Referenčné projekty

Naše referenčné projekty

Sme partnermi vzdelávacích inštitúcií, školiacich stredísk priemyselných spoločností a výskumných ústavov po celom svete

Naši zákazníci ťažia z prispôsobených vzdelávacích riešení vrátane koncepcie, plánovania a vybavenia kompletných dielní a laboratórií. O našej kompetencii svedčí viac ako 400 referenčných projektov.

Zákaznícke projekty a vzdelávacie riešenia
Reference project turnkey education solutions

Prehľad našich projektov

Spoznajte niektoré dôležité vzdelávacie projekty, ktoré sme už realizovali po celom svete. Stiahnite si tento prehľad a nechajte sa inšpirovať.

Stiahnuť prehľad referenčných projektov

Referencie v Južnej Amerike

Universidad del Trabajo del Uruguay

Referenčné laboratórium

Opis projektu

Kompetenčné centrum pre priemyselnú automatizáciu a mechatroniku je iniciatíva, ktorá vznikla pri spolupráci medzi uruguajskou vládou (Ministerio de Industria, Energía y Minería) a UNIDO.

Centrum ponúka školenie, ktoré zvyšuje zamestnateľnosť študentov UTU (Universidad del Trabajo del Uruguay), ako aj produktivitu miestneho a regionálneho priemyslu.

V centre FACT v Montevideu sa nachádzajú štyri laboratóriá pre multimédiá a simulácie, elektrotechniku, elektroniku a hnaciu techniku, hydraulickú a pneumatickú techniku, ako aj továreň na hybridné vzdelávanie. Toto centrum FACT bolo založené v roku 2015.

Výukové centrá:

 • Multimédiá a simulácia
 • Pneumatické systémy, elektropneumatika
 • Hydraulika, elektrohydraulika
 • Elektrotechnika, elektronika a pohony
 • Flexibilná výroba pri procesnej automatizácii
 • Flexibilná výroba pri automatizácii výroby

Instituto Tecnologico Centroamericano

Referenčný projekt: centrum FACT

Opis projektu

Centrum FACT v San Salvadore je spoločným projektom ITCA a organizácie German Technical Cooperation (GTZ) na zavedenie duálneho vzdelávacieho programu. Festo Didactic nielen navrhlo usporiadanie laboratória, ale pomáhalo aj s koordináciou projektu.

V centre FACT sú tri laboratóriá. Jedno je určené na výuku základov mechatroniky, ďalšie dve je vybavené flexibilnými výrobnými systémami pre automatizáciu procesov a výroby. Jedno slúži na duálne vzdelávanie, druhé na priemyselné vzdelávanie.
Centrum FACT vznikalo v troch fázach v rokoch 2008, 2011 a 2012.

Výukové centrá:

 • Pneumatické systémy, elektropneumatika
 • Hydraulika, elektrohydraulika
 • Priemyselné pohony
 • Flexibilná výroba pri procesnej automatizácii
 • Flexibilná výroba pri automatizácii výroby

UDB – Universidad Don Bosco

Referenčný projekt: výukové centrum

Opis projektu

Centrum FACT univerzity Don Bosco (UDB) v El Salvadore je vybavené systémom CIM (Computer Integrated Manufacturing System) pre efektívne plánovanie a vybudovanie celého výrobného procesu v priemysle.
Plánovanie a organizácia výroby sú hlavnými témami flexibilného výrobného systému (FMS).

Cieľom UDB je sprostredkovať študentom technické znalosti, ktoré im umožnia stať sa certifikovanými špecialistami v automatizačnej technike a priemyselnej automatizácii. Centrum ponúka aj semináre pre konštruktérov a technikov v oblasti flexibilnej výroby v priemyselnej automatizácii.

V centre FACT v Don Bosco je laboratórium so systémom iCIM pre priemyselnú robotiku a CAD/CAM/CNC.

Toto centrum FACT bolo založené v roku 2010.

Výukové centrá:

 • CAD/CAM/CNC
 • Priemyselná robotika
 • iCIM

Referencie v Európe

Škola Philipp-Matthäus-Hahn-Schule

Referenčný projekt: laboratórne vybavenie pre Priemysel 4.0

Opis projektu

V roku 2015 získala škola projekt sponzorovaný štátom Bádensko-Württembersko a finančne podporený regionálnym hospodárstvom.

Výukové laboratóriá inšpirujú študentov odborného a technického zamerania, učiteľov a miestny priemysel. Škola bude v budúcnosti dôležitým partnerom pre mnoho priemyselných spoločností v regióne. Tu špecialisti absolvujú ďalšie školenie v závislosti od požiadaviek príslušnej výroby.

