Các sản phẩm

Giải pháp phù hợp cho mỗi yêu cầu: trong danh mục và cửa hàng trực tuyến, Festo cung cấp nhiều sản phẩm, hệ thống và dịch vụ liên quan đến công nghệ truyền động, điều khiển chạy bằng khí nén và điện – để tự động hóa quy trình và nhà máy.

Ví dụ thực tế