Presnosť a presnosť pri manipulácii s kvapalinami

Presnosť a presnosť pri manipulácii s kvapalinami

Časť 1: Ako hodnotiť a optimalizovať výkon systémov na manipuláciu s kvapalinami

Kľúčovým procesom v automatizácii laboratórií je dávkovanie alikvót kvapalín, napríklad pomocou automatických manipulátorov kvapalín. Hodnotenie výkonnosti systémov na manipuláciu s kvapalinami je dôležité pre laboratórnych technikov aj výrobcov techniky na manipuláciu s kvapalinami. Normy na hodnotenie dávkovacieho výkonu sú presnosť a presnosť.

Aký je rozdiel medzi presnosťou a presnosťou?

Keď pracovník manipulujúci s kvapalinou dávkuje sériu alikvótnych častí kvapaliny, výsledné objemy kvapaliny sa vždy mierne líšia od zamýšľaného cieľového objemu. Môžu sa vyskytnúť odchýlky z hľadiska presnosti aj presnosti.

Graf ukazuje objemovú distribúciu série kvapalných alikvótov

Graf ukazuje objemovú distribúciu série kvapalných alikvótov

Presnosť je mierou stupňa odchýlky jednotlivých meraných objemov vo vzťahu k sebe navzájom v rámci dávkovacieho cyklu. Je to miera objemovej reprodukovateľnosti pri dávkovaní kvapalných alikvótov. Často sa vyjadruje ako variačný koeficient (CV), ktorý je definovaný ako pomer štandardnej odchýlky k priemeru každého cyklu.

Presnosť popisuje odchýlku skutočného dávkovaného objemu od cieľového objemu. Napríklad, ak chce používateľ dávkovať činidlo s cieľovým objemom 100 nl a dávkovač dodáva skutočný objem 103 nl, presnosť je +3 nl alebo +3 %.

Popis: Rozdiel medzi presnosťou a presnosťou

Rozdiel medzi presnosťou a presnosťou

Jednoducho povedané, presnosť opisuje náhodnú chybu alebo blízkosť každého alikvotného objemu. Presnosť popisuje systematickú chybu alebo ako blízko je priemer alikvotných častí k cieľovému objemu.


Chceli by ste optimalizovať proces manipulácie s kvapalinami a potrebujete podporu?

Sme tu, aby sme vám pomohli. Rýchle a jednoduché. Stačí vyplniť toto
kontaktný formulár na tejto webovej stránke. Tešíme sa na vašu správu!

Zaujímavý článok

Prehľad