eLearning

eLearningová řešení

Více zábavy s eLearningem

Globální trend směrem k učení po síti a neustálé výměně znalostí vytváří dynamické vzestupné cykly ve vzdělávání, inovacích a ekonomice. Tím se mimo jiné vytvářejí mezinárodní technologické a obsahové standardy pro školení a další vzdělávání. Tento vývoj nejen aktivně sledujeme, ale nabízíme také nezbytná řešení k využití potenciálu těchto trendů.

Systémy řízení výuky (LMS)

K řízení a organizaci procesu učení se používají systémy řízení výuky (LMS). Do jediné platformy jsou integrovány všechny nezbytné funkce. Můžete se soustředit v procesu učení na podstatné: efektivní a jednoduché vytváření a přiřazování motivujících digitálních výukových jednotek, zatímco postup učení účastníků lze zaznamenávat v reálném čase. Účastníci jsou individuálně podporováni, vyzýváni a povzbuzováni. Zajistíte si trvalý úspěch ve vzdělávání.

Naše systémy řízení výuky splňují požadavky na digitální učení. Umožňují hladké propojení mezi digitální správou učebních materiálů a skutečnou interakcí ve třídě. Organizujete, plánujete výukové sekvence, komunikujete, rozšiřujete své výukové materiály a zaznamenáváte pokrok v individuálním učení, zatímco účastníci pracují prostřednictvím výukových modulů.

Classroom Manager Vocational Training (VT)

Classroom Manager Vocational Training je ideální platformou pro správu a implementaci online školení a zahrnuje také rozsáhlou správu školení.

V centrální knihovně můžete poskytovat digitální výuková média, jako jsou eLearningové kurzy, kurzy Tec2Screen®, simulace či dokumenty a materiály, které jste sami vytvořili. Přednášející a školitelé mají také možnost vytvářet testy nebo dotazníky. Všechna výuková média lze použít k vytvoření vlastních osnov. Obsah lze spravovat a přiřadit individuálně a pokrok výuky každého studenta je vyhodnocen a dokumentován.

Další informace o Classroom Manager

eLearningové kurzy

Naše eLerningové kurzy zprostředkovávají znalosti pomocí teoretických prvků, interaktivních animací, videí, grafiky a cvičení pro přemýšlení. Pomocí aplikací a příkladů z průmyslu se získané znalosti přenášejí do každodenní práce studentů a zaměstnanců.

Tento praktický přístup zajišťuje, že výuka je dynamická a motivující a současně vytváří svobodu pro lektory.

Čím jsou naše eLearningové kurzy tak zvláštní?

 • dodržují nejmodernější didaktické principy, např. modularizace obsahu, přístup mikro učení a interaktivní média
 • nabízejí vynikající úvod do nových (technologických) témat
 • vedení účastníků a vyprávění příběhů zvyšují motivaci
 • praktické a průmyslové příklady zlepšují přenos učení
 • můžete neustále sledovat svůj pokrok ve vzdělávání
 • mohou být použity pro samostudium jako součást prezenčního výcviku nebo pro domácí výuku
 • mohou být začleněny do různých jiných koncepcí školení nebo učebních osnov

Rozhodněte se sami!

Využijte naše eLearningové kurzy podle své vzdělávací infrastruktury.

 • V rámci základního předplatného našeho digitálního vzdělávacího portálu Festo LX získáte přístup k našim eLearningovým kurzům a mnoha dalším obsahům a funkcím
 • Pokud vás zajímají pouze vybrané kurzy, je prostřednictvím Festo LX možný také individuální online přístup k vybraným eLearningovým kurzům
 • integrujte naše eLearningové kurzy do Classroom Manager VT
 • napojte naše eLearningové kurzy do své organizace výuky

Objevte naše eLearningové kurzy

Connected Learning

Co je Connected Learning?

Přístup Connected Learning vytváří novou dimenzi učení s hladkým propojením mezi virtuálním a skutečným světem.

