Về Festo

Động lực thúc đẩy và định hình tự động hóa và đào tạo ngành kỹ thuật

Tại Festo, chúng tôi nỗ lực mỗi ngày để giúp cho hoạt động công nghiệp của thế giới tương lai hiệu quả hơn, đơn giản hơn và bền vững hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi phát triển các giải pháp về tự động hóa và đào tạo ngành kỹ thuật nhằm chuẩn bị cho con người, doanh nghiệp và tổ chức thích ứng cho tương lai kỹ thuật số trong sản xuất và công nghệ mới.

Là một doanh nghiệp gia đình toàn cầu, chúng tôi biết nguồn gốc quan trọng như thế nào. Do vậy, chúng tôi không chỉ đại diện trên toàn cầu, mà còn với các công ty địa phương có bản sắc địa phương của riêng họ. Điều này tạo ra một mạng lưới toàn cầu với khoảng 20.800 chuyên gia, những người sẽ luôn đóng góp chuyên môn của họ mỗi ngày. Chúng giúp chúng tôi trở thành động lực thúc đẩy ngành công nghiệp của mình và giúp thế giới vận động.

Trên đường sản xuất trung hòa CO2-Trung hòa

Festo sẽ giảm đáng kể lượng khí thải CO2- Giảm đáng kể lượng khí thải. Kể từ 2023, mọi tòa nhà ở Đức cũng như các địa điểm sản xuất và kho vận của chúng tôi khắp toàn cầu sẽ trung hòa CO2ở mức 1 và 2. Vào 2024, toàn bộ Tập đoàn Festo sẽ trung hòa CO2– sớm hơn hai năm so với kế hoạch. Sau đó, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi công nghệ gia nhiệt của mình để liên tục giảm bớt nhu cầu bồi thường.