Automatizácia v automobilovom priemysle

Automobilový priemysel je na ceste k Priemyslu 4.0 ďalej ako ostatné odvetvia. Komplexné hodnotové reťazce, výroba just-in-time a zosieťovaná výroba vyžadujú inteligentné komponenty, správne manipulačné techniky a flexibilné, integrované riešenia pre pneumatické a elektrické technológie alebo ich kombinácie. Festo to všetko ponúka – navyše energeticky účinné a bezpečné. Z princípu.Užitočné návrhové nástroje

Elektromobilita: elektrifikácia hnacieho ústrojenstva


Nové koncepcie pohonov a vozidiel si čoraz viac vyžadujú flexibilné a inteligentné výrobné technológie. S našimi riešeniami pre celé hnacie ústrojenstvo, pri ktorých sa využívajú rôzne technológie, navrhneme vaše procesy tak, aby boli z dlhodobého hľadiska bezpečnejšie, produktívnejšie a energeticky účinnejšie.

Viac o elektromobilite a spoločnosti Festo