Kombinujte známé metody učení, jako je prezenční učení, praktické učení a fáze samostudia; přímá interakce mezi softwarem a hardwarem odstraňuje hranice mezi teorií a praxí. Implementace „Connected Learning“ probíhá s mobilním, multimediálním a interaktivním výukovým doprovodem Tec2Screen ®.

Kompetence, nezávislost a přizpůsobivost jsou důležité dovednosti, které jsou vyžadovány v naší každodenní práci. Koncepce Connected Learning vytváří předpoklady pro získání přesně těchto dovedností a kompetencí pro technické profese. Díky přístupu Connected Learning přinášejí moderní technologie inovativní technické vzdělávání přímo k Vám!

Výhody

 • silnější propojení mezi tréninkovým procesem, provozními procesy a moderními technologiemi umožňuje rozvoj mnohostranných dovedností a schopností, a tím posiluje odbornou způsobilost účastníků školení
 • cíleně odstraňujete slabé a cíleně podporujete silné stránky učení
 • můžete doporučovat studijní metody a obsah výuky účastníkům- - podle potřeby a individuálně - v závislosti na způsobu učení a předchozích znalostech

Zjistěte více o Connected Learning!

Connected Learning - koncepce učení

Tec2Screen ®

S patentovaným rozhraním - Connects - vytváří software Tec2Screen ® spojení mezi virtuálním a skutečným světem a společně s jednotkou Base tvoří jádro systému. Námi vyvinuté kurzy a simulace poskytují obsah pro učení, informování, ovládání, měření, regulaci a programování, který je přes rozhraní Connects propojen se skutečným hardwarem. Můžete explorativně a interaktivně prožívat prostřednictvím experimentů atraktivní svět techniky a přímo sledovat tok signálu mezi hardwarem a softwarem!

Modulární a přizpůsobivé výukové řešení

Díky modulární a přizpůsobivé struktuře učebních jednotek můžete software Tec2Screen® používat kdykoliv a kdekoliv a individuálně přizpůsobit proces a rychlost učení. Cíleně vytvoříte nástavba na předchozí znalosti a zájmy.

Učení z domova nebo na cestách - mobilita systému umožňuje účastníkům používat současná digitální média kdykoliv a kdekoliv.

Existuje několik způsobů, jak můžete používat a spravovat kurzy a simulace Tec2Screen®.

 • Objevte Tec2Screen® na našem digitálním výukovém portálu Festo LX. Obsah Tec2Screen® můžete použít samostatně nebo jako doplněk k základnímu předplatnému Festo LX. Se základním předplatným máte přístup k dalšímu obsahu a mnoha funkcím.
 • Integrujte kurzy a simulace Tec2Screen® do Classroom Manager VT
 • Integrujte obsah do své stávající organizace výuky

Výhody

 • hladké propojení mezi teorií a praxí
 • tok signálu a interakce mezi hardwarem a softwarem jsou přímo viditelné a lze je sledovat
 • adaptabilita na různé systémy učení a technologie
 • kurzy a simulace lze účastníkům přiřadit podle předchozích znalostí a preferovaných metod učení
 • učební přístup se zaměřením na studenty mění roli učitele směrem k roli administrátora a motivátora (doprovází při učení)
 • nástroj Classroom Manager umožňuje individuální správu a sledování studentů

Zjistěte více o Tec2Screen®!

Komponenty Tec2Screen®

Connects

Abychom zajistili propojení mezi skutečným a virtuálním světem, vyvinuli jsme Connects - zásuvné moduly s patentovaným rozhraním. Moduly Connects umožňují přímou interakci mezi softwarem a hardwarem, a tedy mezi teorií a praxí. Tok signálu je trvale viditelný a lze jej sledovat.

Connects

Base

Modul Base se skládá z robustního plastového pouzdra s integrovanými držáky, které drží Apple iPad ® a zásuvné moduly rozhraní Connects.

