Tự động hóa trong ngành công nghiệp ô tô

Ngành ô tô đang tiến xa trên con đường Công nghiệp 4.0 hơn bất kỳ ngành nào khác. Chuỗi giá trị phức tạp, sản xuất đúng lúc và sản xuất được nối mạng đòi hỏi các thành phần của công nghiệp 4.0, kỹ thuật xử lý phù hợp và các giải pháp linh hoạt, tích hợp từ khí nén, điện hoặc kết hợp cả hai công nghệ. Festo cũng làm cho điều này hiệu quả năng lượng và an toàn. Ngoài nguyên tắc.Các công cụ kỹ thuật hữu ích

Khả năng di chuyển bằng điện: Điện khí hóa hệ thống truyền lực


Các khái niệm truyền động và phương tiện mới ngày càng đòi hỏi các công nghệ sản xuất linh hoạt, thông minh. Với các giải pháp đa công nghệ của chúng tôi cho toàn bộ hệ thống truyền động, chúng tôi thiết kế các quy trình của bạn an toàn hơn, năng suất hơn và hiệu quả năng lượng hơn trong dài hạn.

Tìm hiểu thêm về khả năng di chuyển bằng điện chạy bằng Festo

Ví dụ về việc sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô