งานวิจัยและพัฒนาของ Festo: อนาคตที่มองเห็นได้

การวิจัยและพัฒนา

อนาคตที่มองเห็นได้

ทุกปี เราลงทุนประมาณ 7% ของยอดขายทั้งหมดของเราในการวิจัยและพัฒนาสำหรับแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราได้เปรียบในการแข่งขันอย่างชัดเจน ผลลัพธ์: ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จดสิทธิบัตรได้ 100 รายการทุกปี สิทธิบัตรมากกว่า 2,600 รายการทั่วโลก และรางวัล German Future Award 2010 ที่ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา เราทำงานเกี่ยวกับนวัตกรรมแห่งอนาคต เมื่อคำนึงถึงอนาคต แนวคิดใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ส่วนประกอบอัจฉริยะไปจนถึงระบบแบบบูรณาการ