Čerstvý vzduch cez staré píšťaly

Automatizovaný prívod vzduchu v historických organoch

Či už majestátny alebo jednoduchý, filigránsky alebo zložitý, klasický v kostole alebo v modernej rockovej hudbe, organ je kráľom hudobných nástrojov. Rozmanitosťou zvukov zostáva neprekonaný. Zatiaľ čo zvuk moderných organov sa generuje elektronicky, pri klasických nástrojoch je stále dôležitý vzduch. Namáhavú prácu generovania vzduchu však namiesto sily svalov preberajú stroje.

Zvuk organa vytvárajú píšťaly rôznych veľkostí, cez ktoré nepretržite prúdi vzduch. Tón vzniká podobne ako pri zobcovej flaute prechodom vzduchu cez úzky otvor oproti hrane, labiu, alebo vibrujúcim plátkom vo vnútri nástroja, ako je to pri klarinetoch.

Mechy zásobujú organ vzduchom

Potrebný stlačený vzduch vytvárali pred asi 100 rokmi mechy, na ktoré sa šliapalo nohami. Pri veľkých nástrojoch bolo na túto namáhavú prácu potrebných až dvanásť ľudí. Až s príchodom elektriny sa pri konštrukcii organov začali využívať elektrické mechy, ktoré na rozdiel od mechov ovládaných nohami vytvárali plynulé a pokojné prúdenie vzduchu. Zároveň bolo otázkou, ako navrhnúť elektrický mech tak, aby ho nebolo počuť ani pri tichých hudobných dielach.

Festo: čerstvý vzduch cez staré píšťaly

Elektrické motory na pohon mechov

Pri reštaurovaní starých nástrojov konštruktéri zachovajú podľa možností aj historické mechy, aby sa zachoval zvuk organa v pôvodnej podobe. No na automatické generovanie prúdenia vzduchu sa namiesto ľudí často používajú elektromotory, ktoré pohybujú mechmi hore a dole. Tak to bolo aj v prípade historického organa na Vysokej škole cirkevnej hudby a hudobného vzdelávania v Regensburgu, ktorý v roku 1752 vyrobil Antonio Pilotti z Bologne v typickej talianskej podobe. Pri reštaurovaní bol vybavený zariadením na automatický pohyb mechov.

Organová dielňa Jörg Bente trvala na tom, aby sa zachovala pôvodná historická funkcia a aby organ nemal programovateľný logický automat (PLC) ani iné ovládacie prvky okrem hlavného spínača. V spolupráci s odborníkmi z Festo sa nakoniec rozhodlo o použití elektrických motorov radu EMMS-AS-70 a kontrolérov radu CMMP , ktoré tieto motory riadia.

Festo: čerstvý vzduch cez staré píšťaly

Premyslená kabeláž a dizajn kontroléra zaisťujú absolútne tichý chod, takže je možné mať plný pôžitok z hudby aj pri tých najtichších zvukoch. Riešenie od spoločnosti Festo tiež umožňuje dynamický prechod od prestávky s nízkou spotrebou vzduchu k plnému využitiu s vysokou spotrebou vzduchu. Požadovaný tlak vzduchu 4,5 milibaru zostáva konštantný, pretože jeden z dvoch mechov má vždy dostatočnú rezervu vzduchu.

Automatizácia na vysokej škole hudby

Reštaurovaný nástroj so zariadením na automatický pohyb mechov sa úspešne používa v priestoroch vysokej školy v Regensburgu od konca júla 2014. Využíva sa na vyučovaní na autentickú reprodukciu talianskej hudby z 18. storočia. Moderná technika od spoločnosti Festo prispieva k tomu, aby bola jedna časť historickej hudby stále živá.

Prehľad