Digitálna výučba

Digitalizácia mení svet učenia

Rovnako ako priemysel, aj odborné vzdelávanie stále prechádza zmenami. Digitálna transformácia mení nielen kompetencie, ktoré je potrebné v rámci odborného alebo ďalšieho vzdelávania získať, ale aj to, ako ich získať. S technologickým pokrokom sa preto objavuje mnoho inovatívnych foriem učenia, ktoré v spojení s modernými koncepciami didaktickej výučby ponúkajú nové príležitosti pre vzdelávanie.

Čo znamená „digitálne učenie“ alebo „e-learning“?

Aktuálne vzdelávanie sa už nemôže vyhnúť konceptu digitálnej výučby. Patrí k tomu učenie podporované digitálnymi médiami a technológiami, učenie pomocou digitálnych nástrojov alebo v digitálnych prostrediach. Aj keď sa tento pojem vo vzdelávaní etabloval, učenie stále zostáva kognitívnym procesom, teda procesom v mozgu, ktorý v žiadnom prípade nie je automatizovaný. Možnosť sťahovať vedomosti priamo do mozgu môže znieť lákavo, zatiaľ však zostáva iba snom.

Digitálne vzdelávacie médiá však môžu nielen zvýšiť radosť z učenia, ale aj pomôcť rýchlejšie a dlhodobejšie dosiahnuť požadované študijné ciele.

Nielen technológia, ale aj didaktická stratégia

Jedna vec je istá: digitálne technológie vo vzdelávaní nesmú byť samoúčelné. Musia sa využívať cielene, aby sa dosiahli jasne definované ciele vzdelávania. Preto je na využitie plného potenciálu digitálnej výučby nevyhnutná didaktická koncepcia, ktorá podporuje učenie.

Digitálne vzdelávanie podľa vašich potrieb

Všetky naše riešenia výučby majú jedno spoločné: odovzdať praktické zručnosti. Nechceme odovzdávať čisté vedomosti, ale skôr umožniť študentom cielene využívať svoje nadobudnuté schopnosti v praxi. Preto v našich výučbových systémoch vždy kombinujeme teoretické moduly s praktickým výcvikom. Pre túto zmysluplnú kombináciu máte k dispozícii moderné riešenia digitálneho vzdelávania.