การกำจัดเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากอย่างแม่นยำ

การกำจัดเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากอย่างแม่นยำ

หุ่นยนต์ทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัย

หุ่นยนต์ทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการวินิจฉัยทางการแพทย์อยู่เสมอ โซลูชันการจัดการแบบกึ่งอัตโนมัติช่วยให้สามารถกำจัดบริเวณที่มีลักษณะน่าสงสัยในต่อมลูกหมากได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ผลการตรวจชิ้นเนื้อแม่นยำขึ้นและตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากได้ดีขึ้น

แขนกลหุ่นยนต์แบบระบบควบคุมจากระยะไกล Remote Controlled Manipulator (RCM) รุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยบริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ Soteria Medical BV ช่วยให้การทำงานของแพทย์ง่ายขึ้นและลดความซับซ้อนของขั้นตอนสำหรับผู้ป่วย RCM ที่ปราศจากโลหะถูกนำมาปรับใช้ในเครื่องตรวจร่างกายผ่านการสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRT) ที่มีพื้นที่จำกัด

การวินิจฉัยที่แม่นยำ: ระบบหุ่นยนต์ RCM ของ Soteria Medical รองรับการตรวจชิ้นเนื้อจากเนื้องอกในต่อมลูกหมาก

การวินิจฉัยที่แม่นยำ: ระบบหุ่นยนต์ RCM จาก Soteria Medical รองรับการตรวจชิ้นเนื้อจากเนื้องอกในต่อมลูกหมาก

ส่วนสำคัญของ RCM คือระบบซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ซึ่งใช้ร่วมกับภาพ MRI เพื่อการปักเข็มชี้ตำแหน่งที่แม่นยำที่สุด ภาพปัจจุบันในส่วนของเป้าหมายจะถูกเปรียบเทียบกับการสแกนเพื่อการวินิจฉัยก่อนหน้านี้ มอเตอร์พลาสติกระบบนิวแมติกของหุ่นยนต์จะช่วยเคลื่อนย้ายเข็มไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง ระบบถูกควบคุมผ่านวาล์วเทอร์มินอล Festo ประเภท MPA จากนั้นแพทย์จะใช้ภาพ MR เพื่อนำทางเข็มเจาะตัดชิ้นเนื้อไปยังต่อมลูกหมากอย่างปลอดภัยและแม่นยำ เพื่อนำตัวอย่างชิ้นเนื้อไปวินิจฉัยในขั้นตอนต่อไป

ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง: วาล์วเทอร์มินอล Festo ประเภท MPA ควบคุมกระบอกสูบนิวแมติกของระบบหุ่นยนต์

ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง: วาล์วเทอร์มินอล Festo ประเภท MPA ควบคุมกระบอกสูบนิวแมติกของระบบหุ่นยนต์

การทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติผ่านหุ่นยนต์ทำให้ขั้นตอนการผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยสำหรับผู้ป่วยง่ายขึ้น ด้วยความแม่นยำสูงของหุ่นยนต์ ซึ่งประกอบด้วยสเต็ปเปอร์มอเตอร์โพลิเมอร์ที่ล้ำสมัย ตัวอย่างชิ้นเนื้อจะถูกนำออกจากบริเวณที่มีลักษณะน่าสงสัย เป็นจำนวนหนึ่งหรือสองชิ้น ในทางกลับกัน ในการตรวจชิ้นเนื้อแบบสุ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะจะใช้ตัวอย่าง 12-16 ชิ้นภายใต้การควบคุมด้วยอัลตราซาวนด์

บทความที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

จักรวาล

เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ประชากรโลกที่มีอายุมากขึ้นต้องการการวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์มากขึ้น ความก้าวหน้าทางการแพทย์สามารถตรวจหาโรคใหม่ ๆ และรักษาให้หายขาดได้ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ตัวอย่างที่แม่นยำเพื่อการวินิจฉัยที่เชื่อถือได้ มีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการบำบัดซึ่งอำนวยความสะดวกและช่วยรักษาชีวิตมนุษย์ ความต้องการเทคโนโลยีทางการแพทย์และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั่วโลกจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เราเตรียมความรู้ด้านเทคโนโลยีของเราไว้สำหรับตลาดที่กำลังเติบโตนี้สำหรับกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อนและแม่นยำและเชื่อถือได้ ​

Read more
ภาพรวม