Električni pogoni

Elektromotori

Električni pogoni važna su komponenta u tvorničkoj automatizaciji. Često se upotrebljavaju u primjenama koje zahtijevaju visoku fleksibilnost i precizno pozicioniranje. Tehnologija električnog pogona stoga je posebno prikladna za slobodno, fleksibilno i precizno pozicioniranje te za udaljenosti veće od 1000 mm pri velikim brzinama i kratkim vremenima ciklusa. Električni pogoni također troše manje energije tijekom kretanja od npr. pneumatskih pogona i rade bez trzaja.

Više proizvoda možete pronaći u našoj kategoriji: pogoni i aktuatori

Električna pogonska tehnika poduzeća Festo

Svaka primjena zahtijeva različite mehaničke pokrete – linearne ili rotacijske. Naš portfelj komponenti električnog pogona iznimno je širok: osim električnih osovina , cilindara i klizača nudimo i električne zakretne aktuatore , električne zaustavne jedinice , električne module za rukovanje kao i odgovarajući pribor .

Električne osovine

Bilo da je riječ o osi vretena, osi zupčastog remena ili osi konzole: električne osovine Festo impresioniraju svojom velikom nosivošću i krutošću. Osim toga, kao cjelovito rješenje nudimo i jedinice zupčastog remena i osi vretena koje se sastoje od integriranog pogona, motora i regulatora pogona.

Električne osovine

Električni cilindri i klizači

Kod naših električnih cilindara i klizača možete birati između kugličnog i vodećeg navojnog vretena kao vrste pogona. S hodovima od 5 do 500 mm i veličinama između 15 i 100, nudimo potrebnu fleksibilnost za različite primjene. Ovdje ćete pronaći i električne cilindre i klizne jedinice kao cjelovita rješenja.

Električni cilindri i klizači

Električni zakretni aktuatori

Električne zakretne aktuatore nudimo kao rotacijske module sa zupčastim remenom, kao rotacijske aktuatore s koračnim motorima i integriranim prijenosnicima te i cjelovito rješenje koje se sastoji od jedinice rotacijskog aktuatora s integriranim pogonom, motorom i regulatorom pogona. Asortiman uključuje i prednju jedinicu s integriranim pogonom.

Električni zakretni pogon

Električna zaustavna jedinica

U tehnologiji automatizacije, električne zaustavne jedinice koriste se za zaustavljanje ili odvajanje tijekom transporta nosača radnog komada ili paleta – za nježno, tiho i sigurno zaustavljanje te za brzu i jednostavnu konfiguraciju sustava za prijenos bez komprimiranog zraka. Naš električni zaustavljač za robu od 0,25 do 100 kg možete spojiti izravno na PLC bez dodatnog kontrolera motora. Napajanje, komunikacija i logička obrada odvijaju se izravno na uređaju.

Električna zaustavna jedinica

Električni moduli za rukovanje

U području električnih pogona automatizaciji tvornica nudimo i električnu tehnologiju rukovanja. Kompletna jedinica za rukovanje rotacijskog modula za podizanje kombinira rotacijska i linearna kretanja, pri čemu se obje vrste kretanja mogu postaviti neovisno jedna o drugoj. Rotacijski modul za hvatanje idealan je za hvatanje i rotiranje/poravnavanje malih predmeta u laboratorijskoj automatizaciji ili elektroničkoj industriji.

Električne komponente za ventilske blokove

Pribor za električne pogone

Naravno, nudimo i odgovarajuću dodatnu opremu za svoje pogone. Ona obuhvaća dogradne dijelove za sklop motora, dogradne dijelove za detekciju položaja i dogradne dijelove za zaštitne elemente, pričvrsne elemente i linearne vodilice te pribor za prigušivanje i pribor specifičan za pogon.

Pribor za električne pogone