Auto so zapnutými svetlometmi

Úľava pre svetlomety automobilov

Plne automatické temperovanie svetlometov automobilov

Ak je materiál uvoľnený, výrobok si zachováva tvar. Temperovanie je osvedčená metóda vnútornej harmonizácie materiálov. Moderné tepelné systémy, ako napríklad tie od spoločnosti CeraCon GmbH, presúvajú komponenty tepelnými tunelmi na niekoľkých úrovniach, pričom sa šetrí priestor. V novom zariadení optimalizujú bezpečnostné a osové systémy od spoločnosti Festo temperovanie svetlometov automobilov.

Svetlo dosahuje požadovaný efekt iba vtedy, keď je nasmerované. To dobre vidno na svetlometoch automobilov. Dva malé 12-voltové svetelné zdroje s modernou optikou osvetľujú presne definovanú oblasť cesty. Pri výrobe svetlometov sa preto venuje osobitná pozornosť ich tvaru. Napätie materiálu spôsobené spojením viacerých plastových častí povolí dlhším zahriatím výrobkov. CeraCon GmbH je špecialista na systémy pre takzvané temperovanie. Spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2000, vyrába okrem iného tepelné systémy na temperovanie najrôznejších materiálov a komponentov. Vo svojom najnovšom stroji na temperovanie svetlometov hrajú doslova kľúčovú úlohu komponenty Festo v podobe kompletných riešení pripravených na inštaláciu. Hviezdou je päť metrov vysoký vertikálny výťah. Vybavený novým bezpečnostným systémom CMGA zaisťuje nielen rýchlu prepravu výrobkov, ale chráni aj ľudí a stroje.Vykurovací tunel na štyroch úrovniach
V novom tepelnom systéme spoločnosti CeraCon si môžu automobilové svetlomety „užívať“ hodinový relaxačný kúpeľ v horúcom vzduchu s konštantnou teplotou 130 °C. Aby bol pôdorys inline zariadenia čo najmenší, vytvorila spoločnosť CeraCon špecifický viacúrovňový systém pozostávajúci z osvedčených a otestovaných komponentov. Nosiče komponentov prechádzajú zhruba 12 metrovým vykurovacím tunelom na štyroch úsekoch nad sebou. Prepojenie jednotlivých úrovní umožňujú výťahové systémy, ktoré preberajú vertikálny presun na vstupe a výstupe. V porovnaní s čisto horizontálnymi pecami zaberá tento viacúrovňový systém iba štvrtinu podlahovej plochy. Pri čase cyklu 30 sekúnd prejde tepelným systémom 120 komponentov za hodinu.

Kompletne v ráme

Základným predpokladom temperovania svetlometov v novom zariadení je rovnomerné rozloženie tepla. Okrem dômyselného ventilačného a vykurovacieho systému je dôležitá aj bezproblémová preprava nosičov komponentov. Preto spoločnosť CeraCon využíva osi s ozubeným remeňom typu EGC. Majú obzvlášť vysokú dynamiku a rýchlosť. Špeciálne vyvinuté profily s optimalizovaným prierezom prispievajú k tomu, že pohony sú odolné proti skrúteniu a veľmi zaťažiteľné. Pôsobivý príklad EGC s výškou okolo štyroch metrov prepravuje nosiče komponentov vo výťahovom systéme z jednej úrovne na druhú. K výrobe kompletného systému s riadením CMXR a kontrolérmi motora CMMP-AS, resp. CMMS-AS prispeli obe spoločnosti CeraCon i Festo svojím dielom. Spoločnosť CeraCon najskôr vyrobila rám pre neskoršiu inštaláciu do zariadenia, ktorý mal slúžiť aj na bezpečnú prepravu veľmi dlhej osi. Po dodaní do spoločnosti Festo bol rám vybavený osou s ozubeným remeňom EGC a zároveň doň boli upevnené káble a hadice. Po dovezení do spoločnosti CeraCon bolo treba systém pripravený na inštaláciu postaviť a prispôsobiť zvyšku systému.

Bezpečnosť vo výťahovom systéme

Osi s ozubeným remeňom nového tepelného systému sa ovládajú prostredníctvom viacosového riadiaceho systému CMXR. Kompletné kinematické riešenie kombinuje mechaniku, elektrický pohon a riadiacu techniku do kompletného balíka pre riadenie pohybu s integrovanými rozhraniami pre všetky použité systémové komponenty. Špeciálne prvky, ako je vybrúsenie polôh, výrazne skracujú časy pojazdu. Pokiaľ však ide o rýchlosť, nesmie sa zabúdať ani na bezpečnosť. Na to je tu nový bezpečnostný systém Festo CMGA, ktorý zaručuje, aby výťahový systém bezpečne fungoval. A tak môžu zamestnanci pri údržbárskych prácach bezpečne vstúpiť do šachty výťahu. V spolupráci s odborníkmi z Festo navrhla spoločnosť CeraCon pre zariadenie nový redundantný brzdový systém. Zamestnanci oboch spoločností veľmi úzko spolupracovali od spoločného posúdenia rizika po technickú realizáciu plne automatických a manuálnych brzdových skúšok.

Rozhodujúce je projektovacie know-how

Intenzívna spolupráca je tiež dôvodom, prečo sa výkonný riaditeľ spoločnosti CeraCon Erich Krämer už mnoho rokov rozhoduje pre spoločnosť Festo: „Dodržiavanie termínov, spoľahlivosť a kompetencie sú faktory, ktoré majú pre mňa pri výrobe zariadenia najvyššiu prioritu. S firmou Festo spolupracujem asi dvadsaťpäť rokov v rôznych priemyselných odvetviach a oceňujem predovšetkým veľké projektovacie know-how zamestnancov.“ Od fázy návrhu po fázu uvedenia do prevádzky bola spolupráca pracovníkov oboch spoločností veľmi dôležitá. Spoločne vyvinuli technologicky prepracované riešenie, ktoré stanovuje nový štandard v oblasti tepelných systémov. Nové zariadenie predstavuje pre dodávateľov automobilového priemyslu výkonné inline riešenie na temperovanie svetlometov automobilov, ktoré šetrí miesto a ponúka najvyššiu úroveň bezpečnosti zamestnancov.


CeraCon GmbH

Talstraße 2
97990 Weikersheim
Deutschland

www.ceracon.com

Oblasť činnosti: konštrukcia a výroba špeciálnych zariadení na tepelné spracovanie a pufrovanie komponentov, ako aj na spracovanie a nanášanie penových tesnení

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov Festo „trends in automation“ v čísle 1.2014
    Fotografie: CeraCon

februára 2014

Prehľad