Selecteerbaar drukniveau (ECO)
Selecteerbaar drukniveau (ECO)
Productcompatibiliteit
Festo Motion Terminal

Selecteerbaar drukniveau (ECO)

Please sign in to see prices or request test licenses

Terug naar zoekresultaten
Bespaar energie door meerdere drukniveaus in te stellen. U stelt de druk voor bepaalde, door u geselecteerde bewegingen eenvoudig in op een willekeurig lager niveau. Bovendien kunt u de snelheid via de smoorinstelling aansturen.
Beschrijving

Met de Motion-app „Selecteerbaar drukniveau (ECO)“ is een energiebesparende cilinderbeweging met gedefinieerde kracht mogelijk. Hierdoor kan onnodig hoog luchtverbruik bij buitenproportionele aandrijvingen worden vermeden. Via een besturingscommando in de beluchtingskamer kan de druk voor de complete beweging worden gereduceerd. Dit wordt bereikt met behulp van een drukregelaar aan de beluchtingszijde. Aan de afvoerluchtzijde blijft de smoring actief, mocht de snelheid worden ingesteld.

Als gebruiker kunt u bijvoorbeeld variabel instelbare drukwaarden in de eindstand opgeven om gedefinieerde krachten, zoals persen in de toepassing, af te beelden. Met behulp van een PLC-commando kunt u voor elke ventieluitgang apart en cyclisch ook uiterst eenvoudig van formaat wisselen. Via de geïntegreerde sensoren kunt u voor beide ventieluitgangen onafhankelijk van elkaar een vaste drukwaarde opgeven. De Festo Motion Terminal VTEM reguleert de druk zelfstandig en geeft aan de overkoepelende besturing door welke druk momenteel op de desbetreffende ventieluitgang staat.

U kunt deze app als bestanddeel van het Motion-app starterpakket aan elke ventielplaats toewijzen, ook aan meerdere tegelijkertijd.

Technische gegevens

-       Opgaven in de Motion-app en door de PLC-besturing:

  • Druk op kanaal 2 en smooropening op kanaal 4
  • Druk op kanaal 4 en smooropening op kanaal 2

-       Teruggave aan besturing:

  • Druk op kanaal 2
  • Druk op kanaal 4

-       Voorbeluchtingsfunctie:

  • Wanneer bij het starten van de Motion-app de afvoerluchtdruk in de cilinderkamers onder 2 bar rel. ligt, worden beide kamers vóór de start van een opgevraagde beweging gecontroleerd belucht met het opgegeven drukniveau. Daardoor wordt voorkomen dat de zuigers naar een volledig vooraf ontluchte eindstand schuiven.

-       Energie-efficiëntie:

  • Van doorslaggevend belang voor de verhoging van de energie-efficiëntie bij deze bewegingstaak is het drukniveau aan de toevoerluchtzijde. Als dit vergeleken met de toevoerdruk aanzienlijk gereduceerd kan worden, is een duidelijke vermindering van het energieverbruik mogelijk. De mogelijke daling van het drukniveau en de energiebesparing die daarmee gepaard kan gaan, worden in hoge mate bepaald door de manier waarop de aandrijving wordt belast.

-       Geldigheidsbereik:

  • Drukbereik: 0 … 8 bar rel.
  • Gewenste druk in cilinderkamer 2 …  8 bar rel.

-       Aanwijzingen:

  • Als de waarde lager is dan 0,1 bar rel. boven de herkende ontluchtingsdruk, wordt de drukregelaar ontlucht. Dit is ook bij andere drukregelaars van Festo een standaardfunctie. Boven de herkende toevoerdruk wordt begrensd.
  • De begrippen drukniveau en afvoerlucht hebben geen betrekking op de ventielaansluitingen, maar op de beweging. Uitschuiven: drukniveau (4), afvoerlucht (2), inschuiven: drukniveau (2), afvoerlucht (4)