Zostať na trati

Automatické nastavenie náprav vozidla

Zbiehavosť náprav do veľkej miery určuje jazdné vlastnosti vozidla. V minulosti sa pri výrobe automobilov nastavovala zbiehavosť ručne a prácne. Súčasná generácia strojov spoločnosti AuE Kassel GmbH automaticky upraví zbiehavosť kolies za menej ako 60 sekúnd. O presnosť a rýchlosť sa starajú komponenty Festo.

Spočiatku sa pri výrobe automobilov upínali osi na oceľových stoloch a zhruba sa nastavili pomocou meracích sond a meradiel s číselníkom. Konečné meranie podvozku sa uskutočnilo až na „konci linky“. Tento posledný cyklus trval až desať minút a určoval výstupnú rýchlosť automobilovej továrne. V súčasnosti prebieha nastavenie automaticky, čo spĺňa časové požiadavky výrobcov vozidiel s viacprvkovými zadnými nápravami. Pre známeho nemeckého výrobcu automobilov takéto nové zariadenie na nastavenie zadnej nápravy realizovala spoločnosť AuE Kassel GmbH pomocou komponentov Festo iba za deväť mesiacov. Po nastavení je možné nápravu namontovať priamo do vozidla. Zariadenie v portálovom prevedení s pohonmi a ventilovými terminálmi spoločnosti Festo nastaví zbiehavosť za menej ako 60 sekúnd.


Silné upnutie
Lineárny dopravníkový systém integrovaný priamo do výrobného procesu výrobcu automobilov prenáša nápravu cez stroj buď pozdĺžne, alebo priečne k nosiču obrobku. V ráme, ktorý sa znižuje nad nápravu, sú pripravené všetky komponenty Festo a nástroje na nastavenie zbiehavosti. Po zafixovaní nápravy klesnú pridržiavače pod ložiská nápravy, ktoré neskôr slúžia ako body spojenia s karosériou. Tandemové valce ADNH s priemerom piesta 100 mm upnú nápravu na štyroch miestach presne tak, akoby bola priskrutkovaná k vozidlu. Výhoda tandemových valcov ADNH spočíva v tom, že sú za sebou usporiadané dva, tri alebo štyri valce s rovnakým priemerom piesta a zdvihom. Týmto spôsobom môže byť sila v priebehu procesu dvoj-, troj- alebo štvornásobná oproti použitiu bežného valca. Rovinu náboja kolesa sníma snímač Festo SMAT na vodiacej jednotke. Tak je možné napríklad určiť výšku, v ktorej sa musia sane posunúť na os.

Tandemový valec ADNH v AuE

Tandemové valce ADNH upínajú nápravu do zariadenia tak, akoby bola priskrutkovaná k vozidlu.

Tandemové valce v AuE zoradené za sebou

Silný argument: Výhoda tandemových valcov ADNH spočíva v tom, že sú za sebou usporiadané až štyri valce s rovnakým priemerom piesta a zdvihom.

Rýchlo nastavené

V ďalšom kroku sa uchopovače poháňané tandemovými valcami ADNH upnú na náboje. Potom prídu k náprave zariadenia na výmenu pružín poháňané elektromotorom a automaticky nájdu body, kde sa budú neskôr nachádzať pružiny. V ďalšom kroku je náprava vystavená záťažovým impulzom, aby sa docielilo dosadanie na gumových ložiskách a kĺboch. Potom sa uvedie náprava do takzvanej polohy K0. Je to ideálna poloha, ktorá zodpovedá normálnemu zaťaženiu, pri ktorom je vozidlo zaťažené definovanou hmotnosťou. V tejto polohe sa meria zbiehavosť a meracia sonda pneumatického valca sa posunie priamo k brzdovému kotúču. Nastavovacie skrutky sa automaticky pripevnia pomocou kľúčov, ktoré sa napájajú pomocou pneumatických valcov. Stroj pomocou sond automaticky deteguje relatívnu budúcu polohu kolies. Nastavovacie nástroje nastavujú hodnoty zbiehavosti v reálnom čase a s konečným krútiacim momentom. Potom sa nástroje vzdialia a náprava sa položí späť na nosič obrobku. Zariadenie sa automaticky vráti do východiskových polôh v stanovených cykloch podľa nadradeného meradla.

Aby sa pri údržbe nemusel prerušovať výrobný proces, stroj je možné cez ozubené hriadele a vodiace koľajnice presunúť z oblasti dopravníkového systému do špeciálne zriadenej oblasti údržby.

Inteligentné napájanie

Špecialitou nového stroja sú ventilové terminály namontované priamo na zdvíhacom ráme a zdvíhacích saniach, čím sa podarilo obmedziť práce s prepojovaním hadíc a káblov na minimum. Na zdvíhacom ráme, ktorý odoberá nápravu, sú dva ventilové terminály VTSA so vstupnými modulmi CPX, ktoré sú vľavo a vpravo oddelené. Vo vertikálnych zdvíhacích saniach, ktoré nesú uchopovač, sú dva menšie ventilové terminály VTSA so štyrmi ventilmi, ktoré ovládajú všetky akčné členy pod e-reťazcom saní. Vďaka tomuto riešeniu stačí iba jedna prívodná hadica, jeden zdroj elektrického napájania a jeden systém zbernice.

AuE Kassel GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 52
34123 Kassel
Deutschland

www.aue-kassel.de

Oblasť činnosti: špecialista na automatizáciu pre všetky výrobné úlohy spojené s nápravami, podvozkami a podobne

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov Festo „trends in automation“ v čísle 1.2015
    Fotografie: EUROMEDIAHOUSE

februára 2015

Prehľad