventil sa uloškom od 15 mm i sa velikim protokom do 210 l/min pri 2 bara: zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu i velikom protoku, proporcionalni elektromagnetni ventil VPWS je idealan za upotrebu u medicinskoj tehnici. Međutim, prikladan je i za druge oblasti primene i industrijske segmente u kojima se moraju regulisati protoci gasa od 5 l/min do 270 l/min.

Sigurnije i preciznije

Bez obzira da li se radi o kiseoniku, ugljen dioksidu, vazduhu, azot dioksidu ili inertnim gasovima: VPWS reguliše protok gasa sigurno i precizno. Ne samo u medicinskoj tehnologiji, već i u primenama u industriji elektronike i poluprovodnika ili u biotehnološkoj i farmaceutskoj industriji.

Savršeno za ventilatore

VPWS pokazuje svoju snagu u sistemima ventilacije i anestezije, na primer kada je u pitanju obogaćivanje vazduha kiseonikom za ventilaciju pacijenta. Ali VPWS proporcionalni ventil takođe se može koristiti u laparoskopskim ili kolonoskopskim sistemima i dozira ugljen dioksid, vazduh ili druge inertne gasove.

Protok uvek pod kontrolom

U stomatološkim bušilicama ili drugim hirurškim instrumentima na komprimovani vazduh, VPWS pouzdano i precizno reguliše protok vazduha.