Výskum a vývoj

So zreteľom na budúcnosť

Každý rok investujeme asi sedmi percent našich tržieb do výskumu a vývoja, do inovatívnych riešení, ktoré poskytujú našim zákazníkom jednoznačnú konkurenčnú výhodu. Výsledok: 100 nových produktov prihlásených na patentovanie ročne, viac ako 2 600 patentov na celom svete a udelenie ceny Deutscher Zukunftspreis 2010. V oblasti výskumu a vývoja pracujeme na inováciách zajtrajška. Neustále sa objavujú nové nápady použiteľné v budúcnosti, od inteligentných komponentov až po integrovaný systém.