Proizvodi
Pneumatski pogoni
Cilindri s klipnjačom
Cilindri zasnovani na normi
Compact-cilindri prema ISO 21287
Standardni cilindar prema ISO 15552
Okrugli cilindri prema ISO 6432
 

Cilindri zasnovani na normi

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
 • Promjer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
 • Duljina hoda 1 … 500 mm
 • Sila 51 … 7363 N
 • Dvoradni, jednoradni tlačni/vučni.
 
Osnovni proizvodni program
 • Promjer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
 • Duljina hoda 1 … 2000 mm
 • Sila 415 … 48250 N
 • Dvoradni.
 
Osnovni proizvodni program
 • Promjer 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
 • Duljina hoda 1 … 500 mm
 • Sila 19 … 295 N
 • Dvoradni, jednoradni tlačni