Učebne v továrni

Vzdelávacia továreň Festo v Scharnhausene

Školenie, vedomosti a individuálne vzdelávanie sú podstatnou súčasťou podnikovej kultúry spoločnosti Festo. Vzdelávacia továreň v technologickej továrni v Scharnhausene je spojená priamo s výrobou, čím sa preklenuje priepasť medzi praktickým učením na pracovisku a teoretickým učením v školiacom stredisku. Think tanky tiež vytvárajú priestor pre kooperatívny vývoj technológie a produktov.

Juliane Körnerová ešte raz kontroluje všetky pracovné stanice. Školenie o energetickej účinnosti sa začína o desať minút. Táto druháčka obchodnej strednej školy je už dva mesiace na stáži vo vzdelávacej továrni v Scharnhausene. Spolu so študentmi technickej školy má na starosti registráciu na školení a stará sa o údržbu miestností. „Páči sa mi najmä to, že študenti sú súčasťou tímu a samostatne sa starajú o prípravu školení.“ A práve takéto začlenenie umožňuje nová vzdelávacia továreň. Je jedno, či je človek stážista, nový alebo skúsený zamestnanec. Vzdelávanie neprebieha v samostatnej školiacej miestnosti, ale priamo v praxi. „Keďže školenia sú určené špeciálne pre zamestnancov továrne Scharnhausen, vždy sme v kontakte s technickými témami. Najmä pre nás, študentov obchodnej školy, je to skvelá príležitosť nahliadnuť do výroby, pretože naša kancelária sa nachádza priamo v strede na poschodí, kde sa montujú špeciálne zákaznícke riešenia,“ nadšene vysvetľuje Juliane Körnerová.

Krátke vzdialenosti

Vzdelávacia továreň s rozlohou 220 m² integruje modernú vzdelávaciu kultúru spoločnosti Festo priamo do procesov v technologickej továrni. Ponuka v súčasnosti zahŕňa 33 školiacich kurzov, školení o produktoch a kvalifikácií pre procesy, ktoré je možné využiť v každodennej práci. Sú určené pre nových zamestnancov, aby pochopili funkciu výrobkov a oboznámili sa so svojou pracovnou náplňou, a pre dlhoročných zamestnancov, aby spoznali inovatívne procesy a technológie. Školenie na pracovisku a školenie v blízkosti pracoviska sa spájajú do jednej didaktickej jednotky. Široká ponuka cielenej výučby, simulácie, semináre pre pokročilých a výmena poznatkov medzi manažérmi a kolegami umožňujú individuálne vzdelávanie zamestnancov podľa ich potrieb. Pre optimálny efekt sa školiace miestnosti vzdelávacej továrne venujú rôznym témam, ako je kvalita, energia, bezpečnosť, citlivosť komponentov, výrobné normy, a sú k dispozícii aj oddychové miestnosti.

Vzdelávacia továreň Scharnhausen

Individuálne výučbové profily

Keďže vzdelávacia továreň je navrhnutá ako sprievodca procesmi technologickej továrne, manažéri volia potenciálne vzdelávacie témy. V profiloch sú definované ciele vzdelávania, počet ľudí, školiteľ, dĺžka kurzu, opakovanie a zvolená metodika školenia. Cieľom je štandardizovaný vzdelávací proces. Katalóg školení zahŕňa mechanické spracovanie, montáž, výrobu elektroniky a automatizáciu, ako aj energetiku a životné prostredie, výrobky Festo, výrobné systémy Festo a školenia v továrni Scharnhausen.

Kvalifikácia v CP Factory

Ústredným prvkom vzdelávacej továrne v Scharnhausene je kyberneticko-fyzikálna vzdelávacia a výskumná platforma „CP Factory“ od spoločnosti Festo Didactic. CP Factory umožňuje praktické odovzdanie technologických znalostí s ohľadom na budúcu digitalizovanejšiu výrobu a interakciu človeka a stroja. CP Factory modeluje nový vývoj v zosieťovanej výrobe v Priemysle 4.0 a ponúka súpravu na výučbu a výskum Smart Factory. Je súčasťou modulárneho a integrovaného vzdelávacieho systému na odovzdanie poznatkov o Priemysle 4.0.

Je platformou, ktorá modeluje stanice skutočného výrobného systému, integruje príslušné mechatronické a automatizačné technológie a umožňuje naučiť sa napríklad programovať systém, vytvárať siete a spravovať údaje. CP Factory sa navyše používa na vývoj a testovanie flexibilných softvérových riešení, ktoré sa potom používajú vo výrobe. „S CP Factory robí vzdelávacia továreň Festo v Scharnhausene dôležitý krok do budúcnosti Priemyslu 4.0,“ hovorí Klaus Zimmermann, vedúci školenia a poradenstva v spoločnosti Festo Didactic v Nemecku. „Okrem technologického pokroku sú pre nás mimoriadne dôležité aj interdisciplinárne kvalifikácie zamestnancov.“ Ani pre Juliane Körnerovú už nie je Priemysel 4.0 abstraktným pojmom, a to vďaka práci vo vzdelávacej továrni. Keď sa pozrie ponad plece svojich kolegov z technických profesií, môže na vlastné oči vidieť, ako sa v budúcnosti zmení výroba.

CP Factory: Vďaka komplexnému, modulárnemu a rozšíriteľnému modelu továrne pre Priemysel 4.0 je možné modelovať mnoho oblastí hodnotového reťazca.

CP Factory: komplexný, modulárny a rozšíriteľný model továrne pre Priemysel 4.0

Miesta inšpirácie a komunikácie

Pohodlné sedenie, konferenčné stolíky, výklenky s pracovnými stanicami a veľká multimediálna stena ako interaktívna brána do sveta dát. So štyrmi pracovňami v technologickej továrni Scharnhausen s rôznou atmosférou vznikol priestor pre kooperatívny vývoj technológií a výrobkov a interdisciplinárnu výmenu. Niekoľko zamestnancov môže pracovať na interaktívnych multimediálnych stenách súčasne a pripojiť sa k ďalším miestam po celom svete prostredníctvom videokonferencie. Premyslený koncept miestnosti ponúka ideálnu platformu pre intenzívnu spoluprácu, efektívnu prácu a jednoduchú výmenu.

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov „trends in automation“ v čísle 2.2016
Prehľad