Školiace stredisko Gewerbliche Schulzentrum získalo päť výukových laboratórií pre CNC frézovanie a sústruženie, hydrauliku, mechatroniku a Priemysel 4.0.

Inštalácia výukových laboratórií v roku 2016.

Výukové centrá:

 • Mechatronika
 • Hydraulika, elektrohydraulika
 • CAD/CAM/CNC
  CNC frézovanie
  CNC sústruženie
 • Priemysel 4.0

Priemyselná spoločnosť v Nemecku

Referenčný projekt: multifunkčné výukové laboratórium

Opis projektu

Dielňa je vybavená multifunkčnými výukovými laboratóriami pre pneumatické systémy, mechatroniku a automatizáciu výroby.

Ponúka individuálne riešenia v podobe množstva rôznych použití. S variabilne rozložiteľným nábytkom možno miestnosť rýchlo a ľahko prispôsobiť. Učebný priestor je tiež možné kedykoľvek rozšíriť.

Flexibilné zásobovanie médiami, prispôsobiteľný nábytok spoločnosti TecDesign spolu s vhodným vybavením v každom výukovom centre oceníte pri experimentoch a hodinách teórie.

Toto multifunkčné výukové laboratórium bolo otvorené v roku 2016.

Výukové centrá:

 • Pneumatické systémy, elektropneumatika
 • Školenie pre Priemysel 4.0, pokročilí

Referencie v Ázii

Abu Dhabi Polytechnic

Referenčný projekt: výukové laboratórium Abú Dhabi Polytechnic

Opis projektu

Centrum FACT v Abú Zabí je vybavené na výuku základov pneumatickej a hydraulickej techniky a automatizácie procesov a výroby.

Cieľom Abu Dhabi Polytechnic je pomôcť študentom, aby sa stali špecialistami na procesnú a automatizačnú techniku.

Inštitút ponúka duálny vzdelávací systém v najvyššom medzinárodnom štandarde na zabezpečenie znalostnej ekonomiky v Spojených arabských emirátoch.

Centrum FACT obsahuje štyri laboratóriá pre pneumatické systémy, hydrauliku, automatizáciu procesov a výroby. Bolo zriadené v roku 2014.

Výukové centrá:

 • Pneumatické systémy, elektropneumatika
 • Hydraulika, elektrohydraulika
 • Školenie v oblasti procesnej automatizácie pre pokročilých
 • Flexibilná výroba pri automatizácii výroby

Beijing Educational College

Referenčný projekt: výukové laboratórium, centrum FACT

Opis projektu

V centre FACT v Pekingu sa nachádza šesť laboratórií s najnovším školiacim vybavením. Je to optimálne prostredie na výuku pre prax.

Školenie zahŕňa pneumatické systémy, elektropneumatiku, hydrauliku, elektrohydrauliku, PLC a riadiacu techniku, ako aj základné procesy flexibilného výrobného systému.

Cieľom centra FACT je vhodným školením zvýšiť zamestnateľnosť vlastných študentov. V budúcnosti bude centrum FACT ponúkať aj školenia pre operátorov systémov, personál údržby a špecialistov na výskum a vývoj.

Medzitým je centrum FACT profesionálnym a kompetentným partnerom pre odborné školenie a ďalšie vzdelávanie. Toto centrum FACT bolo založené v roku 2009.

Výukové centrá:

 • Pneumatické systémy, elektropneumatika
 • Hydraulika, elektrohydraulika
 • PLC a priemyselné zbernice
 • Flexibilná výroba pri procesnej automatizácii
 • Flexibilná výroba pri automatizácii výroby

C.V. Raman College of Engineering

Referenčný projekt: výukové laboratórium, centrum FACT

Opis projektu

Centrum FACT v C.V. Škola Raman College of Engineering v Indii je vybavená na školenia o procesnej automatizácii, ku ktorým patria všetky úrovne mechatroniky od základnej techniky po flexibilné výrobné systémy.

Cieľom tejto školy je sprostredkovať študentom technické zručnosti a schopnosti, aby sa stali certifikovanými špecialistami na procesnú a regulačnú techniku.

Táto univerzita tiež ponúka širokú škálu seminárov pre konštruktérov a technikov.

V centre FACT v meste Bhubaneswar sa nachádza laboratórium pre procesnú automatizáciu.
Bolo zriadené v roku 2014.

Výukové centrá:

 • Základné školenie o procesnej automatizácii
 • Školenie v oblasti procesnej automatizácie pre pokročilých
 • Flexibilná výroba pri procesnej automatizácii

Vocational Training Centre Oman

Referenčný projekt: výukové laboratórium FACT

Opis projektu

Centrá odborného vzdelávania (VTC) sa stali jedným z hlavných zdrojov odborníkov pre ománsky trh práce. Znalosti a zručnosti kompetentných absolventov na trhu práce prispievajú k ekonomickému rozvoju krajiny.

