Spracovateľský priemysel: zariadenie

Automatizácia v spracovateľskom priemysle

Extrémne podmienky prostredia a vysoké požiadavky na bezpečnosť - spracovateľský priemysel čelí veľmi špecifickým výzvam. Zároveň je tu tlak na znižovanie nákladov, sprísňujú sa predpisy a požiadavky sa stávajú čoraz individuálnejšími. Ako sa vám v budúcnosti podarí zvyšovať spoľahlivosť procesov a štandardizáciu vašich zariadení a zároveň optimalizovať efektívnosť, flexibilitu a čas uvedenia na trh? Využite know-how spoločnosti Festo v oblasti automatizácie a jej odborné znalosti v obore.

Procesná automatizácia od jedného dodávateľa

Spoločnosť Festo je silným partnerom, ktorý vám poskytne komplexnú podporu pri procesnej automatizácii: na celom svete, nezávisle od technológií a pripravené pre budúcnosť. Od jednotlivých komponentov cez riešenia pripravené na inštaláciu až po kompletné automatizačné koncepty: pneumatické, elektrické, alebo kombinované. Naši odborníci vám poradia a podporia vás vo všetkých fázach projektu, od návrhu a obstarávania až po inštaláciu a údržbu na mieste.

Spoľahlivosť v najťažších podmienkach

Mrazivý chlad, sálavé teplo, vysoká vlhkosť, slaná voda alebo extrémne UV žiarenie sú bežným výrobným prostredím v mnohých odvetviach spracovateľského priemyslu. Inovatívne automatizačné riešenia zvyšujú produktivitu systémov. Je to však iba za predpokladu, že procesy sú z dlhodobého hľadiska bezpečné a spoľahlivé. Komponenty a systémy od spoločnosti Festo sú zhotovené pre najťažšie prevádzkové podmienky a osvedčili sa po celom svete. Spĺňajú tiež najprísnejšie požiadavky z hľadiska ochrany proti výbuchu a funkčnej bezpečnosti (SIL) .

Digitalizovaná automatizácia dnes

Nové technológie vám ponúkajú obrovské príležitosti na zvýšenie flexibility a efektívnosti vašich procesov. S nami už dnes máte prístup k veľkému množstvu sofistikovaných digitálnych riešení. Ponúkame vám napríklad návrhové nástroje na konfiguráciu správnych jednotiek procesných ventilov iba pomocou niekoľkých kliknutí. Naša knižnica PA-Toolkit pre Codesys vám umožňuje intuitívne programovať automatizačnú logiku technologických jednotiek a modulov. A vďaka zosieťovaným komponentom, cloudovým službám a jednotlivým panelom Dashboard môžete analyzovať a optimalizovať procesy v reálnom čase. To vytvára nový potenciál na cielené zvýšenie produktivity a dostupnosti vašich zariadení.

Zjednodušte štruktúru: ovládajte modulárne zariadenia lokálne

Prenos automatizačnej inteligencie z roviny riadiaceho systému do lokálneho riadenia modulov predstavuje pre výrobcov zariadení nové výzvy. A práve tu sa dá využiť knižnica PA-Toolkit pre CODESYS. Nástroj pre vývoj modulov, pomocou ktorého intuitívne vytvoríte kompletnú automatizáciu, vizualizáciu pre obsluhu ovládacej obrazovky a súbory s popisom MTP.

Takto sa dá jednoducho naprogramovať decentralizované riadenie, ako je CPX-CEC od spoločnosti Festo.

Objavte PA-Toolkit


Využite naše skúsenosti z rôznych odvetví

Naše riešenia pre spracovateľský priemysel podporujú vaše výrobné procesy pri množstve aplikácií, napríklad pri výrobe farieb v chemickom priemysle, alebo pri úprave priemyselnej a komunálnej vody. Z našich automatizačných riešení môžete mať úžitok od výroby účinných látok až po plnenie fliaš a ťažbu kovov a medi.

Príklady aplikácií u našich zákazníkov