แนวทาง Blue World จาก Festo

ช่วยให้มีโซลูชันที่ยั่งยืนเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติต้องเผชิญ

การจัดการกับโลกสีฟ้าของเราทำให้มนุษยชาติพบกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อุปทานที่ปลอดภัยของประชากรโลกและการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรดูเหมือนจะขัดแย้งกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของเราอย่างไม่อาจแก้ไขได้ ที่ Festo เราจะแก้ไขข้อขัดแย้งนี้ด้วยความเชี่ยวชาญของเราในด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการฝึกทางเทคนิคสำหรับตลาดการศึกษาและยึดสิ่งนี้ไว้ใน "Blue World"

ด้วยสาขาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตของนิวเเมติก ระบบอัตโนมัติทางไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติของกระบวนการ การแปลงเป็นดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ เราสามารถช่วยให้เปลี่ยนแปลงการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่วิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ด้วยแนวทางที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ เรารับประกันว่าผู้คนจะรู้สึกสบายใจในที่ทำงาน เราสนับสนุนภาคการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยี LifeTech ของเรา และระบบการเรียนรู้ของเราช่วยให้ผู้คนสามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยแนวทางที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากร เราใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในบางภาคส่วน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติสามารถปกป้องทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเรา เช่น น้ำ ดิน และอากาศได้ให้ดีขึ้นอย่างไร ซึ่งรวมถึงการทำให้เส้นทางการขนส่งและห่วงโซ่คุณค่าสั้นลงด้วยการเดินทางทวนกระแสโลกาภิวัตน์และการลดการปล่อยมลพิษด้วยวิธีนี้


ทำไม Festo ถึงเป็นพันธมิตรที่เหมาะสม?

เรามีระบบโซลูชันที่ซับซ้อนพร้อมผลงานที่ครอบคลุมเทคโนโลยีทั้งหมดของระบบนิวแมติก ไฟฟ้า และกระบวนการอัตโนมัติ ความสามารถในการใช้งานที่ง่ายควรทำให้การใช้เครื่องจักรง่ายขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ Didactic ยังมอบโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อให้ผู้คนสามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

ความท้าทายในปัจจุบันต้องการความร่วมมือจากพันธมิตรที่เปิดกว้างสำหรับนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมครั้งต่อไปไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการร่วมกันตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด

ด้วยความกล้าหาญ จิตวิญญาณแห่งการบุกเบิก การเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ที่ครอบคลุมและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เรากำลังผลักดันไปสู่พื้นที่โซลูชันใหม่ที่สมบูรณ์แบบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ: CoBots มีส่วนช่วยเหลือเราในงานประจำวันของอย่างไร? กระบวนการทางห้องปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพจะดียิ่งขึ้นและเร็วขึ้นได้อย่างไร? การเลี้ยงปลาจะยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร? เราจะเก็บเกี่ยวในการทำเกษตรกรรมแนวตั้งอย่างไร? เราจะนำผลิตภัณฑ์ของวันนี้ไปแปลงเป็นวัตถุดิบของวันพรุ่งนี้ได้อย่างไร? ร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรของเรา เราต้องการค้นหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้อีกมากมาย เพื่อ Blue World ของเรา

แนวทาง Blue World จาก Festo

คุณสนใจหรือไม่?

พบคำตอบสำหรับประเด็นดังในช่วงเวลานั้นได้ในไฮไลท์ของเราและวิธีที่เราเปิดพื้นที่สำหรับโซลูชันใหม่ผ่านนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจและกำหนดอนาคตร่วมกัน

มกราคม 2566

ภาพรวม