V stredisku odborného vzdelávania sa nachádza kombinácia dvoch laboratórií. Študenti si tu osvojujú základy mechatroniky, ako aj flexibilných výrobných systémov pri automatizácii procesov a výroby.

Kompetenčné centrum bolo vybudované v troch fázach: základy mechatroniky v roku 2007, flexibilná výroba pri automatizácii výroby a procesov v rokoch 2008 a 2010.

Výukové centrá:

 • Pneumatické systémy, elektropneumatika
 • Hydraulika, elektrohydraulika
 • Snímače
 • Flexibilná výroba pri procesnej automatizácii
 • Flexibilná výroba pri automatizácii výroby

Industrial Training Center Sinde

Referenčný projekt: výukové centrum v Mjanmarsku

Opis projektu

Vďaka finančným prostriedkom, ktoré poskytla banka Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vo Frankfurte ministerstvu priemyslu v meste Naypyitaw, bolo možné obstarať potrebné vybavenie pre program odborného vzdelávania v Sinde.

Cieľom tohto programu je sprostredkovať študentom technické zručnosti a schopnosti a zvýšiť ich zamestnateľnosť. Proti chudobe a nezamestnanosti je tak možné dlhodobo bojovať, čo prospieva miestnej ekonomike.

V „Industrial Training Center“ je veľa laboratórií, ktoré sú určené pre elektroniku, mechatroniku, riadiacu techniku, pneumatické systémy, hydrauliku a automatizáciu budov, chladiarenskú techniku, obrábanie, výrobu foriem a nástrojov, EDM, meraciu techniku, CAD/CAM/CNC, kovoobrábanie a zváraciu techniku.

Toto školiace stredisko bolo zriadené v rokoch 2016 a 2017.

Výukové centrá:

 • Mechatronika
 • Pneumatické systémy
 • Hydraulika
 • Elektrotechnika, elektronika a priemyselné pohony
 • Strojárstvo
 • Automatizácia budov
 • Chladenie
 • Automobilový priemysel
 • CAD/CAM/CNC
 • Výroba foriem a nástrojov
 • EDM

Referencie v Afrike

ITF – Industrial Training Fund Abuja

Referenčný projekt: FACT, Abuja, Nigéria

Opis projektu


Vybavenie v kompetenčnom centre v Abuji slúži na sprostredkovanie základov o technológii priemyselných pohonov a automatizácii procesov a výroby. Centrum sa podieľa na procese akreditácie národnou radou pre technické vzdelávanie (National Board for Technical Education, NBTE). Cieľom ITF je poskytnúť študentom technické know-how o pohonoch využívaných v priemysle a priblížiť im procesnú a automatizačnú techniku.
Ponúka tiež rôzne školiace moduly pre konštruktérov a technikov v priemysle.
Výukové laboratóriá slúžia aj ako výskumné centrum. V kompetenčnom centre v Abuji sú dve laboratóriá pre priemyselné pohony a flexibilnú výrobu pri procesnej automatizácii a automatizácii výroby. Toto kompetenčné centrum bolo založené v roku 2017.

Výukové centrá:

 • Flexibilná výroba pri procesnej automatizácii a automatizácii výroby
 • Priemyselné pohony

Univerzita Afe Babalola

Referenčný projekt: centrum FACT Ado Ekiti, Nigéria

Opis projektu

Centrum FACT na univerzite Afe Babalola v Ado-Ekiti je vybavené na výuku základov pneumatickej a hydraulickej techniky a automatizácie procesov a výroby, ako aj továrňou na hybridné vzdelávanie.

Cieľom ABUAD je sprostredkovať študentom technické zručnosti a schopnosti, aby sa stali certifikovanými špecialistami na automatizačnú techniku, procesnú automatizáciu a automatizáciu výroby.

Táto univerzita tiež ponúka semináre pre konštruktérov a technikov v oblasti výrobnej a automatizačnej techniky. Toto centrum FACT bolo založené v roku 2015.

Výukové centrá:

 • Pneumatické systémy, elektropneumatika
 • Hydraulika, elektrohydraulika
 • Flexibilná výroba pri procesnej automatizácii
 • Flexibilná výroba pri automatizácii výroby

Zeenni's Trading Agency and Industries

Referenčný projekt: FACT Bsarma, Libanon

Opis projektu

Dôvodom založenia centra FACT pre mechatroniku bolo nedostatočné know-how absolventov, ktorí v praxi nedokázali splniť kvalifikačné požiadavky miestneho priemyslu. Z tohto dôvodu sa jedna miestna spoločnosť rozhodla v spolupráci s firmou Festo založiť centrum FACT s cieľom zaškoliť svojich vlastných zamestnancov aj špecialistov z miestneho priemyslu.

