Testovacie zariadenie PKC

Prešiel testom! Presnosť v malom formáte

Testovanie mobilných zariadení pomocou zariadenia s plochým miniportálom EXCM

Mobilné elektronické koncové zariadenia sa vyrábajú veľmi automatizovanými procesmi. Testovanie dotykových obrazoviek a tlačidiel sa však väčšinou stále vykonáva ručne. Spoločnosť PKC Electronics sa so svojím testovacím zariadením Chameleon uberá novou cestou. Testuje mobilné zariadenia s rôznymi adaptérmi, a to automaticky, rýchlo a bezpečne. Úplne vo svojom živle: plochý miniportál EXCM.

Prispôsobivým testovacím zariadením od fínskeho výrobcu zariadení PKC Electronics sa začína nová éra testovania elektronických koncových zariadení, ktoré sa dosiaľ robilo ručne. Keďže mobilné zariadenia, ako sú smartfóny, počítače, tablety alebo navigácia, s dotykovými displejmi a zložitými zvukovými alebo obrazovými funkciami sú čoraz zložitejšie, zložitejšou sa stáva aj ich stopercentná kontrola. Funkčné testy používateľského rozhrania, dotykových obrazoviek, tlačidiel a prepínačov po stranách mobilných zariadení, ako aj reproduktorov a mikrofónov si v záujme zabezpečenia vysokej kvality vyžadujú rozsiahle testovacie postupy.
Rýchlo rastúci trh so smartfónmi a tabletmi bude ďalej potrebovať rozsiahle funkčné testy na zabezpečenie spoľahlivosti zariadení. Len v roku 2013 sa na celom svete používalo 1,4 miliardy smartfónov. Počet tabletov vzrástol zo 17 miliónov v roku 2010 na 195 miliónov v minulom roku.

Dopyt si vyžaduje automatizáciu

„Dnes je dôležité ponúknuť testovacie zariadenia na kľúč, v ktorých stačí len rýchlo vymeniť adaptér pre rôzne formáty koncových zariadení a takpovediac stlačením jediného tlačidla zvoliť správny softvér pre testovaciu rutinu,“ vysvetľuje Kimmo Hyrynkangas, manažér testovacích riešení v PKC Electronics vo Fínsku. „U mnohých koncových používateľov sa táto zmena adaptéra a programu deje v priemere dvakrát denne,“ pokračuje Hyrynkangas.

„Spoločnosť PKC Electronics vyvinula takéto flexibilné testovacie zariadenie podľa našich predstáv pod značkou Chameleon,“ hovorí Marko Anttila, prevádzkový manažér v spoločnosti Elektrobit. Elektrobit je fínsky výrobca mobilných zariadení a informačno-zábavných systémov pre vozidlá. „Vďaka vhodným adaptérom sa dajú rýchlo a spoľahlivo otestovať aj malé a stredné série s 10 000 až 100 000 jednotkami,“ hovorí Anttila.

Testovacie zariadenie PCK je vysokoautomatizované

Vysoká automatizácia: ručne sa iba vkladajú mobilné zariadenia.

Vysokoflexibilné riešenie

Vysoká flexibilita a prispôsobivosť testovacieho zariadenia umožňuje reagovať na rôzne varianty a kratšie životné cykly mobilných zariadení. Tým sa neustále skracuje čas vývoja. Už vo fáze vývoja je nevyhnutné vykonať rozsiahle testy. V ideálnom prípade sa môžu testovacie systémy použiť vo vývojovej fáze aj v sériovej výrobe. Ďalšie požiadavky koncového zákazníka: do jednej testovacej fázy by malo byť začlenených niekoľko testovacích funkcií, aby sa zabezpečil rýchly výkon pri sériovej výrobe. Patria sem testy displeja a dotykovej obrazovky, funkčné testy, testy audia a rádiovej frekvencie, ale aj dôkladné vyhodnotenia, ako napríklad plne integrovaná analýza výsledkov audiotestov. Systém Chameleon tak stanovuje nový štandard pre integrované testovacie prístroje, ktoré umožňujú testy na jednej kompaktnej platforme.

Všetko integrované

V priemysle sa objavuje ďalší trend: keďže sú testovacie zariadenia integrované do výrobných buniek, musia byť čoraz menšie. Je tiež dôležité mať k dispozícii dostatočné testovacie kapacity, pretože testovací proces nesmie predstavovať prekážku v dodávke. „Testovacie zariadenia série Chameleon vynikajú na trhu aj tým, že v rámci zariadenia sa môžu vykonávať aj analýzy testov,“ hovorí Hyrynkangas.

PKC testovacie zariadenie EXCM

Presun na ľubovoľné miesto v pracovnej oblasti: malý portál EXCM

Perfektná poloha

„Plochý miniportál EXCM od spoločnosti Festo prišiel na trh v správny čas,“ hovorí hlavný inžinier Risto Mäkelä zo spoločnosti PKC Electronics, pretože „s týmto kompaktným manipulačným portálom pripraveným na inštaláciu je možné presné, rýchle a jednoduché polohovanie v stiesnených priestoroch“.

Jukka Merisalo, manažér pre kľúčových zákazníkov spoločnosti Festo Finland, dodáva: „Všade, kde záleží aj na milimetri, plochý miniportál EXCM preukáže svoje silné stránky.“ Tento kompaktný plochý portál sa môže pohybovať na ľubovoľné miesto v pracovnej oblasti. Potrebuje iba plochu veľkosti papiera DIN A4. Rotujúci ozubený pás pohybuje saňami v dvojrozmernom priestore (os XY). Sú k nemu pripojené stacionárne motory. Pohybované záťaže sú minimálne vďaka koncepcii paralelného kinematického pohonu. To umožňuje rýchle polohovanie rýchlosťou až 500 mm/s a opakovateľnú presnosť v rozmedzí ±0,05 mm.

Os Z s elektrickými saňami EGSL je určená na dotykové a stieracie testy. K pneumatickým saniam DGSL je pripevnený aj mikrofón a svetelná kocka. Tak je možné otestovať zvuk, fotoaparát a displej.

Systémové riešenie pripravené na inštaláciu

Menej práce na uvedenie do prevádzky a rýchlu integráciu stroja: balík parametrizovaných pohonov a riadiacich jednotiek dáva používateľom pocit istoty, že sa môžu venovať svojim hlavným kompetenciám bez toho, aby sa museli strácať v detailoch týkajúcich sa automatizácie. „Možnosť získať kompletný balík hardvéru, softvéru a konzultačných služieb od spoločnosti Festo bola pre nás rozhodujúcim faktorom v prospech spoločnosti Festo,“ sumarizuje Mäkelä.

PKC Electronics Oy

Pajuniityntie 43
92120 Raahe
Fínsko

www.pkcelectronics.com
www.pkcgroup.com

Oblasť činnosti: riešenia na kľúč pre testy, riadenie energie, ako aj návrh a výroba elektromechanických častí

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov Festo „trends in automation“ v čísle 1.2015
  2. Fotografie: Matti Immonen
Prehľad