Образователни концепции

Практическа среда за обучение - за бързи резултати в обучението и по-добри шансове на пазара на труда

Новите технологии и бързото икономическо развитие са причината спешно да се търсят квалифицирани кадри. Специалистите се нуждаят както от практически опит, така и от основни познания за съвременните технологии. Решението е обучение, основано на нуждите, съобразено с изискванията на местната индустрия.

Цялостни решения за обучение с движещи се изображения

Образователни концепции-център-за обучение

Проектиране на учебни среди

Съществена част от нашите решения за образование и обучение са концепцията, проектирането и оборудването на училища, учебни лаборатории и центрове за обучение. Създаваме готови и персонализирани учебни среди, съобразени с Вашите нужди за обучение, които могат да варират в зависимост от страната, отрасъла или образователната институция. Нашите практически среди за обучение подпомагат бързото учене, увеличават производителността на компаниите и повишават възможностите на завършилите на пазара на труда.

Запознайте се с нашите среди за обучение

Мобилни лаборатории за обучение

Мобилни лаборатории за обучение

Обучение навсякъде, където Ви е необходимо. Напълно оборудваните, адаптивни мобилни лаборатории за обучение предоставят на Вашето училище, университет или компания, икономически ефективно и гъвкаво решение, което Ви позволява да осигурите цялостно обучение за широк спектър от професии и технологии.

Научете повече за мобилните лаборатории за обучение

Оторизирано и сертифицирано обучение на Festo

FACT - оторизирано и сертифицирано обучение на Festo

Знак за качество, представляващ международно признат стандарт за учебно оборудване, методи на обучение и техническо оборудване в областта на индустриалната автоматизация и мехатрониката. FACT Ви помага да осъществите визията си да се превърнете във водещ доставчик на обучение в областта на индустрията. С модерно оборудване и трансфер на инженерна и образователна експертиза.

Научете повече за предимствата на FACT