Đào tạo kỹ thuật

Nâng cao hiệu quả và năng suất học tập

Chúng tôi là nhà cung cấp giáo dục kỹ thuật hàng đầu thế giới. Với tư cách là đối tác toàn cầu của các cơ sở giáo dục, chính phủ, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, chúng tôi thiết kế và triển khai các trung tâm đào tạo và phòng thí nghiệm, cũng như các chương trình đào tạo. Đồng thời, chúng tôi cũng chuẩn bị các chuyên gia đào tạo bài bản để làm việc trong môi trường năng động và phức tạp.

Festo Didactic - Động lực thúc đẩy đào tạo kỹ thuật

Tìm hiểu thêm về đào tạo kỹ thuật tại Festo

Con đường trở thành nhà cung cấp quốc tế hàng đầu về đào tạo kỹ thuật và ứng dụng tự động hóa công nghiệp của Tập đoàn Festo đều dựa trên kết quả xuất sắc và nỗ lực chung của đội ngũ nhân viên chung tay góp phần phát triển các tiêu chí và đổi mới của tương lai trên thế giới.

Là một công ty gia đình, Festo được xây dựng trên kỹ năng của nhân viên và đầu tư phù hợp dựa vào sự phát triển của họ. Nhờ có phương pháp tiếp cận toàn diện và nhìn xa trông rộng nhằm phát triển năng lực, Festo cho ra đời công ty con Feso Didactic vào năm 1965. Festo Didactic đã xây dựng mạng lưới phát triển, sản xuất và bán hàng quốc tế và hiện là nhà cung cấp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật. Mục tiêu của Festo Didactic là nâng cao hiệu quả học tập trong các cơ sở giáo dục và năng suất trong các doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

Xem qua sách "Động lực thúc đẩy đào tạo ngành kỹ thuật"

Bạn cũng có thể quan tâm đến điều này