Kỹ thuật trong 60 giây

Con người và robot sẽ hoạt động cùng nhau như thế nào trong tương lai? Công nghệ tự động hóa có thể học được gì từ tự nhiên? Và những khái niệm nào sẽ giúp công việc tương lai trở nên dễ dàng hơn? Loạt phim "Công nghệ trong 60 giây" làm sáng tỏ các vấn đề hiện tại liên quan đến tương lai của sản xuất.

Hiển thị thêm Hiển thị ít hơn