Centrum FACT medzitým založilo v spolupráci s miestnou univerzitou ďalšiu pobočku, ktorá študentom ponúka vzdelávacie riešenia podľa potrieb.

Centrum FACT je vybavené základnou technikou pre mechatroniku a jeho súčasťou sú dve laboratóriá pre pneumatickú a hydraulickú techniku, CAD/CAM/CNC a flexibilnú procesnú automatizáciu a automatizáciu výroby.
Toto centrum FACT bolo založené v roku 2008.

Výukové centrá:

 • Pneumatické systémy, elektropneumatika
 • Hydraulika, elektrohydraulika
 • CAD/CAM/CNC
 • Flexibilná výroba pri procesnej automatizácii
 • Flexibilná výroba pri automatizácii výroby

Nílska univerzita v Káhire

Referenčný projekt: FACT, Nílska univerzita

Opis projektu

Nílska univerzita uzavrela partnerstvo s firmou Festo s cieľom vybudovať centrum FACT v Káhire. Je to súčasť projektu TEMPUS (Advanced Engineering Systems: preklenutie priepasti medzi akademickým svetom a priemyslom), pri ktorom sa spolupracuje s priemyselnými spoločnosťami a spĺňajú sa ich požiadavky v súvislosti s technikou a školením.

Vďaka didaktickým kompetenciám spoločnosti Festo, ktoré sa premietli do laboratórií na Nílskej univerzite, sa splnili požiadavky egyptského priemyslu. Obsah, ktorý sa vyučuje v laboratóriách, zahŕňa pneumatickú techniku, snímače, bezpečnostnú a riadiacu techniku, ako aj flexibilné výrobné systémy, pokiaľ ide o na uvedenie do prevádzky, vyhľadávanie chýb a kontrolu.

Centrum FACT bolo zriadené v dvoch fázach. Základné technológie mechatroniky, MPS® 200/MPS® PA v 1. fáze (2012) a CAD/CAM/CNC v 2. fáze (2015). Hlavné prvky laboratória

Výukové centrá:

 • Pneumatické systémy, elektropneumatika, bezpečnosť
 • Hydraulika, elektrohydraulika, proporcionálna hydraulika
 • Flexibilná výroba pri procesnej automatizácii
 • Flexibilná výroba pri automatizácii výroby, CAD/CAM/CNC

Government Technical College Agidingbi

Referenčný projekt: FACT, Lagos, Nigéria

Opis projektu

Centrum FACT v Lagose je výsledkom úspešnej spolupráce medzi vládou Lagosu a spoločnosťou Festo. Na základe princípu „učenia sa v praxi“ vypracovala spoločnosť Festo vzdelávací plán, ktorý podporuje zamestnateľnosť študentov a produktivitu zamestnancov v priemysle.

Spoločnosť Festo Nigeria je zodpovedná za organizáciu a riadenie vnútropodnikového vzdelávacieho programu.

Centrum FACT tvoria dve laboratóriá: multimédiá a simulácia plus základy mechatroniky a automatizácia výroby a procesná automatizácia pre pokročilých.
Toto centrum FACT bolo založené v roku 2012.

Výukové centrá:

 • Multimédiá a simulácia
 • Pneumatické systémy, elektropneumatika
 • Hydraulika, elektrohydraulika
 • Flexibilná výroba pri procesnej automatizácii
 • Flexibilná výroba pri automatizácii výroby

ISET

Referenčný projekt: FACT, Mahdia, Tunisko

Opis projektu

Centrum FACT na ISET (Institut Supérieur des Études Technologiques) v Tunisku je vybavené flexibilným výrobným systémom (FMS), ktorý zaisťuje efektívne fungovanie celého výrobného procesu v priemysle so zameraním na automatizáciu výroby.

Cieľom ISET je sprostredkovať študentom technické zručnosti a schopnosti, aby sa stali certifikovanými odborníkmi na automatizačnú techniku a automatizáciu výroby.

Inštitút tiež ponúka širokú škálu rôznych seminárov pre konštruktérov a technikov. V centre FACT v Mahdii sa nachádza laboratórium s flexibilným výrobným systémom.

Toto centrum FACT bolo založené v roku 2014.

Výukové centrá:

 • Školenie o PLC, priemyselné zbernice a aplikácie SCADA
 • Flexibilný výrobný systém