Tec2Screen® Base

Apple iPad®

Tablet PC s dotykovou obrazovkou a vícedotykovým ovládáním gesty. Můžete začít hned s předinstalovaným účtem a aplikacemi:

 • účet iTunes ®
 • aplikace Tec2Screen ®
 • AirPort - program obsahující potřebné služby

Modul Tec2Screen ® Base spojuje jako základní jednotka iPad ® s patentovanou technologií Connects. IPad ® lze také běžně používat ve třídě i jinde jako tablet, nezávisle na softwaru Tec2Screen ®

Apple iPad

Classroom Manager

Systém pro správu učení Classroom Manager spravuje v centrální knihovně všechna digitální výuková média, jako jsou kurzy Tec2Screen ®, simulace, multimediální výukové programy nebo dokumenty a podklady vytvořené vlastními silami. Máte také možnost vytvořit si vlastní testy nebo dotazníky. Pomocí těchto učebních médií můžete navrhnout vlastní výukové jednotky a přiřadit je jednotlivým účastníkům individuálně podle jejich dovedností.
Obsah výuky se spravuje a přiřazuje, průběh učení každého jednotlivce se vyhodnocuje a dokumentuje.

Pokud již používáte nějaký systém pro řízení výuky (LMS), nabízíme Vám bezplatně nástroj Tec2Screen® Manager s omezenými funkcemi.

Kurzy

Videa, animace, měření a testovací úkoly inspirují k průzkumu a objevování - tak se učení stává atraktivním.
Virtuální měřicí přístroje integrované do kurzů zvou k interaktivnímu vyhledávání chyb. Kromě toho je možné zpracovávat kurzy mimo laboratoř - techniku se lze naučit kdykoliv a kdekoliv.

Výhody:

 • zažijte pestrou výuku: měření, řízení, regulace, programování, simulace atd.
 • zkoumání a objevy pomocí videí, animací, cvičných měření a testovacích úkolů
 • integrovaný skener QR kódů v případě potřeby rychle poskytne podrobnější informace o použitých součástech
 • virtuální měřicí přístroje integrované do kurzů, jako jsou multimetry nebo osciloskopy, pomáhají při vyhledávání chyb a dokonale připravují měřené hodnoty pro analýzu
 • můžete se učit kdykoliv a kdekoliv - zpracování teoretických částí kurzů je možné na všech běžných koncových zařízeních a offline; kurzy se zaměřením na projekty a témata jsou k dispozici pro mnoho technologií a neustále přibývají

Kurz Tec2Screen

Simulace

Znázornit složité téma na jednoduchých a jasných simulacích: to dokáže moderní výukový systém.

Nástrojem Tec2Screen® lze realisticky testovat a simulovat různé techniky, programovací jazyky a oblasti použití programování PLC. Proces je „v rukou“ účastníka a tok signálů pokračuje prostřednictvím fiktivních kabelů a vedení na iPadu ®.

Na praktickém školení používají účastníci skener QR kódů k objevování tréninkových balíčků, modulů, stanic nebo jednotlivých komponentů ®

Software Tec2Screen ® poskytuje cvičení a nástroje pro záznam a zobrazení naměřených hodnot. Virtuální měřicí přístroje, jako je multimetr nebo osciloskop, zaznamenávají analogové i digitální signály. Lze tak měřit různé hodnoty v elektrotechnice, například napětí, proud nebo odpor.

Výhody:

 • simulace Tec2Screen ® ukazují použití techniky PLC, atraktivně a realisticky.
 • řízení a aplikace lze rychle testovat a simulovat - bez ohledu na programovací jazyk a PLC
 • účastník okamžitě rozpozná a porozumí účinkům prostřednictvím možnosti změny parametrů
 • poučení z chyb - simulace umožňuje chyby a ukazuje důsledky bez poškození skutečného hardwaru
 • simulace nahrazují velké a složité systémy - šetříte místo a peníze

Simulace Tec2Screen