Slaná sprcha

Korózne skúšky v komore so soľnou hmlou

Sneh a poľadovica poriadne sťažia vedenie auta v zime. Vďaka posypovej soli sú síce cesty o niečo bezpečnejšie, no táto soľ je škodlivá pre životné prostredie aj pre kovové časti vozidla. Napáda kov karosérie a spôsobuje v laku bubliny, ktoré sa odlúpia a vznikne korózia. To, nakoľko je materiál odolný proti tomuto vplyvu, sa dá otestovať napríklad v komore so soľnou hmlou.

Testy soľnou hmlou sú bežné v automobilovom priemysle. Najčastejšie sa nimi testujú farby a iná povrchová úprava. No v teste musia obstáť aj komponenty využívané v automatizačnej technike. V technike sa ako korózia väčšinou označuje elektrochemická reakcia medzi kovovým materiálom a jeho prostredím. Táto reakcia môže zhoršiť vlastnosti materiálu a funkciu komponentu, ktorý sa z neho vyrobí.

Nie každá korózia je rovnaká

Takmer každý materiál raz skoroduje. Najznámejším produktom korózie je červená hrdza. Tá sa vytvára na železe alebo oceli pôsobením kyslíka vo vlhkom prostredí. Biela hrdza sa vyskytuje na zinku.

Festo testuje novú povrchovú úpravu v komore so soľnou hmlou

V komore so soľnou hmlou testuje spoločnosť Festo okrem iného povrchy komponentov a nové typy povrchovej úpravy. Diely tam visia na tenkých hákoch a často sú celé dni vystavené pôsobeniu soľnej hmly. Atmosféra je tu oveľa slanšia ako pri mori, a preto sa dá vo veľmi krátkom čase simulovať záťaž, aká vzniká rokmi používania vo vlhkom, slanom prostredí. Odborníci na materiál potom vyhodnotia koróziu.

Koróznou skúškou sa testuje množstvo komponentov a dielov.

Koróznou skúškou sa testuje množstvo komponentov a dielov.

Rôzne triedy korózie

Vzhľadom na to, že komponenty Festo sú vystavené veľmi drsným alebo miernym podmienkam prostredia v závislosti od aplikácie, existujú rôzne triedy korózie. Napríklad komponenty, ktoré sa používajú v čistiarňach odpadových vôd, musia mať triedu korózie 3 (druhá najvyššia). To znamená, že v komore so soľnou hmlou vydržia päť dní bez výskytu korózie. Na dosiahnutie triedy korózie 4 musia komponenty vydržať v slanej hmle desať dní bez vzniku korózie.

Existuje veľa rôznych spôsobov, ako spoľahlivo chrániť komponenty. Na ochranu oceľových komponentov sa môže použiť kovová povrchová úprava zo zinku. Ďalším príkladom sú anorganické povlaky, ako sú tekuté farby a práškové farby.

Korózna skúška odhalí kvalitu povlaku

Korózna skúška odhalí kvalitu povlaku. Všetky diely boli v komore so soľnou hmlou rovnako dlho, majú „rovnakú“ povrchovú úpravu, sú však od rôznych dodávateľov.

Prehľad