-

Chìa khóa cho nhu cầu tự động hóa hàng ngày của bạn

Tài liệu Sản phẩm tự động hóa chủ lực mới của chúng tôi hiện đã sẵn sàng

Từ bộ truyền động đến phụ kiện, bạn có thể chọn ra những sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mình.

Key Automation Product
Tìm hiểu thêm.

Thư viện

Sơ lược về Festo

Festo vừa là một công ty toàn cầu, vừa là một công ty gia đình độc lập với các công ty ở 61 quốc gia. Chúng tôi cung cấp công nghệ tự động hóa và các giải pháp đào tạo kỹ thuật cho hơn 35 ngành.

Festo trên toàn thế giới

Số, dữ liệu, dữ kiện

  • 20.700 Nhân viên trên toàn thế giới
  • 3,36 D.thu tỷ EUR cả tập đoàn
  • 300.000 K.hàng trog nhà máy & tự động hóa q.trình
  • 36.000 Các thiết bị giáo dục được trang bị

-

Hiển thị thêm Hiển thị ít hơn