Vykúpané v elektrine

Galvanické pokovovanie pre funkčnú povrchovú úpravu

Každý človek príde vo svojom živote do kontaktu s galvanicky pokovovanými predmetmi od rámov okuliarov cez konektory v kávovaroch, pochrómované batérie na umývadle až po pozinkované prvky v automobile. Touto technológiou sa napríklad poniklovávajú nástroje alebo nožnice, aby boli chránené pred hrdzou.

Galvanické pokovovanie je proces zušľachťovania elektricky vodivého predmetu nanášaním tenkej vrstvy iného kovu pomocou elektriny. Galvanickým pokovovaním sa nanášajú funkčné nátery s hrúbkou iba niekoľko mikrometrov, čím sa cielene a efektívne využívajú suroviny.

Ako funguje galvanické pokovovanie?

Najskôr sa obrobok ponorí do kúpeľa pozostávajúceho zo špeciálneho roztoku (elektrolytu) a pripojí sa k zápornému pólu zdroja jednosmerného prúdu (katóde). Kov, ktorý sa má naniesť, napríklad nikel, sa tiež pridá do kúpeľa a pripojí sa ku kladnému pólu zdroja jednosmerného prúdu (anóde). Elektrický prúd rozpúšťa kov na kladnom póle, ktorý sa potom mení na kovové ióny. Tieto kovové ióny sú priťahované k obrobku na zápornom póle a nahromadia sa na ňom ako tenký kovový povlak.

Tak sa zušľachťovaný predmet zo všetkých strán rovnomerne potiahne zlatom, niklom, striebrom, meďou alebo iným kovom. Čím dlhší je predmet v kúpeli a čím vyšší je elektrický prúd, tým hrubšia bude kovová vrstva.

Kúpeľ a morenie v továrňach Festo

Spoločnosť Festo využíva tento proces aj pri vlastnej výrobe. V galvanickom kúpeli získavajú pôsobením elektrolytických procesov jednotlivé komponenty, ako sú ventilové a valcové telesá, potrebné vlastnosti, ako je chemická odolnosť, tvrdosť, lesk alebo ochrana proti hrdzi. Umyté a odmastené hliníkové diely z obrábania sa najskôr moria, čím sa odstráni vrstva okolo desiatich mikrometrov, čo zodpovedá približne 0,01 milimetrom. Pri eloxovaní sú nakoniec potiahnuté vrstvou s hrúbkou 20 mikrometrov, ktorá chráni pred koróziou a zaisťuje hladký povrch.

Pri plánovaní galvanizácie v technologickom závode Scharnhausen sa osobitná pozornosť venovala energetickej účinnosti. Preto je možné niekoľko komponentov eloxovať v jednom kúpeli naraz a na zmenu eloxovaných látok nie je potrebné žiadne prestavovanie. Výmenník tepla umožňuje spätné získavanie energie z ventilačného systému.

Prehľad