บริษัทเฟสโต้เป็นธุรกิจของครอบครัวและเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลก

บริษัท

บริษัทของครอบครัวที่มีความรับผิดชอบและผู้เป็นผู้นำระดับโลกในด้านระบบอัตโนมัติ

พนักงานประมาณ 20,000 คนทั่วโลกมีเป้าหมายร่วมกันคือ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่างสูงสุด และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าของเราในด้านระบบอัตโนมัติในโรงงานรวมถึงกระบวนการการศึกษาด้านเทคนิค เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Festo ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวที่มีความรับผิดชอบและผู้เล่นระดับโลกในเวลาเดียวกัน