Công nghiệp thực phẩm và ngành công nghiệp đóng gói

Công nghiệp thực phẩm và đóng gói

An toàn và hiệu quả thực phẩm có phải là những yêu cầu trọng tâm đối với bạn? Nếu vậy, hỗn hợp tự động hóa điện và khí nén của chúng tôi cung cấp cho bạn sự kết hợp lý tưởng cho việc này. Đáng tin cậy và không làm giảm chất lượng trong tự động hóa quá trình và tự động hóa nhà máy. Các thành phần phù hợp cho hệ thống sản xuất của bạn, nhờ đó, thực phẩm tốt nhất có thể được sản xuất một cách kinh tế. Các sản phẩm và giải pháp cũng như các dịch vụ được lựa chọn của chúng tôi có sẵn trên toàn thế giới - chính xác là nơi bạn sản xuất.

“Trong ngành thực phẩm, bạn cần an toàn thực phẩm. Ngoài ra, các vấn đề như tính linh hoạt, khả năng tồn tại trong tương lai và tính bền vững cũng đóng vai trò ngày càng quan trọng. Chúng tôi cung cấp cho bạn các giải pháp thông minh cho việc này.

Theo kinh nghiệm của tôi, tự động hóa trong mảng thực phẩm hoạt động tốt nhất nếu bạn sớm có được một đối tác có năng lực với các giải pháp tự động hóa phù hợp cho ngành thực phẩm và kiến thức chuyên môn về lập kế hoạch. Bạn có thể dựa vào Festo cho điều đó ”.