Đào tạo và tư vấn từ các ngành công nghiệp cho ngành công nghiệp

Đào tạo và Tư vấn

Từ ngành công nghiệp cho ngành công nghiệp

Chúng tôi là nhà cung cấp công nghệ tự động hóa hàng đầu thế giới và dẫn đầu thị trường về đào tạo ngành kỹ thuật. Chúng tôi kết hợp năng lực giảng dạy đa năng với chuyên môn sâu về sản xuất. Các giải pháp đào tạo và tư vấn của chúng tôi kết hợp những gì tốt nhất của cả hai, khiến chúng tôi trở thành nhà cung cấp hội thảo với "DNA công nghiệp". Mục tiêu của chúng tôi: Chúng tôi tạo cho bạn khả năng tối đa hóa năng suất và khả năng cạnh tranh bằng cách hỗ trợ nhân viên của bạn nỗ lực hết sức trong các nhiệm vụ tương ứng của họ. Các hội thảo của chúng tôi bao gồm các hội thảo kỹ thuật cơ bản đến phát triển kỹ năng để chuyển đổi kỹ thuật số.

Tầm quan trọng của đào tạo

Giá trị gia tăng thông qua phát triển năng lực

Những thay đổi công nghệ nhanh chóng đòi hỏi trình độ chuyên môn liên tục của nhân viên và khả năng thích ứng cao. Do đó, học tập suốt đời và phát triển thêm các kỹ năng có mục tiêu là rất quan trọng.

Nhận biết giá trị gia tăng của việc phát triển năng lực

Cung cấp khóa học

Đề nghị hội thảo

Năng lực chuyên môn được chứng minh bằng chứng chỉ - chỉ hành động mới chứng minh được năng lực. Trọng tâm của đề nghị của chúng tôi là phát triển các kỹ năng cho các vai trò công việc đặc biệt. Chúng tôi tập trung vào các yếu tố cốt lõi của ngành công nghiệp (tự động hóa): công nghệ, tổ chức và con người.

Đặt chỗ cho khóa học của bạn